Nieuwsoverzicht

Samen op weg naar nog meer zon op schooldaken

Landelijk heeft 43% van de scholen zonnepanelen op eigen schooldak. Hoe is dat bij scholen in Noord-Holland? Stichting Schooldakrevolutie heeft dat in kaart gebracht.

Lees verder

Start Energievisie en pMIEK 2.0

De provincie Noord-Holland, netbeheerders en Noord-Hollandse gemeenten gaan het komende jaar aan de slag om de Energievisie 2.0 te ontwikkelen. Deze visie zal het toekomstbeeld van ons energiesysteem schetsen en de weg ernaartoe.

Lees verder

Bewoners kregen inspraak over ontwerp verdeelstation van Liander.

In de Zijpepolder bij Schagen vond netbeheerder Liander de perfecte locatie voor een nieuw te bouwen verdeelstation. Inwoners van Sint Maarten en Sint Maartenszee hadden inspraak over het ontwerp.

Lees verder

HOE ga je van het aardgas af? ZO doen ze dat in Heiloo!

Hoe haal je een woning van het aardgas af? Om dat uit te zoeken, hebben zes buurtbewoners in Heiloo een voorbeeldwoning gemaakt.

Lees verder

“In energiecoöperaties vind je vrijwel alleen oudere enthousiastelingen.”

Lieke Schneijdenberg van COOP Centraal, en Corné Timmer van JongRegio praten over de initiatieven om jongeren meer bij de energietransitie te betrekken.

Lees verder

Mis ‘m niet! De bustour 2024.

Energieregio Noord-Holland organiseert weer de bustour 2024. Op 14 juni voor Noord-Hollandse ambtenaren en professionals in de energietransitie. En op 21 juni voor volksvertegenwoordigers in Noord-Holland.

Lees verder

Hoe een uniek bedrijventerrein bij Schiphol verduurzaamt.

Op Schiphol Trade Park delen bedrijven de overcapaciteit aan energie met andere ondernemingen op het terrein. Maar er gebeurt nog veel meer op het gebied van duurzaamheid.

Lees verder

ESNH ondersteunt energiegemeenschappen in Noord-Holland.

Een gesprek met Liesbet Hanekroot, kwartiermaker van Energie Samen Noord-Holland over de kansen van energie-coöperaties in de energietransitie.

Lees verder

Studenten adviseren provincie over energiecoöperaties.


Gedeputeerde Rosan Kocken kreeg 2ejaars-studenten bestuurskunde van de Amsterdam University of Applied Sciences op bezoek. Zij hadden onderzoek gedaan en gaven haar onder meer advies over de rol van energiecoöperaties in Noord-Holland.

Lees verder

Transdev maakt ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe bedrijven.

Connexxion heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet met een zeer hoge capaciteit. In overleg met Liander is besloten om de aansluiting aan te passen naar een kleinere aansluiting.

Lees verder

13 energieboswachters voor zonneparken.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft 13 energieboswachters opgeleid, die oog hebben voor de flora en fauna op zonneparken en nu ook de mogelijkheid hebben om deze te beschermen. "Met hen waken we voor industriële panelenzeeën, en zorgen we ervoor dat multifunctioneel ruimtegebruik niet slechts ‘zon + landbouw’ betekent, maar dat ook de natuur hierin kan worden meegenomen.”

Lees verder

Samenwerking met de omgeving als belangrijke succesfactor

Met de aansluiting van vijf windparken op de Noordzee heeft TenneT in de afgelopen tien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstelling uit het Energieakkoord .

Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek Solar Carports Heiloo Energie.

Energie Samen Noord-Holland zet vol in op zonnepanelen, liefst op daken en parkeerterreinen. In Heiloo werd dit jaar een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van duurzame opwek boven parkeerterreinen in de gemeente.

Lees verder

Het Zomerlab van Servicepunt Duurzame Energie.

Servicepunt Duurzame Energie organiseert een 2-daags zomerlab voor nieuwe ambtenaren in de warmtetransitie. Zo worden ze snel wegwijs gemaakt in de verduurzaming van de bebouwde omgeving en geeft het hun netwerk een boost.

Lees verder

Aquathermie meer bereikbaar gemaakt.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam pakken hun maatschappelijke rol op het gebied van aquathermie. Waternet heeft in 2023 grote stappen gemaakt om warmte uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater (aquathermie) als warmtebron bereikbaar te maken.

Lees verder

Energiecoöperaties krijgen meer erkenning.

ProvincieNoord-Holland is trots op de vele professionele energiecoöperaties die samen zorgen voor een lokaal gedragen energietransitie. Deze coöperaties zorgen er vaak voor dat inwoners op een laagdrempelige manier bij kunnen dragen aan lokale projecten.

Lees verder

Eerste successen bij elektriciteitsnetuitbreiding Zaanstad.

Gemeente Zaanstad en netbeheerder Liander zijn samen tot een locatie gekomen voor een nieuw elektriciteitsstation op Hoogtij. Er is overeenstemming bereikt over het ontwerp. Hiermee kan het vergunningentraject op tijd worden gestart!

Lees verder

Schooldakrevolutie maakt blijvend impact in Noord-Holland.

Als onafhankelijke partij ontzorgt Schooldakrevolutie scholen bij de realisatie van zonnepanelen op schooldaken. Daarbij moet je denken aan de inventarisatie, de voorbereidingen en aan het contact met overheden en uitvoerende partijen.

Lees verder

Trots op onze video Van Hoe naar Zo.

De SED-gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland deden mee aan de pilot-campagne Van HOE Naar ZO. Dat heeft ze geholpen om het eigen duurzaamheidsverhaal verder aan te scherpen.

Lees verder

Blij met samenwerking in onze energieregio’s.

Met alle activiteiten stimuleert Energieregio Noord-Holland kennisuitwisseling en creëert en onderhoudt het een relevant samenwerkingsnetwerk in de regio. We bouwen samen door aan een community waar je veel kunt ‘halen én brengen’, zoals nuttige kennis en informatie, ervaring, tips en ook geleerde lessen, handige contacten en nieuws.

Lees verder

Alle bewoners de kans geven om te isoleren.

Met geld van het Nationaal Isolatieprogramma en de uitkering Energiearmoede hielp gemeente Hollands Kroon 30 woningen in Kreileroord met isoleren.

Lees verder

Opdracht zon in combinatie met agrarisch landgebruik.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland startte in oktober samen met LTO een onderzoek naar rendabele zon-pv-projecten in combinatie met agrarisch gebruik van landbouwgrond.

Lees verder

‘Een goed gesprek begint met luisteren’ 

Wie in gesprek gaat met anderen over de energietransitie krijgt regelmatig te maken met weerstand door andere denkbeelden. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan? 'Voer een open gesprek, luister naar elkaar, vraag door naar achterliggende zorgen en zoek naar wat verbindt,' zegt VU-hoofddocent wetenschapscommunicatie en maatschappelijke betrokkenheid Frank Kupper.

Lees verder

Hoe Amstelveen groen licht kreeg voor een transformatorstation in landelijk gebied

Bij de inpassing van buitenstedelijke elektriciteitsstations geeft de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) de provincie zwaarwegend advies over ruimtelijke kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen, die impact hebben in het landelijk gebied. Richard van Leeuwen, projectleider energiebronnen en -infrastructuur bij de gemeente Amstelveen, vertelt over zijn ervaringen.

Lees verder

Noord-Holland prioriteert energieinfra-projecten

Provincie Noord-Holland brengt met netbeheerders Liander en TenneT en gemeenten projecten in kaart die van regionaal belang zijn om de huidige knelpunten in de elektriciteitsnetten op te lossen én om het energiesysteem van de toekomst te realiseren. Dit is vastgelegd in een meerjarenprogramma (pMIEK). Beleidsadviseur Joop Klinkhamer van de provincie beantwoordt vragen over het pMIEK.

Lees verder

Liander: ‘We hebben gebouwd aan wederzijds begrip. Dat helpt enorm’

Liander en TenneT zijn gestart met de bouw van een transformatorstation in Haarlemmermeer. Het project kent een lange aanloop: tussen het eerste plan en het slaan van de eerste paal zit tien jaar. Liander vertelt hoe de weerstand bij gemeente en omwonenden uiteindelijk werd overwonnen.

Lees verder

Elektriciteitsnet Noord-Holland bereikt nu overal maximale capaciteit voor afname

In Noord-Holland heeft nu ook het hoogspanningsnet van TenneT de grenzen van zijn capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. TenneT gaat samen met regionale netbeheerder Liander onderzoek doen naar oplossingen die op korte termijn ruimte op het net maken, zoals spitsmijden door grootverbruikers.

Lees verder

‘In West-Friesland is animo voor zonneweides’

Diverse initiatiefnemers tonen interesse om zonneweides te ontwikkelen in West-Friesland, zeker nu de spelregels in het beleidskader zijn beschreven. Dat zegt Sigrid van der Valk, programmamanager duurzaamheid bij gemeente Medemblik. Ze vindt het wel ongelukkig dat grondeigenaren al eerder door ontwikkelaars zijn benaderd. 

Lees verder

West-Friesland nodigt initiatiefnemers voor zon en wind uit 

West-Friesland heeft als eerste regio een regionaal beleidskader opgesteld voor zonneweides en kleine windturbines. Gemeenten nodigen initiatiefnemers met plannen hiervoor zich voor 1 november te melden. Het beleidskader werd onlangs in Bovenkarspel toegelicht aan grondeigenaren en projectontwikkelaars.

Lees verder

Kom naar de Green Data Center Conference

De Green Data Center Conference is een jaarlijks congres waar innovaties op gebied van water- en elektriciteitsbesparing en het hergebruik van restwarmte uit datacenters centraal staan. In het middagprogramma organiseert de provincie Noord-Holland sessies over twee lopende restwarmteprojecten en innovatieve efficiënte koelsystemen.

Lees verder

Wat kunnen gemeenten leren van aquathermie?

Woningen verwarmen en koelen met water, dat kan met aquathermie. De animo daarvoor stijgt, zegt adviseur Harry de Brauw van Waternet. Hij doet veel ervaring op met projecten op gebied van aquathermie en deelt de geleerde lessen. "Zo helpen we gemeenten met de warmtetransitie."

Lees verder

Aquathermieviewer brengt potentie in kaart

Hoe bepaal je als gemeente in welke wijk aquathermie kansrijk is? Eén van de middelen daarvoor is de aquathermieviewer, zegt adviseur Harry de Brauw van Waternet. Het bedrijf ontwikkelde voor gemeenten en waterschappen een aquathermieviewer met steun van de provincie.

Lees verder

HvA-studenten onderzoeken rol provincie bij energietransitie

Hoe kan de provincie Noord-Holland de energietransitie in de toekomst nog beter ondersteunen? Dat is de centrale onderzoeksvraag waar studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam zich de komende maanden over buigen.

Lees verder

Terug op het oude honk: Wies Thesingh

Wies Thesingh volgt Odile Rasch op als programmamanager voor de RES-regio Noord-Holland Noord. Vanaf 2018 hebben beiden samengewerkt aan de opbouw van het RES-programma in Noord-Holland Noord. Twee jaar geleden ging Wies bij de provincie Noord-Holland aan de slag als beleidsadviseur energie-infrastructuur. Welke uitdagingen ziet ze voor zich?

Lees verder

‘We moesten fors pionieren voor de RES’ 

In Noord-Holland Noord begon vijf jaar geleden de energietransitie pas echt, met het maken van een plan voor de opwekking van meer duurzame energie. Dat werd de Regionale Energiestrategie (RES). Odile Rasch was vijf jaar programmamanager RES. Zij neemt afscheid en is inmiddels gestart als programmamanager Taskforce Energie-infrastructuur. Samen met haar blikken we terug. “Politiek gezien was het soms heel spannend. Toch zijn we in het spoor gebleven.”

Lees verder

‘Hou vaart in de energietransitie en doe het samen’

Provincie Noord-Holland moet in 2030 6,3 TWh aan duurzame energie opwekken. "Dat doel gaan we ruimschoots halen, maar dat betekent niet dat we rustig achterover kunnen leunen," zegt afzwaaiend gedeputeerde Edward Stigter. Hij adviseert gemeenten om te kijken naar de mogelijkheden en om de samenwerking te zoeken. "Er kan veel meer als we het samen doen".

Lees verder

De energietransitie live bekijken? Reserveer nu voor de bustour! 

Dit najaar komen ze er weer aan: de bustours langs diverse duurzame energieprojecten in Noord-Holland. Via deze inspirerende excursies kunnen volksvertegenwoordigers en ambtenaren de energietransitie ‘real live’ ervaren.

Lees verder

Hoe beperken we geluidhinder van windturbines?

Hoe kunnen we geluidsoverlast van windturbines voor omwonenden beperken? Door gebruik te maken van een strenge geluidsnorm en geluidreducerende maatregelen, zegt Oscar Breugelmans van GGD Amsterdam.

Lees verder

‘Recycling windturbinebladen heeft steun nodig’

Recyclebare rotorbladen voor windturbines zijn al op de markt, maar worden nog niet op grote schaal toegepast. Om dit wel voor elkaar te krijgen zijn financiële middelen en samenwerkingen in de keten nodig. Dat zegt Harald van der Mijle Meijer, senior consultant windenergie bij TNO.

Lees verder

Sneller vergunning voor uitbreiding elektriciteitsnet

In de taskforce Energieinfrastructuur werken de netbeheerders Liander en TenneT, de provincie en gemeenten aan het voorkomen van vertraging bij netuitbreidingen. Een mooi voorbeeld voor een soepel vergunningsproces komt uit Alkmaar.

Lees verder

Groene waterstof uit de polder

In de Noord-Hollandse Wieringermeerpolder staat een windturbine die vanaf 2025 groene waterstof gaat maken. Waarom en voor wie? Wat maakt waterstof uit wind aantrekkelijk? In gesprek met Esther Lunenborg van projectontwikkelaar Hygro, die de 'waterstofmolen' demonstreert.

Lees verder

Coalitie Noord-Holland wil energietransitie versnellen 

Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie, bestaande uit de partijen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Ze willen de energietransitie versnellen en zorgen dat iedereen hierin mee kan doen. Dat staat in het coalitieakkoord dat de vier partijen hebben gepresenteerd.

Lees verder

Deur op een kier voor nieuwe zoekgebieden zon en wind

Energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid gaan hun kaarten met zoekgebieden vóór december van dit jaar actualiseren. Dit betekent dat er tot die tijd locaties voor zonne- en windenergie kunnen worden toegevoegd, geschrapt of aangepast.

Lees verder

‘Van Hoe naar Zo’, het nieuwe verhaal van de energietransitie

Energieregio Noord-Holland lanceert de campagne ‘Van Hoe naar Zo’. Dit maakt duidelijk dat de energietransitie naast uitdagingen ook kansen biedt waar we van kunnen profiteren. We willen burgers, organisaties en verenigingen inspireren om mee te doen.

Lees verder

HoeZo-Blog-Haarlemmermeer-Thumb-006

Op dit bedrijventerrein is het stroomnet altijd ‘halfvol’

Hoe meer duurzame energie we opwekken, hoe voller doorgaans de kabel. Op het Schiphol Trade Park gebruiken bedrijven samen een slim energiesysteem zodat er ruimte is én blijft voor iedereen.

Lees verder

Ruimtelijke inpassing elektriciteitsnet in Haarlemmermeer

In de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland: versnelling netuitbreidingen ondersteunt adviesbureau Royal HaskoningDHV de netbeheerders Liander en TenneT, de provincie en gemeenten voor netuitbreidingen met hoge prioriteit. Een succesvol voorbeeld hiervan komt uit de gemeente Haarlemmermeer.

Lees verder

Hoe verloopt de energietransitie in Noord-Holland?

In Noord-Holland wordt hard gewerkt aan uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES), verduurzaming van woningen en bedrijventerreinen, en de uitrol van bijbehorende energie-infrastructuur. Een webinar op 28 juni geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen.

Lees verder

Provincie geeft subsidie voor slimme oplossingen tegen netcongestie

Provincie Noord-Holland investeert dit jaar 1,5 miljoen euro in een subsidieregeling voor slimme oplossingen om de schaarste op het elektriciteitsnet te verminderen.

Lees verder

Raad van State geeft wind op land perspectief

Eneco krijgt groen licht voor de uitbreiding van windpark Delfzijl-Zuid. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State over lokale normen voor het windpark. Dit geeft perspectief voor andere windprojecten op land.

Lees verder

Schooldakrevolutie helpt schooldak vol te leggen met zonnepanelen (foto Neeltje Kleijn)

Schooldakrevolutie helpt schooldak vol te leggen met zonnepanelen

Stichting Schooldakrevolutie maakt het laagdrempelig voor scholen om over te stappen op zonne-energie. Hoe kunnen scholen snel voorzien worden van zonnepanelen? En hoe kunnen gemeenten daarbij helpen?

Lees verder

‘Meervoudig ruimtegebruik moet worden beloond’

Zonneparken kunnen op diverse manieren een dubbelfunctie krijgen. Combinaties met kleinvee, natuurherstel en batterijopslag zijn eenvoudig en financieel haalbaar, maar voor zon met landbouw (agri-pv), recreatie of solar carports moet er geld bij. Dat zegt Sierk Hennes, projectleider bij Solarfields. Hij pleit voor meer kennis en realisme bij gemeenten op dit vlak.

Lees verder

‘Met natuurinclusief zonnepark op goede weg’

Meervoudig ruimtegebruik bij wind- en zonneparken biedt grote voordelen, zoals een oplossing voor schaarse ruimte en een groter draagvlak van de omgeving. Volgens directeur Sijas Akkerman van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland is de natuur hier ook mee gebaat. ‘Met natuurinclusieve zonneparken zijn we op de goede weg’.

Lees verder

‘Boer kan landbouwgrond dubbel benutten’

Op dezelfde lap grond zowel zonne-energie opwekken als gewassen telen. Die combinatie kan voor agrarische ondernemers een kansrijke manier zijn om te verduurzamen, zegt landschapsarchitect Ruut van Paridon. Hij stelt voor om dit met een praktijkproef aan te tonen.

Lees verder

Energietransitie in Noord-Holland gaat door

Voor Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan plannen om voor 2030 meer wind en zon op te wekken, volgens afspraken in de Regionale Energiestrategie (RES). Voor deze RES staat een herijking gepland. Gemeenten kunnen dit jaar de zoekgebieden nog aanpassen, meldt de energieregio in een webinar.

Lees verder

Waterschappen willen aquathermie versnellen

De waterschappen willen aquathermieprojecten versnellen, zodat oppervlaktewater meer kan voorzien in de vraag naar warmte en koude. Om dit voor elkaar te krijgen vragen de waterschappen meer steun van het kabinet.

Lees verder

PBL: participatie verschilt per RES-regio

Tussen de RES-regio’s bestaan aanzienlijke verschillen in de manier waarop burgers worden betrokken bij de besluitvorming over plannen voor windmolens en zonnepanelen in hun omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Lees verder

Noord-Holland zet in op continueren en versnellen uitvoering Energiestrategie

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid laat zien dat in beide RES-regio’s groei is in duurzame opwekking van zonne- en windenergie.

Lees verder

Zon langs de A7: aanpak en lessons learned

Noord-Holland onderzoekt de mogelijkheid om duurzame energie op te wekken langs snelwegen. Eén van de pilotprojecten is ‘Zon langs de A7’. Eén van de pilotprojecten is ‘Zon langs de A7’. Francois Bonajo (Rijksvastgoedbedrijf) en René Houtwipper (Ecorus) vertellen over de aanpak van dit project en delen de lessen die ze al hebben geleerd.

Lees verder

Noord-Holland verkent zon en wind langs snelwegen

Opwekking van duurzame energie langs snelwegen is ook een vorm van meervoudig ruimtegebruik. In het OER-programma onderzoekt Rijkswaterstaat samen met provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerder Liander de opties. Welke snelwegen worden onderzocht?

Lees verder

JongRES: ‘Geef stemmen aan onze toekomst’

Volksvertegenwoordigers moeten meer jongeren betrekken bij plannen voor de energietransitie, door ze te benaderen via ‘hun’ kanalen, zoals sociale media. Dat meldt jongerenorganisatie JongRES aan Statenleden in Noord-Holland via een position paper.

Lees verder

Initiatief voor zonneatollen staat in startblokken

De aanleg van zonneatollen voor de IJsselmeerkust tussen Medemblik en Den Oever kan flink bijdragen aan de energietransitie in Noord-Holland Noord. Volgens initiatiefnemer Kor Buitendijk is het plan een voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik, dat natuur, recreatie en opwek van zonne-energie combineert.

Lees verder

Visualisatie van het geluidsscherm met zonnepanelen in Alkmaar

Gemeente Alkmaar combineert geluidsscherm met zonnepanelen

In Alkmaar verschijnt voor de zomer een geluidsscherm met 4300 zonnepanelen. Het is het resultaat van een geslaagd participatietraject waarin bewoners spraken met de gemeente. 'Het is een succes als de bewoners tevreden zijn’.

Lees verder

Omgeving profiteert van collectieve wind- en zonneparken

Energiecoöperaties boeren goed, dankzij de hogere energieprijzen. De opbrengst uit de wind- en zonneparken komt niet alleen ten goede aan de leden, maar ook aan de omgeving via fondsen voor lokale doelen. Noord-Holland telt de meeste (102) energiecoöperaties, blijkt uit de Lokale Energie Monitor.

Lees verder

Drie windturbines aan Noorder IJplas heeft voorkeur

Drie windmolens van 200 meter hoog aan de Noorder IJplas. Daarvoor kiezen Amsterdam Wind en NDSM Energie voorlopig na overleg met omwonenden en gemeenten. ‘Het was een hele puzzel om de beste plekken voor windmolens te vinden. Dit zorgt voor de minste hinder voor omwonenden’, meldt Amsterdam Wind.

Lees verder

Helpdesk helpt met zon op dak

Noord-Holland wil circa de helft van de duurzame energieopwekking realiseren met zon op daken en andere objecten. Dit wordt landelijk ondersteund met de helpdesk Zonopwek. Eén van de hulpmiddelen is een handreiking voor een uitvoeringsstrategie voor gemeenten en RES-regio’s.

Lees verder

Terugblik op 2022: een roerig jaar

We kijken terug op 2022, een jaar waarin de energietransitie urgenter werd. Dat werkt ook door bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES). Positief is de groei in opwekking van duurzame energie. Die lijn willen we als regio in 2023 doorzetten.

Lees verder

Gemeenten aan zet met kleine windturbines

Van de provincie Noord-Holland mogen onder bepaalde voorwaarden kleine windturbines in landelijk gebied worden geplaatst. Aan gemeenten is het de keuze of en hoe ze kleine windturbines willen toestaan. Initiatiefnemers kunnen alvast voorsorteren.

Lees verder

Een topavond voor het milieu

Je hoeft jezelf niet met lijm vast te plakken aan kunst om je punt op klimaatgebied te maken. De zeven Westfriese gemeenten hielden de Jongerenklimaattop Westfriesland zodat jongeren zich konden uitspreken over hun ideeën voor een duurzamere regio. Een verslag van Berend Berlijn.

Lees verder

Noord-Holland onderzoekt duurzame energie langs snelwegen

Rijk, provincie en gemeenten willen graag duurzame energie opwekken langs snelwegen in Noord-Holland. Uit een voorverkenning blijkt dat er langs de A9, A5, A22 en noordelijke delen van de A1 en A2 een potentieel is van bijna 700 hectare, voornamelijk voor zon en een klein deel wind.

Lees verder

Meer dan duizend Noord-Hollandse bedrijven kampen met netcongestie

Het stroomnet in Noord-Holland is zo vol, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen voorlopig geen aansluiting kunnen krijgen. Dat schrijft gedeputeerde klimaat en energie Edward Stigter van de provincie Noord-Holland.

Lees verder

De energiecoöperatie als versneller van de energietransitie

Energiecoöperaties die eigenaar zijn van wind- en zonneparken kunnen dankzij hun financiële slagkracht bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Daarover ging een sessie tijdens het RES-congres op 2 november in Utrecht. Uit de sessie volgen diverse tips voor gemeenten en energiecoöperaties.

Lees verder

Noord-Holland Zuid realiseert kwart van doel voor duurzame energie

Noord-Holland Zuid heeft 0,7 terawattuur (TWh) duurzame energieopwekking gerealiseerd, blijkt uit de eerste RES-monitor van de regio. Dit is een kwart van de doelstelling voor de RES 1.0 om in 2030 2,7 TWh aan duurzame energie op land op te wekken. In online sessies gaan we in gesprek over de uitkomsten van de monitor.

Lees verder

Eerste RES-monitor toont groei van zon en wind op land

Hoe staat het met de groei van de opwekking van wind- en zonne-energie op land in de energieregio’s van Noord-Holland? De RES-monitor geeft met cijfers een eerste inzicht in de voortgang. De monitor van Noord-Holland Noord verscheen vandaag, die van Noord-Holland Zuid op 25 oktober. De resultaten worden besproken in een online sessie op 9 november.

Lees verder

‘Energiecoöperatie lost energiearmoede op’

Elk dorp moet een energiecoöperatie hebben om duurzame energie lokaal op te wekken en aan bewoners te verkopen tegen een vaste, lage prijs. Dit is één van de manieren om energie betaalbaar te houden, zegt directeur Siward Zomer van EnergieSamen, koepel van energiecoöperaties in Nederland. ‘Straks smeken wethouders om plek voor wind- en zonneparken in hun gemeente’.

Lees verder

Kwart wind- en zonneparken in lokaal eigendom

Op dit moment zijn circa een kwart van de wind- en zonneparken in lokaal eigendom. Het streven om volgens het klimaatakkoord minstens 50 procent lokaal eigendom te realiseren is echter nog niet in zicht. Dit blijkt uit de Monitor Participatie Hernieuwbare energie op land, een rapport dat is geschreven in opdracht van RVO.

Lees verder

Roos Peeters: ‘Voor de energietransitie moeten we samenwerken’

De nieuwe programmamanager Regionale Energiestrategie (RES) van energieregio Noord-Holland Zuid heet Roos Peeters. Ze volgt Marco Berkhout op, die bij de provincie Noord-Holland aan de slag gaat als sectormanager Integrale Opgaven en Transities. Wie is Roos Peeters?

Lees verder

Zonnepanelen combineren met andere functies: hoe doe je dat?

Door zonnepanelen te combineren met andere functies kunnen we de ruimte efficiënter benutten. Provincie Noord-Holland onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Dit resulteerde in de inspiratiegids meervoudig ruimtegebruik met diverse mooie voorbeelden.

Lees verder

Provinciale steun ook voor energiecoöperaties en ontwikkelaars

Provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij de uitwerking van zoekgebieden voor zon en wind. Energiecoöperaties en projectontwikkelaars kunnen ook gebruik maken van deze hulp. Tijdens een online lunchsessie op 8 september zijn de regelingen toegelicht.

Lees verder

Geslaagde bustour door Noord-Holland

Met een bus vol met volksvertegenwoordigers reden we in Noord-Holland op vrijdag 23 september naar een zonneweide, een kas zonder gas en een wijk met een warmtenet. Het was een mooie manier om kennis te maken met de RES en mensen te horen over hun praktijkervaringen met de energietransitie.

Lees verder

Leidraad helpt met financiële participatie bij zon en wind

Hoe kunnen omwonenden meeprofiteren van een zonnepark of windmolens in de buurt? Dat kan met financiële participatie. Samen met de provincie Noord-Holland is een toegankelijke leidraad gemaakt voor gemeenten en initiatiefnemers die met financiële participatie aan de slag willen.

Lees verder

Provincie helpt met zon en wind op land

Provincie Noord-Holland biedt ondersteuning aan bij de uitwerking van plannen voor opwekking van wind en zon op land. Er zijn subsidieregelingen voor participatie met bewoners en voor meervoudig ruimtegebruik. Dit is niet alleen interessant voor gemeenten en initiatiefnemers, maar ook voor energiecoöperaties en projectontwikkelaars.

Lees verder

Lees-, luister- en kijktips voor de zomer

Welke boeken, podcasts en films raden we u aan voor de zomervakantie? Naast de serieuze tips die raken aan de energietransitie geven we ook onze persoonlijke favoriete kijktips.

Lees verder

Solar carports hebben specifieke steun nodig

Het overkappen van grote parkeerplaatsen met zonnepanelen is qua ruimtegebruik beter maar duurder dan zonneparken. Daarom is specifieke subsidie nodig voor solar carports. De provincie Noord-Holland zorgt daar inmiddels voor. Gemeenten kunnen echter ook helpen.

Lees verder

Zonneakkers Haarlemmermeer gaan voor omgevingsfonds

In Haarlemmermeer zijn zeven zonneparken in ontwikkeling binnen het ‘zonnecarré’. De parken met een concreet aanbod kiezen allemaal voor een omgevingsfonds waarvan omwonenden collectief kunnen profiteren, naast andere opties zoals obligaties en aanleg van recreatievoorzieningen.

Lees verder

Zonnepark zorgt ook voor de buren

Zonneparken worden niet altijd positief ontvangen, maar het draagvlak stijgt als investeerders financieel bijdragen aan duurzame of maatschappelijke projecten in de buurt, zodat omwonenden hiervan kunnen profiteren. Dat is de gedachte achter het zonneparkfonds in de gemeente Schagen. Wat zijn de ervaringen met dit fonds?

Lees verder

Wat kan een gemeente doen om solar carports te stimuleren?

Uit onderzoek dat de Participatiecoalitie uitvoerde in opdracht van gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel volgen diverse adviezen en aanbevelingen die gemeenten kunnen gebruiken om solar carports te stimuleren. Wat zijn de tips voor gemeenten die zonnepanelen op parkeerplaatsen willen realiseren?

Lees verder

NP RES: samenwerking cruciaal voor energietransitie

Dertig regio’s in Nederland werken aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) voor het opwekken van duurzame energie op land. De regionale samenwerking is inmiddels stevig. Tegelijk zijn er ook uitdagingen. Dat blijkt uit de ‘foto’ van juli 2022 die NP RES vandaag presenteert.

Lees verder

Jetten: jongeren aan tafel voor energietransitie

Jongeren hebben hun beste ideeën voor de energietransitie overhandigd aan minister Rob Jetten. Deze ideeën stelden ze onlangs voor op festival PowerUP, een initiatief van JongRES. De minister gaat verkennen hoe jongeren een vaste rol aan tafel kunnen krijgen om mee te praten over de ambities en plannen van hun eigen gemeente.

Lees verder

Hoe sorteren gemeenten voor op aardwarmte?

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de regierol te nemen in de warmtetransitie. Hoe kunnen ze aardwarmte hierbij inzetten? Hiervoor is een handreiking opgesteld met tips aan gemeenten voor een effectief aardwarmtebeleid.

Lees verder

‘Benoem specialist voor energietransitie’

Gemeenteraadsleden die de energietransitie willen bijsturen doen er goed aan om zich hierin te verdiepen. Met name op gebied van warmte is extra aandacht vereist. Dat zegt Martijn Mengerink, voormalig raadscommissielid voor VVD Hoorn. Hij adviseert fracties om een raadslid als RES-specialist aan te stellen.

Lees verder

‘Samenwerken voor de RES is net dansen’

In Noord-Holland werken gemeenten, waterschappen en provincie samen aan de energietransitie. De samenwerking voor de regionale energiestrategie (RES) is te vergelijken met een dans. Hoe kijkt programmamanager Marco Berkhout van RES Noord-Holland Zuid aan tegen dit proces? "Dit kan je niet alleen, hier heb je elkaar voor nodig.”

Lees verder

Jongeren: ‘Sleutel energietransitie ligt in onderwijs’

De energietransitie moet meer worden geïntegreerd in het vervolgonderwijs. Vooral bij het mbo is een herwaardering nodig. Ook moeten gemeenten beoordelen wat de effecten zijn van hun beleid voor de komende generaties. Deze ideeën stelden jongeren voor op PowerUp, een festival over de energietransitie dat afgelopen zaterdag 7 mei in Haarlem werd gehouden.

Lees verder

Aardwarmte betrouwbaar alternatief voor aardgas

Geothermie of aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas en kan ongeveer 30% van de huidige warmtevraag voor woningen en gebouwen invullen. Gemeenten hebben een sleutelrol in het beantwoorden van de vraag of en waar deze warmteoplossing het meest geschikt is voor hun stad of dorpen.

Lees verder

Taskforce werkt aan elektriciteitsnet

Provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander en TenneT en gemeenten werken samen in een Taskforce om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk te verzwaren. Daarnaast bieden slimme oplossingen tijdelijk soelaas. Wat doet de Taskforce en wat zijn de slimme oplossingen?

Lees verder

Hoe een zonnepark genoeg draagvlak krijgt

Ook plannen om zonneparken te bouwen ontmoeten soms veel weerstand. In het Westfriese Midwoud is het wel gelukt om zonnepark Tripkouw aan te leggen met instemming van nagenoeg alle omwonenden. Dit kwam vooral door de landelijke inpassing en de financiële participatie.

Lees verder

Restwarmte kan woningen verwarmen

Met de restwarmte die de Noord-Hollandse industrie loost kunnen bijna 2 miljoen woningen worden verwarmd. Dat blijkt uit onderzoek van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Lees verder

Wat is de rol van de gemeenteraad bij de warmtetransitie?

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is een grote opgave met directe invloed op het leven van de bewoners die je als raadslid vertegenwoordigt.

Lees verder

Participatiecoalitie helpt met draagvlak voor energietransitie

Om genoeg draagvlak te creëren voor de energietransitie is het belangrijk om rekening te houden met belangen van omwonenden, natuur en landschap. De Participatiecoalitie Noord-Holland biedt hiervoor ondersteuning aan gemeenten.

Lees verder

Onderzoek naar zon en wind langs snelwegen

Het Rijk, provincie Noord-Holland en elf omliggende gemeenten onderzoeken samen de mogelijkheden om langs de snelwegen A9, A5 en A22 hernieuwbare energie op te wekken.

Lees verder

Hoe ondersteunt de provincie zonne-energie?

Provincie Noord-Holland helpt gemeenten met tools en subsidies om het gebruik van zonne-energie te stimuleren. Een voorbeeld is de tool Zonnedakje, waarmee in één oogopslag is te zien op welke daken in een gemeente, buurt of wijk nog zonnepanelen kunnen worden gelegd.

Lees verder

Provincie maakt ruimte voor wind op land

De afspraken uit de Regionale Energie Strategieën (RES’en) zijn bepalend als het gaat om de mogelijkheden voor windturbines in Noord-Holland.

Lees verder

Introductie: energietransitie en de RES

De energietransitie is volop aan de gang. Als raadslid heeft u daar mee te maken. In de voorgaande raadsperiode heeft uw gemeenteraad ingestemd met een Regionale Energiestrategie (RES). De gemeenten zijn begonnen aan de uitvoering daarvan.

Lees verder

Jongeren in gesprek met politici over energietransitie

JongRES organiseert op zaterdag 7 mei PowerUp, een bijeenkomst voor jongeren tot en met 35 jaar over de energietransitie, windturbines en zonneweides, kansen en risico’s, en hoe ook gemeenten de afspraken uit het Klimaatakkoord kunnen invullen.

Lees verder

Zonnedakje toont daken voor zonnepanelen

Op welke daken in Noord-Holland kunnen nog zonnepanelen worden gelegd? Met de digitale tool Zonnedakje is dat in één oogopslag te zien. Zonnedakje geeft een actueel beeld van waar al zonnepanelen liggen en waar niet, en welke daken qua ligging geschikt zijn voor zonnepanelen.

Lees verder

Participatie in Amsterdam onder de loep

Gemeente Amsterdam heeft veel bewoners geïnformeerd en mee laten denken over zoekgebieden voor windturbines. Toch is veel ophef ontstaan over de manier waarop bewoners zijn betrokken bij het proces. Daarom heeft de gemeente in het najaar van 2021 een reflectiefase ingeroepen. Een belangrijk onderdeel daarvan was een evaluatie, uitgevoerd door de Universiteit Leiden.  

Lees verder

“Ga in gesprek bij zorgen over zoekgebieden”

De gemeenten in Noord-Holland gaan aan de slag met de RES. Het uitvoeringsprogramma is door bijna alle gemeenten vastgesteld.  Maar met de concretisering van de zoekgebieden uit de RES nemen zorgen toe over mogelijke hinder en schaarste op het net. Dat bleek tijdens een interactieve informatieavond over het uitvoeringsprogramma RES 1.0.

Lees verder

Kleine windturbines krijgen meer kansen

Kleine windturbines waren tot voor kort in Noord-Holland verboden, maar met de invoering van de Provinciale Omgevingsverordening 2020 zijn ze onder bepaalde voorwaarden toegestaan in het landelijk gebied. Voor wie is dit interessant? En hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan?

Lees verder

Noord-Holland subsidieert solar carports

Provincie Noord-Holland trekt 1,5 miljoen euro subsidie uit voor overkapping van parkeerterreinen met zonnepanelen. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld om de groei van deze ‘solar carports’ te versnellen. ‘We verwachten veel interesse’, zegt beleidsmedewerker Lútzen van den Dobbelsteen.

Lees verder

Proces Noord-Hollandse energiestrategieën degelijk en transparant

De regionale energiestrategieën in Noord-Holland zijn op een gestructureerde en transparante manier tot stand gekomen. Dat blijkt uit een rapport van I&O Research, dat onderzoek deed naar de communicatie en participatie bij de RES 1.0 van de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid.

Lees verder

Regio’s maken concrete afspraken over realisatie zonne- en windenergieprojecten

Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES) in Noord-Holland is klaar. Hierin staat hoe de regio’s concrete projecten van zonne- en windenergie en regionale warmtebronnen gaan realiseren. De colleges van gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen besluiten in december en januari over dit programma. Belanghebbenden, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners, zijn betrokken bij het opstellen van het programma.

Lees verder

“Ook uitvoering van de RES samen oppakken”

Overheden wisten elkaar goed te vinden bij de ontwikkeling van de RES 1.0.  “Nu willen we de uitvoering op dezelfde manier met elkaar aanpakken”, zegt Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat & Energie van de provincie Noord-Holland. Daarbij stuurt de provincie op het oplossen van schaarste. “We willen gemeenten die kampen met tekort aan menskracht, ondersteunen met middelen en capaciteit. Krapte op het elektriciteitsnet willen we verhelpen door procedures te versnellen en prioriteiten te stellen.”

Lees verder

foto Marc Schot

Aan de slag met financiële participatie bij duurzame projecten

Wat moet er gebeuren om de RES in de praktijk uit te voeren? Dat is de vraag die nu voorligt. Liander heeft voor Noord-Holland-Noord een overzicht gemaakt van wat er nodig is op het gebied van netbeheer.

Lees verder

Het complete, eerlijke verhaal

Het verhaal van de RES is tot nu vooral een verhaal geweest over de opgave uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te reduceren en de energietransitie die hiervoor nodig is. Het verhaal van de noodzaak dus. Dat verhaal gaat voorbij aan andere aspecten van de energietransitie, zoals de voordelen en kansen, maar ook de zorgen die mensen zich maken over de schade en hinder van windturbines. Daarom is het tijd voor een nieuw verhaal – het complete en eerlijke verhaal. What Design Can Do (WDCD) vroeg vijftien deskundigen wat dat zou kunnen zijn.

Lees verder

Nieuw knelpunt voor energielevering op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Liander publiceert elke 2 weken een update over de knelpunten op het elektriciteitsnet. Op 28 oktober is daarbij ook een update gegeven over Zaanstreek Waterland en een aangrenzend gebied in Amsterdam-Noord. In deze gebieden is de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Vanwege de snelle ontwikkelingen verwacht Liander bovendien dat op korte termijn op meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat. Een speciale Taskforce zet zich in voor tijdige en mogelijk versnelde netuitbreidingen.

Lees verder

“Als voorstander moet je brutaal zijn om gehoord te worden”

Een overweldigende meerderheid van de jongeren staat achter de plannen voor meer duurzame energie. Toch praten nog weinig jongeren mee in het RES-proces. JongRES spant zich in om meer jongeren te betrekken. Wat heeft de organisatie tot nu bereikt? En wat hoopt ze nog te bereiken? “De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn de push om jongeren en lokale bestuurders met elkaar in contact te brengen”, aldus Joachim Schellekens en Steven Heshusius van Jong RES Noord-Holland. Jongeren zijn er klaar voor. Daarbij mogen ze best brutaler zijn, menen ze.

Lees verder

foto Marc Schot

“Maak de zoekgebieden zo snel mogelijk concreet”

Wat moet er gebeuren om de RES in de praktijk uit te voeren? Dat is de vraag die nu voorligt. Liander heeft voor Noord-Holland-Noord een overzicht gemaakt van wat er nodig is op het gebied van netbeheer.

Lees verder

Onderzoek: Overlast voor gemeenteraadsleden belangrijkste factor voor beoordeling energieprojecten

Afgelopen voorjaar heeft Alissa Valent in het kader van haar masterstudie Environmental Economics aan de VU onderzoek gedaan naar afwegingen van gemeenteraadsleden in Noord-Holland met betrekking tot de Regionale Energiestrategie. Uitkomst is dat ‘overlast’ de belangrijkste factor is voor het beoordelen van een energieproject.

Lees verder

Zon op dak in Amsterdam

Ambitie RES 1.0 ongewijzigd, zoekgebieden aangepast

De gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen hebben de afgelopen weken besloten over de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Het resultaat is dat Noord-Holland de ambitie van 6,3 TWh uit de RES 1.0 overeind houdt, maar dat een aantal zoekgebieden aangepast wordt.

Lees verder

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven