“Ga in gesprek bij zorgen over zoekgebieden”

De gemeenten in Noord-Holland gaan aan de slag met de RES. Het uitvoeringsprogramma is door bijna alle gemeenten vastgesteld. Maar met de concretisering van de zoekgebieden uit de RES nemen zorgen toe over mogelijke hinder en schaarste op het net. Dat bleek tijdens een interactieve informatieavond over het uitvoeringsprogramma RES 1.0.

V.l.n.r. Peter Graafland, Odile Rasch, Veerle Smit, Ronald Schepers en Yolande Koot

De urgente noodzaak van de energietransitie staat niet ter discussie. Dat betekent dat komende jaren wind- en/of zonneparken zullen worden gebouwd in Noord-Holland. Maar hoe krijgen we de uitvoering met voldoende draagvlak voor elkaar? Die vraag houdt veel raadsleden, omwonenden en maatschappelijke organisaties bezig. Dat bleek onlangs tijdens een online informatieavond op 25 januari in Amsterdam. Via de chat vroegen een aantal deelnemers zich af of voor alle zoekgebieden in de RES 1.0 ook vergunningen voor de bouw van zonneweides en/of windturbineparken worden afgegeven. Met andere woorden: is het nog mogelijk om bezwaren in te dienen tegen de plannen?

Inspraak blijft mogelijk

Odile Rasch, programmamanager van RES Noord-Holland Noord, is daar duidelijk over. “Een zoekgebied geeft aan waar de mogelijkheden voor de opwek van zon en wind verder worden onderzocht. Voordat daar windturbines en/of zonneparken geplaatst kunnen worden, zijn er nog veel stappen te doorlopen. De zoekgebieden moeten verder worden uitgewerkt, waarbij het gesprek met de omgeving belangrijk is. Daarnaast moeten zoekgebieden een plek krijgen in het omgevingsbeleid van de gemeente en moeten stappen voor een vergunningsaanvraag worden doorlopen. Dit betekent dat er, naast de participatie bij de planvorming, nog meerdere momenten van formele inspraak zijn en mogelijkheden voor bezwaar of beroep.”

Continu proces

Rasch adviseert bezwaarmakers om in gesprek te blijven met de gemeente, en vice versa. De RES is een continu proces. Elke twee jaar bekijkt de betrokken partijen de RES opnieuw. Verloopt de uitvoering volgens planning, moet er worden bijgestuurd of moeten er nieuwe projecten en/of zoekgebieden worden opgenomen? Ook kunnen zo nieuwe (technologische) ontwikkelingen tijdig worden meegenomen. Vervolgens wordt een nieuwe RES gemaakt (RES 2.0 en verder). Ook in dit proces is steeds opnieuw ruimte voor bewoners en belanghebbenden om hun stem te laten horen. 

Netschaarste

Ook de schaarste op het elektriciteitsnet is een terugkerend onderwerp van zorg. Volgens Peter Graafland van Alliander wil Liander dertig extra transformatorstations voor 2030 bouwen. Hij verzoekt initiatiefnemers om vroegtijdig hun plannen door te geven aan de netbeheerder, zodat die rekening kan houden bij de investeringen aan het net, die meer tijd kosten dan de aanleg van een zonne- of windpark. Volgens Graafland is samenwerking essentieel om de energietransitie te laten slagen. Dat is een algemene conclusie die de overige sprekers beaamden.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond passeerden diverse onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma de revue, zoals hoe zoekgebieden concreet worden, hoe we we samen de warmtetransitie aanpakken en of we innovatie een plek kunnen geven in het vervolgtraject. Onder leiding van Veerle Smit spraken Odile Rasch, relatiemanager gebiedsregie Peter Graafland van Alliander, communicatiemanager Ronald Schepers en RES-coördinator Yolande Koot van de provincie Noord-Holland over de kansen en de uitdagingen. Ook sprak Henk-Jan Faber van Hoogheemraadschap Rijnland over de bijdrage van de waterschappen.

Terugkijken

De informatieavond is terug te kijken via onze website. Ook staan daar antwoorden op vragen uit de chat, alsmede presentaties en contactgegevens van de sprekers.

Komende kennissessie

De volgende kennissessie vindt plaats op 17 maart en gaat over participatie. Lees meer

Naar bovenNaar boven