Jongeren: ‘Sleutel energietransitie ligt in onderwijs’

De energietransitie moet meer worden geïntegreerd in het vervolgonderwijs. Vooral bij het mbo is een herwaardering nodig. Ook moeten gemeenten beoordelen wat de effecten zijn van hun beleid voor de komende generaties. Deze ideeën stelden jongeren voor op PowerUp, een festival over de energietransitie dat afgelopen zaterdag 7 mei in Haarlem werd gehouden.

V.l.n.r. JKB-voorzitter Aniek Moonen, KEK-voorzitter Robin Beentjes, JongRES-voorzitter Anne Schipper, presentator Matthijs Wind tijdens een debat op PowerUp, 7 mei 2022 in de Lichtfabriek te Haarlem.

Tijdens PowerUp gingen jongeren, raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek over mogelijkheden om de energietransitie te versnellen. Voor veel jongeren ligt de sleutel in het onderwijs. Energietransitie moet een vast onderdeel zijn van elk vak in het vervolgonderwijs en vooral het mbo moet geherwaardeerd worden. Daarnaast werden gemeenten opgeroepen om werk te maken van de generatietoets. Hiermee wordt beoordeeld wat de effecten zijn van hun beleid voor de komende generaties. Deze en andere ideeën worden binnenkort gepresenteerd aan minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten en gedeeld met de provincie Noord-Holland, zo meldt JongRES.

Donuteducatie
In het verlengde van de Donuteconomie, waarin Kate Raworth de economie van de 21e eeuw schetst: duurzaam, circulair, digitaal en inclusief, pleiten jongeren voor Donuteducatie. Het onderwijs moet zich ook aanpassen, om aan de enorme vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Voor de periode tot 2030 wordt het aantal extra banen in Noord-Holland als gevolg van de energietransitie geschat op ca. 10.000 extra banen ten opzichte van 2013. Daarom pleiten jongeren voor een herwaardering van het mbo en om de energietransitie in elk vak in het vervolgonderwijs terug te laten komen. Tijdens PowerUp gaven jongeren aan: ‘Wij zijn klaar voor de normen en waarden van de toekomst’.

Generatietoets
Jongeren zien de worsteling van gemeenten met de weerstand tegen windmolens. Dit simpelweg wegzetten als NIMBY(Not In My BackYard)-gedrag ontkent de zorgen die omwonenden kunnen hebben over windmolens voor onder meer hun gezondheid. Daarom gaven de voorzitters van JongRES, KEK (Klimaat en Energie Koepel) en JKB (Jonge Klimaat Beweging) aan dat met een generatietoets van gemeentelijk beleid ook de belangen van toekomstige generaties op een structurele manier in het afwegings- en besluitvormingsproces meegenomen kunnen worden.

Burgerpanel
Daarnaast was één van de ideeën om een burgerpanel te organiseren met burgers die al een en ander van de energietransitie weten. De complexiteit van de energietransitie en de relatie met andere beleidsterreinen vraagt om bewoners die al enigszins zijn ingevoerd en die het hele speelveld kunnen overzien.

Over PowerUp en JongRES
PowerUp is een initiatief van JongRES in Noord-Holland. JongRES is een landelijk netwerk van jongeren dat zich inzet om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). PowerUp vond zaterdag 7 mei 2022 plaats in de Lichtfabriek in Haarlem en werd bezocht door circa 150 jongeren, bestuurders en ambtenaren. Met PowerUp wil JongRES de basis leggen voor een blijvend gesprek tussen bestuurders, raadsleden en jongeren. Want de komende jaren moeten gemeenten keuzes maken over het opwekken van duurzame energie. Deze keuzes zijn bepalend voor de toekomst van volgende generaties, aldus JongRES.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven