Welkom bij de

energie regio's Noord-Holland

Samen maken we werk van de Regionale Energiestrategie (RES) om stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. Aan de slag!

Laatste nieuws

Direct naar het nieuwsoverzicht

Leidraad helpt met financiële participatie bij zon en wind

Hoe kunnen omwonenden meeprofiteren van een zonnepark of windmolens in de buurt? Er is een leidraad voor gemeenten en initiatiefnemers om ze te helpen met deze ‘financiële participatie’. Van deze leidraad is een infographic gemaakt.

Lees verder

Provincie helpt met zon en wind op land

Provincie Noord-Holland biedt ondersteuning aan bij de uitwerking van plannen voor opwekking van wind en zon op land. Er zijn subsidieregelingen voor participatie met bewoners en voor meervoudig ruimtegebruik. Dit is niet alleen interessant voor gemeenten en initiatiefnemers, maar ook voor energiecoöperaties en projectontwikkelaars.

Lees verder

Lees-, luister- en kijktips voor de zomer

Welke boeken, podcasts en films raden we u aan voor de zomervakantie? Naast de serieuze tips die raken aan de energietransitie geven we ook onze persoonlijke favoriete kijktips.

Lees verder

Solar carports hebben specifieke steun nodig

Het overkappen van grote parkeerplaatsen met zonnepanelen is qua ruimtegebruik beter maar duurder dan zonneparken. Daarom is specifieke subsidie nodig voor solar carports. De provincie Noord-Holland zorgt daar inmiddels voor. Gemeenten kunnen echter ook helpen.

Lees verder

Zonneakkers Haarlemmermeer gaan voor omgevingsfonds

In Haarlemmermeer zijn zeven zonneparken in ontwikkeling binnen het ‘zonnecarré’. De parken met een concreet aanbod kiezen allemaal voor een omgevingsfonds waarvan omwonenden collectief kunnen profiteren, naast andere opties zoals obligaties en aanleg van recreatievoorzieningen.

Lees verder

Zonnepark zorgt ook voor de buren

Zonneparken worden niet altijd positief ontvangen, maar het draagvlak stijgt als investeerders financieel bijdragen aan duurzame of maatschappelijke projecten in de buurt, zodat omwonenden hiervan kunnen profiteren. Dat is de gedachte achter het zonneparkfonds in de gemeente Schagen. Wat zijn de ervaringen met dit fonds?

Lees verder

‘Benoem specialist voor energietransitie’

Gemeenteraadsleden die de energietransitie willen bijsturen doen er goed aan om zich hierin te verdiepen. Met name op gebied van warmte is extra aandacht vereist. Dat zegt Martijn Mengerink, voormalig raadscommissielid voor VVD Hoorn. Hij adviseert fracties om een raadslid als RES-specialist aan te stellen.

Lees verder

Wat is de RES en waarom is het nodig?

RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Over de RES

Wat gebeurt wanneer

Proces van de RES

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Over ons

Onze opgave, ambitie en toekomst

De Regionale Energiestrategie (RES) is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot, in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.  Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Daarnaast gaat de RES over de warmtevraag en het regionale aanbod van duurzame warmte. In Noord-Holland hebben we twee energieregio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. In de energieregio’s werken gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met netbeheerders, inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, agrariërs, onderwijs en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu aan het realiseren van concrete energieprojecten.

energieregio's Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven