Welkom bij de

energie regio's Noord-Holland

Samen maken we werk van de Regionale Energiestrategie (RES) om stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. Aan de slag!

Laatste nieuws

Direct naar het nieuwsoverzicht

‘Van Hoe naar Zo’, het nieuwe verhaal van de energietransitie

Energieregio Noord-Holland lanceert de campagne ‘Van Hoe naar Zo’. Dit maakt duidelijk dat de energietransitie naast uitdagingen ook kansen biedt waar we van kunnen profiteren. We willen burgers, organisaties en verenigingen inspireren om mee te doen.

Lees verder

HoeZo-Blog-Haarlemmermeer-Thumb-006

Op dit bedrijventerrein is het stroomnet altijd ‘halfvol’

Hoe meer duurzame energie we opwekken, hoe voller doorgaans de kabel. Op het Schiphol Trade Park gebruiken bedrijven samen een slim energiesysteem zodat er ruimte is én blijft voor iedereen.

Lees verder

Ruimtelijke inpassing elektriciteitsnet in Haarlemmermeer

In de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland: versnelling netuitbreidingen ondersteunt adviesbureau Royal HaskoningDHV de netbeheerders Liander en TenneT, de provincie en gemeenten voor netuitbreidingen met hoge prioriteit. Een succesvol voorbeeld hiervan komt uit de gemeente Haarlemmermeer.

Lees verder

Hoe verloopt de energietransitie in Noord-Holland?

In Noord-Holland wordt hard gewerkt aan uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES), verduurzaming van woningen en bedrijventerreinen, en de uitrol van bijbehorende energie-infrastructuur. Een webinar op 28 juni geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen.

Lees verder

Provincie geeft subsidie voor slimme oplossingen tegen netcongestie

Provincie Noord-Holland investeert dit jaar 1,5 miljoen euro in een subsidieregeling voor slimme oplossingen om de schaarste op het elektriciteitsnet te verminderen.

Lees verder

Raad van State geeft wind op land perspectief

Eneco krijgt groen licht voor de uitbreiding van windpark Delfzijl-Zuid. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State over lokale normen voor het windpark. Dit geeft perspectief voor andere windprojecten op land.

Lees verder

Schooldakrevolutie helpt schooldak vol te leggen met zonnepanelen (foto Neeltje Kleijn)

Schooldakrevolutie helpt schooldak vol te leggen met zonnepanelen

Stichting Schooldakrevolutie maakt het laagdrempelig voor scholen om over te stappen op zonne-energie. Hoe kunnen scholen snel voorzien worden van zonnepanelen? En hoe kunnen gemeenten daarbij helpen?

Lees verder

‘Meervoudig ruimtegebruik moet worden beloond’

Zonneparken kunnen op diverse manieren een dubbelfunctie krijgen. Combinaties met kleinvee, natuurherstel en batterijopslag zijn eenvoudig en financieel haalbaar, maar voor zon met landbouw (agri-pv), recreatie of solar carports moet er geld bij. Dat zegt Sierk Hennes, projectleider bij Solarfields. Hij pleit voor meer kennis en realisme bij gemeenten op dit vlak.

Lees verder

‘Met natuurinclusief zonnepark op goede weg’

Meervoudig ruimtegebruik bij wind- en zonneparken biedt grote voordelen, zoals een oplossing voor schaarse ruimte en een groter draagvlak van de omgeving. Volgens directeur Sijas Akkerman van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland is de natuur hier ook mee gebaat. ‘Met natuurinclusieve zonneparken zijn we op de goede weg’.

Lees verder

Wat is de RES en waarom is het nodig?

RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Over de RES

Wat gebeurt wanneer

Proces van de RES

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Over ons

Onze opgave, ambitie en toekomst

De Regionale Energiestrategie (RES) is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot, in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.  Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Daarnaast gaat de RES over de warmtevraag en het regionale aanbod van duurzame warmte. In Noord-Holland hebben we twee energieregio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. In de energieregio’s werken gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met netbeheerders, inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, agrariërs, onderwijs en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu aan het realiseren van concrete energieprojecten.

energieregio's Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven