Welkom bij de

energie regio's Noord-Holland

Samen maken we werk van de Regionale Energiestrategie (RES) om stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. Aan de slag!

Herijking RES 2024

Met elkaar naar een schone en duurzame regio

Herijking RES 2024

Met elkaar naar een schone en duurzame regio

Herijking RES 2024

Noord-Holland Noord

Noord-Holland Zuid

Laatste nieuws

Direct naar het nieuwsoverzicht

Terugblik Bustour 2024

14 en 21 juni vonden weer de bustours plaats voor ambtenaren, professionals in de energietransitie, volksvertegenwoordigers en bestuurders. Wil je nog even terugkijken of zien wat je gemist hebt? Bekijk dan onze terugblik.

Lees verder

Programma Summer Event 11 juli

Mis het niet. Ons Summer Event op 11 juli. Met verfrissende seminars van regisseur Martin Koolhoven, Martin Scheepers van TNO en theaterdocent Jos Paauw.

Lees verder

Fiksers helpen en begeleiden bedrijven bij netcongestie.

Een nieuw fenomeen in transitieland is de fikser. De adviseurs die bedrijven helpt met slimme netoplossingen. Fiksers denken out of the box mee over oplossingen die het tekort aan transportcapaciteit oplossen.

Lees verder

Herijking RES 2024 

Sinds 2021 zijn er in de RES 1.0 nieuwe zoekgebieden aangedragen, afgevallen of aangepast. Daarom is er besloten om de RES te herijken. De Herijking RES 2024 gaat dus alleen over de wijzigingen op de kaart.

Lees verder

Gratis blauwdruk voor energieleverend geluidscherm.

Het idee is even simpel als geniaal. Geluidswering langs de snelweg met zonnepanelen. Van het hele proces is een digitale brochure samengesteld waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Een gesprek hierover met Christian Schouten, wethouder Duurzaamheid en Energie.

Lees verder

Amsterdam zet in op duurzame en circulaire zonnepanelen.

Volgens Lukas Sloet, adviseur energietransitie Zon bij de gemeente Amsterdam, is er nog veel winst te behalen op het gebied van circulariteit. Samen met diverse aangesloten partners maakt hij zich sterk voor meer duurzame en circulaire zonnepanelen.

Lees verder

Proeftuin van geïntegreerde energiedragers.

In het gebied rond de Boekelermeer in Alkmaar wordt de eerste Renewable Energy Valley van Europa ontwikkeld en gerealiseerd. Een innovatieve proeftuin die meerdere energie-dragers in het energiesysteem integreert.

Lees verder

Waddenzeewater als energiebron.

Met zes innovaties die duurzame energie opwekken uit zeewater kunnen de Waddeneilanden al in 2030 voor 83% worden voorzien in hun elektriciteitsvraag. Dat is wat onderzoeksbureau TNO concludeert na uitgebreid onderzoek. Een gesprek met Hans van Hilten, programmaregisseur van Waddenfonds.

Lees verder

De meest duurzame flat van Europa. 

De flat Noordertogt is het pareltje van wooncorporatie Woonwaard. Een flatgebouw dat 100% van haar benodigde elektriciteit zelf opwekt. Daarnaast kreeg de flat circulaire dakbedekking, twee grote batterijen en een ventilatiesysteem waarmee 30 tot 35% gas bespaard kan worden. 

Lees verder

11 juli Summer Event

Wij nodigen jullie graag uit voor ons jaarlijkse Summer Event. De heerlijke zomermix van verfrissende seminars, de mogelijkheid om te netwerken met collega professionals en een stukje infotainment. Inclusief de tropische hapjes en een drankjes. Genoeg redenen om je agenda te blokken dus. Donderdag 11 juli. Al zin in in? Meld je dan nu aan.

Lees verder

Samen op weg naar nog meer zon op schooldaken

Landelijk heeft 43% van de scholen zonnepanelen op eigen schooldak. Hoe is dat bij scholen in Noord-Holland? Stichting Schooldakrevolutie heeft dat in kaart gebracht.

Lees verder

Start Energievisie en pMIEK 2.0

De provincie Noord-Holland, netbeheerders en Noord-Hollandse gemeenten gaan het komende jaar aan de slag om de Energievisie 2.0 te ontwikkelen. Deze visie zal het toekomstbeeld van ons energiesysteem schetsen en de weg ernaartoe.

Lees verder

Bewoners kregen inspraak over ontwerp verdeelstation van Liander.

In de Zijpepolder bij Schagen vond netbeheerder Liander de perfecte locatie voor een nieuw te bouwen verdeelstation. Inwoners van Sint Maarten en Sint Maartenszee hadden inspraak over het ontwerp.

Lees verder

HOE ga je van het aardgas af? ZO doen ze dat in Heiloo!

Hoe haal je een woning van het aardgas af? Om dat uit te zoeken, hebben zes buurtbewoners in Heiloo een voorbeeldwoning gemaakt.

Lees verder

“In energiecoöperaties vind je vrijwel alleen oudere enthousiastelingen.”

Lieke Schneijdenberg van COOP Centraal, en Corné Timmer van JongRegio praten over de initiatieven om jongeren meer bij de energietransitie te betrekken.

Lees verder

Mis ‘m niet! De bustour 2024.

Energieregio Noord-Holland organiseert weer de bustour 2024. Op 14 juni voor Noord-Hollandse ambtenaren en professionals in de energietransitie. En op 21 juni voor volksvertegenwoordigers in Noord-Holland.

Lees verder

Hoe een uniek bedrijventerrein bij Schiphol verduurzaamt.

Op Schiphol Trade Park delen bedrijven de overcapaciteit aan energie met andere ondernemingen op het terrein. Maar er gebeurt nog veel meer op het gebied van duurzaamheid.

Lees verder

ESNH ondersteunt energiegemeenschappen in Noord-Holland.

Een gesprek met Liesbet Hanekroot, kwartiermaker van Energie Samen Noord-Holland over de kansen van energie-coöperaties in de energietransitie.

Lees verder

Studenten adviseren provincie over energiecoöperaties.


Gedeputeerde Rosan Kocken kreeg 2ejaars-studenten bestuurskunde van de Amsterdam University of Applied Sciences op bezoek. Zij hadden onderzoek gedaan en gaven haar onder meer advies over de rol van energiecoöperaties in Noord-Holland.

Lees verder

Transdev maakt ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe bedrijven.

Connexxion heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet met een zeer hoge capaciteit. In overleg met Liander is besloten om de aansluiting aan te passen naar een kleinere aansluiting.

Lees verder

13 energieboswachters voor zonneparken.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft 13 energieboswachters opgeleid, die oog hebben voor de flora en fauna op zonneparken en nu ook de mogelijkheid hebben om deze te beschermen. "Met hen waken we voor industriële panelenzeeën, en zorgen we ervoor dat multifunctioneel ruimtegebruik niet slechts ‘zon + landbouw’ betekent, maar dat ook de natuur hierin kan worden meegenomen.”

Lees verder

Samenwerking met de omgeving als belangrijke succesfactor

Met de aansluiting van vijf windparken op de Noordzee heeft TenneT in de afgelopen tien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstelling uit het Energieakkoord .

Lees verder

‘Een goed gesprek begint met luisteren’ 

Wie in gesprek gaat met anderen over de energietransitie krijgt regelmatig te maken met weerstand door andere denkbeelden. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan? 'Voer een open gesprek, luister naar elkaar, vraag door naar achterliggende zorgen en zoek naar wat verbindt,' zegt VU-hoofddocent wetenschapscommunicatie en maatschappelijke betrokkenheid Frank Kupper.

Lees verder

Hoe Amstelveen groen licht kreeg voor een transformatorstation in landelijk gebied

Bij de inpassing van buitenstedelijke elektriciteitsstations geeft de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) de provincie zwaarwegend advies over ruimtelijke kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen, die impact hebben in het landelijk gebied. Richard van Leeuwen, projectleider energiebronnen en -infrastructuur bij de gemeente Amstelveen, vertelt over zijn ervaringen.

Lees verder

Noord-Holland prioriteert energieinfra-projecten

Provincie Noord-Holland brengt met netbeheerders Liander en TenneT en gemeenten projecten in kaart die van regionaal belang zijn om de huidige knelpunten in de elektriciteitsnetten op te lossen én om het energiesysteem van de toekomst te realiseren. Dit is vastgelegd in een meerjarenprogramma (pMIEK). Beleidsadviseur Joop Klinkhamer van de provincie beantwoordt vragen over het pMIEK.

Lees verder

Liander: ‘We hebben gebouwd aan wederzijds begrip. Dat helpt enorm’

Liander en TenneT zijn gestart met de bouw van een transformatorstation in Haarlemmermeer. Het project kent een lange aanloop: tussen het eerste plan en het slaan van de eerste paal zit tien jaar. Liander vertelt hoe de weerstand bij gemeente en omwonenden uiteindelijk werd overwonnen.

Lees verder

Elektriciteitsnet Noord-Holland bereikt nu overal maximale capaciteit voor afname

In Noord-Holland heeft nu ook het hoogspanningsnet van TenneT de grenzen van zijn capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. TenneT gaat samen met regionale netbeheerder Liander onderzoek doen naar oplossingen die op korte termijn ruimte op het net maken, zoals spitsmijden door grootverbruikers.

Lees verder

‘In West-Friesland is animo voor zonneweides’

Diverse initiatiefnemers tonen interesse om zonneweides te ontwikkelen in West-Friesland, zeker nu de spelregels in het beleidskader zijn beschreven. Dat zegt Sigrid van der Valk, programmamanager duurzaamheid bij gemeente Medemblik. Ze vindt het wel ongelukkig dat grondeigenaren al eerder door ontwikkelaars zijn benaderd. 

Lees verder

West-Friesland nodigt initiatiefnemers voor zon en wind uit 

West-Friesland heeft als eerste regio een regionaal beleidskader opgesteld voor zonneweides en kleine windturbines. Gemeenten nodigen initiatiefnemers met plannen hiervoor zich voor 1 november te melden. Het beleidskader werd onlangs in Bovenkarspel toegelicht aan grondeigenaren en projectontwikkelaars.

Lees verder

Kom naar de Green Data Center Conference

De Green Data Center Conference is een jaarlijks congres waar innovaties op gebied van water- en elektriciteitsbesparing en het hergebruik van restwarmte uit datacenters centraal staan. In het middagprogramma organiseert de provincie Noord-Holland sessies over twee lopende restwarmteprojecten en innovatieve efficiënte koelsystemen.

Lees verder

Wat kunnen gemeenten leren van aquathermie?

Woningen verwarmen en koelen met water, dat kan met aquathermie. De animo daarvoor stijgt, zegt adviseur Harry de Brauw van Waternet. Hij doet veel ervaring op met projecten op gebied van aquathermie en deelt de geleerde lessen. "Zo helpen we gemeenten met de warmtetransitie."

Lees verder

Aquathermieviewer brengt potentie in kaart

Hoe bepaal je als gemeente in welke wijk aquathermie kansrijk is? Eén van de middelen daarvoor is de aquathermieviewer, zegt adviseur Harry de Brauw van Waternet. Het bedrijf ontwikkelde voor gemeenten en waterschappen een aquathermieviewer met steun van de provincie.

Lees verder

HvA-studenten onderzoeken rol provincie bij energietransitie

Hoe kan de provincie Noord-Holland de energietransitie in de toekomst nog beter ondersteunen? Dat is de centrale onderzoeksvraag waar studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam zich de komende maanden over buigen.

Lees verder

Terug op het oude honk: Wies Thesingh

Wies Thesingh volgt Odile Rasch op als programmamanager voor de RES-regio Noord-Holland Noord. Vanaf 2018 hebben beiden samengewerkt aan de opbouw van het RES-programma in Noord-Holland Noord. Twee jaar geleden ging Wies bij de provincie Noord-Holland aan de slag als beleidsadviseur energie-infrastructuur. Welke uitdagingen ziet ze voor zich?

Lees verder

‘We moesten fors pionieren voor de RES’ 

In Noord-Holland Noord begon vijf jaar geleden de energietransitie pas echt, met het maken van een plan voor de opwekking van meer duurzame energie. Dat werd de Regionale Energiestrategie (RES). Odile Rasch was vijf jaar programmamanager RES. Zij neemt afscheid en is inmiddels gestart als programmamanager Taskforce Energie-infrastructuur. Samen met haar blikken we terug. “Politiek gezien was het soms heel spannend. Toch zijn we in het spoor gebleven.”

Lees verder

‘Hou vaart in de energietransitie en doe het samen’

Provincie Noord-Holland moet in 2030 6,3 TWh aan duurzame energie opwekken. "Dat doel gaan we ruimschoots halen, maar dat betekent niet dat we rustig achterover kunnen leunen," zegt afzwaaiend gedeputeerde Edward Stigter. Hij adviseert gemeenten om te kijken naar de mogelijkheden en om de samenwerking te zoeken. "Er kan veel meer als we het samen doen".

Lees verder

De energietransitie live bekijken? Reserveer nu voor de bustour! 

Dit najaar komen ze er weer aan: de bustours langs diverse duurzame energieprojecten in Noord-Holland. Via deze inspirerende excursies kunnen volksvertegenwoordigers en ambtenaren de energietransitie ‘real live’ ervaren.

Lees verder

Hoe beperken we geluidhinder van windturbines?

Hoe kunnen we geluidsoverlast van windturbines voor omwonenden beperken? Door gebruik te maken van een strenge geluidsnorm en geluidreducerende maatregelen, zegt Oscar Breugelmans van GGD Amsterdam.

Lees verder

‘Recycling windturbinebladen heeft steun nodig’

Recyclebare rotorbladen voor windturbines zijn al op de markt, maar worden nog niet op grote schaal toegepast. Om dit wel voor elkaar te krijgen zijn financiële middelen en samenwerkingen in de keten nodig. Dat zegt Harald van der Mijle Meijer, senior consultant windenergie bij TNO.

Lees verder

Sneller vergunning voor uitbreiding elektriciteitsnet

In de taskforce Energieinfrastructuur werken de netbeheerders Liander en TenneT, de provincie en gemeenten aan het voorkomen van vertraging bij netuitbreidingen. Een mooi voorbeeld voor een soepel vergunningsproces komt uit Alkmaar.

Lees verder

Groene waterstof uit de polder

In de Noord-Hollandse Wieringermeerpolder staat een windturbine die vanaf 2025 groene waterstof gaat maken. Waarom en voor wie? Wat maakt waterstof uit wind aantrekkelijk? In gesprek met Esther Lunenborg van projectontwikkelaar Hygro, die de 'waterstofmolen' demonstreert.

Lees verder

Coalitie Noord-Holland wil energietransitie versnellen 

Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie, bestaande uit de partijen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Ze willen de energietransitie versnellen en zorgen dat iedereen hierin mee kan doen. Dat staat in het coalitieakkoord dat de vier partijen hebben gepresenteerd.

Lees verder

Deur op een kier voor nieuwe zoekgebieden zon en wind

Energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid gaan hun kaarten met zoekgebieden vóór december van dit jaar actualiseren. Dit betekent dat er tot die tijd locaties voor zonne- en windenergie kunnen worden toegevoegd, geschrapt of aangepast.

Lees verder

‘Van Hoe naar Zo’, het nieuwe verhaal van de energietransitie

Energieregio Noord-Holland lanceert de campagne ‘Van Hoe naar Zo’. Dit maakt duidelijk dat de energietransitie naast uitdagingen ook kansen biedt waar we van kunnen profiteren. We willen burgers, organisaties en verenigingen inspireren om mee te doen.

Lees verder

Wat is de RES en waarom is het nodig?

RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Over de RES

Wat gebeurt wanneer

Proces van de RES

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Over ons

Onze opgave, ambitie en toekomst

De Regionale Energiestrategie (RES) is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot, in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.  Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Daarnaast gaat de RES over de warmtevraag en het regionale aanbod van duurzame warmte. In Noord-Holland hebben we twee energieregio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. In de energieregio’s werken gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met netbeheerders, inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, agrariërs, onderwijs en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu aan het realiseren van concrete energieprojecten.

energieregio's Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

Naar bovenNaar boven