Welkom bij de

energie regio's Noord-Holland

Samen maken we werk van de Regionale Energiestrategie (RES) om stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. Aan de slag!

Laatste nieuws

Direct naar het nieuwsoverzicht

Jetten: jongeren aan tafel voor energietransitie

Jongeren hebben hun beste ideeën voor de energietransitie overhandigd aan minister Rob Jetten. Deze ideeën stelden ze onlangs voor op festival PowerUP, een initiatief van JongRES. De minister gaat verkennen hoe jongeren een vaste rol aan tafel kunnen krijgen om mee te praten over de ambities en plannen van hun eigen gemeente.

Lees verder

Hoe sorteren gemeenten voor op aardwarmte?

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de regierol te nemen in de warmtetransitie. Hoe kunnen ze aardwarmte hierbij inzetten? Hiervoor is een handreiking opgesteld met tips aan gemeenten voor een effectief aardwarmtebeleid.

Lees verder

‘Benoem specialist voor energietransitie’

Gemeenteraadsleden die de energietransitie willen bijsturen doen er goed aan om zich hierin te verdiepen. Met name op gebied van warmte is extra aandacht vereist. Dat zegt Martijn Mengerink, voormalig raadscommissielid voor VVD Hoorn. Hij adviseert fracties om een raadslid als RES-specialist aan te stellen.

Lees verder

‘Samenwerken voor de RES is net dansen’

In Noord-Holland werken gemeenten, waterschappen en provincie samen aan de energietransitie. De samenwerking voor de regionale energiestrategie (RES) is te vergelijken met een dans. Hoe kijkt programmamanager Marco Berkhout van RES Noord-Holland Zuid aan tegen dit proces? "Dit kan je niet alleen, hier heb je elkaar voor nodig.”

Lees verder

Jongeren: ‘Sleutel energietransitie ligt in onderwijs’

De energietransitie moet meer worden geïntegreerd in het vervolgonderwijs. Vooral bij het mbo is een herwaardering nodig. Ook moeten gemeenten beoordelen wat de effecten zijn van hun beleid voor de komende generaties. Deze ideeën stelden jongeren voor op PowerUp, een festival over de energietransitie dat afgelopen zaterdag 7 mei in Haarlem werd gehouden.

Lees verder

Aardwarmte betrouwbaar alternatief voor aardgas

Geothermie of aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas en kan ongeveer 30% van de huidige warmtevraag voor woningen en gebouwen invullen. Gemeenten hebben een sleutelrol in het beantwoorden van de vraag of en waar deze warmteoplossing het meest geschikt is voor hun stad of dorpen.

Lees verder

Taskforce werkt aan elektriciteitsnet

Provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander en TenneT en gemeenten werken samen in een Taskforce om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk te verzwaren. Daarnaast bieden slimme oplossingen tijdelijk soelaas. Wat doet de Taskforce en wat zijn de slimme oplossingen?

Lees verder

Hoe een zonnepark genoeg draagvlak krijgt

Ook plannen om zonneparken te bouwen ontmoeten soms veel weerstand. In het Westfriese Midwoud is het wel gelukt om zonnepark Tripkouw aan te leggen met instemming van nagenoeg alle omwonenden. Dit kwam vooral door de landelijke inpassing en de financiële participatie.

Lees verder

Restwarmte kan woningen verwarmen

Met de restwarmte die de Noord-Hollandse industrie loost kunnen bijna 2 miljoen woningen worden verwarmd. Dat blijkt uit onderzoek van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Lees verder

Wat is de rol van de gemeenteraad bij de warmtetransitie?

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is een grote opgave met directe invloed op het leven van de bewoners die je als raadslid vertegenwoordigt.

Lees verder

Participatiecoalitie helpt met draagvlak voor energietransitie

Om genoeg draagvlak te creëren voor de energietransitie is het belangrijk om rekening te houden met belangen van omwonenden, natuur en landschap. De Participatiecoalitie Noord-Holland biedt hiervoor ondersteuning aan gemeenten.

Lees verder

Onderzoek naar zon en wind langs snelwegen

Het Rijk, provincie Noord-Holland en elf omliggende gemeenten onderzoeken samen de mogelijkheden om langs de snelwegen A9, A5 en A22 hernieuwbare energie op te wekken.

Lees verder

Hoe ondersteunt de provincie zonne-energie?

Provincie Noord-Holland helpt gemeenten met tools en subsidies om het gebruik van zonne-energie te stimuleren. Een voorbeeld is de tool Zonnedakje, waarmee in één oogopslag is te zien op welke daken in een gemeente, buurt of wijk nog zonnepanelen kunnen worden gelegd.

Lees verder

Provincie maakt ruimte voor wind op land

De afspraken uit de Regionale Energie Strategieën (RES’en) zijn bepalend als het gaat om de mogelijkheden voor windturbines in Noord-Holland.

Lees verder

Introductie: energietransitie en de RES

De energietransitie is volop aan de gang. Als raadslid heeft u daar mee te maken. In de voorgaande raadsperiode heeft uw gemeenteraad ingestemd met een Regionale Energiestrategie (RES). De gemeenten zijn begonnen aan de uitvoering daarvan.

Lees verder

Jongeren in gesprek met politici over energietransitie

JongRES organiseert op zaterdag 7 mei PowerUp, een bijeenkomst voor jongeren tot en met 35 jaar over de energietransitie, windturbines en zonneweides, kansen en risico’s, en hoe ook gemeenten de afspraken uit het Klimaatakkoord kunnen invullen.

Lees verder

Zonnedakje toont daken voor zonnepanelen

Op welke daken in Noord-Holland kunnen nog zonnepanelen worden gelegd? Met de digitale tool Zonnedakje is dat in één oogopslag te zien. Zonnedakje geeft een actueel beeld van waar al zonnepanelen liggen en waar niet, en welke daken qua ligging geschikt zijn voor zonnepanelen.

Lees verder

Participatie in Amsterdam onder de loep

Gemeente Amsterdam heeft veel bewoners geïnformeerd en mee laten denken over zoekgebieden voor windturbines. Toch is veel ophef ontstaan over de manier waarop bewoners zijn betrokken bij het proces. Daarom heeft de gemeente in het najaar van 2021 een reflectiefase ingeroepen. Een belangrijk onderdeel daarvan was een evaluatie, uitgevoerd door de Universiteit Leiden.  

Lees verder

“Ga in gesprek bij zorgen over zoekgebieden”

De gemeenten in Noord-Holland gaan aan de slag met de RES. Het uitvoeringsprogramma is door bijna alle gemeenten vastgesteld.  Maar met de concretisering van de zoekgebieden uit de RES nemen zorgen toe over mogelijke hinder en schaarste op het net. Dat bleek tijdens een interactieve informatieavond over het uitvoeringsprogramma RES 1.0.

Lees verder

Kleine windturbines krijgen meer kansen

Kleine windturbines waren tot voor kort in Noord-Holland verboden, maar met de invoering van de Provinciale Omgevingsverordening 2020 zijn ze onder bepaalde voorwaarden toegestaan in het landelijk gebied. Voor wie is dit interessant? En hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan?

Lees verder

Wat is de RES en waarom is het nodig?

RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Over de RES

Wat gebeurt wanneer

Proces van de RES

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Over ons

Onze opgave, ambitie en toekomst

De Regionale Energiestrategie (RES) is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot, in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.  Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Daarnaast gaat de RES over de warmtevraag en het regionale aanbod van duurzame warmte. In Noord-Holland hebben we twee energieregio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. In de energieregio’s werken gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met netbeheerders, inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, agrariërs, onderwijs en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu aan het realiseren van concrete energieprojecten.

energieregio's Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven