Welkom bij de

energie regio's Noord-Holland

Samen maken we werk van de Regionale Energiestrategie (RES) om stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. Aan de slag!

Laatste nieuws

Direct naar het nieuwsoverzicht

Terugblik op 2022: een roerig jaar

We kijken terug op 2022, een jaar waarin de energietransitie urgenter werd. Dat werkt ook door bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES). Positief is de groei in opwekking van duurzame energie. Die lijn willen we als regio in 2023 doorzetten.

Lees verder

Gemeenten aan zet met kleine windturbines

Van de provincie Noord-Holland mogen onder bepaalde voorwaarden kleine windturbines in landelijk gebied worden geplaatst. Aan gemeenten is het de keuze of en hoe ze kleine windturbines willen toestaan. Initiatiefnemers kunnen alvast voorsorteren.

Lees verder

Een topavond voor het milieu

Je hoeft jezelf niet met lijm vast te plakken aan kunst om je punt op klimaatgebied te maken. De zeven Westfriese gemeenten hielden de Jongerenklimaattop Westfriesland zodat jongeren zich konden uitspreken over hun ideeën voor een duurzamere regio. Een verslag van Berend Berlijn.

Lees verder

Noord-Holland onderzoekt duurzame energie langs snelwegen

Rijk, provincie en gemeenten willen graag duurzame energie opwekken langs snelwegen in Noord-Holland. Uit een voorverkenning blijkt dat er langs de A9, A5, A22 en noordelijke delen van de A1 en A2 een potentieel is van bijna 700 hectare, voornamelijk voor zon en een klein deel wind.

Lees verder

Meer dan duizend Noord-Hollandse bedrijven kampen met netcongestie

Het stroomnet in Noord-Holland is zo vol, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen voorlopig geen aansluiting kunnen krijgen. Dat schrijft gedeputeerde klimaat en energie Edward Stigter van de provincie Noord-Holland.

Lees verder

De energiecoöperatie als versneller van de energietransitie

Energiecoöperaties die eigenaar zijn van wind- en zonneparken kunnen dankzij hun financiële slagkracht bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Daarover ging een sessie tijdens het RES-congres op 2 november in Utrecht. Uit de sessie volgen diverse tips voor gemeenten en energiecoöperaties.

Lees verder

Wat is de RES en waarom is het nodig?

RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Over de RES

Wat gebeurt wanneer

Proces van de RES

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Over ons

Onze opgave, ambitie en toekomst

De Regionale Energiestrategie (RES) is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot, in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.  Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Daarnaast gaat de RES over de warmtevraag en het regionale aanbod van duurzame warmte. In Noord-Holland hebben we twee energieregio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. In de energieregio’s werken gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met netbeheerders, inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, agrariërs, onderwijs en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu aan het realiseren van concrete energieprojecten.

energieregio's Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven