Leidraad helpt met financiële participatie bij zon en wind

Zonnepark Tripkouw in Midwoud is eigendom van HVC, maar omwonenden participeren financieel via obligaties met een jaarlijks rendement van 4,5 procent.

Hoe kunnen omwonenden meeprofiteren van een zonnepark of windmolens in de buurt? Er is een leidraad voor gemeenten en initiatiefnemers om ze te helpen met deze ‘financiële participatie’. Van deze leidraad is een infographic gemaakt.

Wat is financiële participatie?
Met financiële participatie profiteren omwonenden mee van de opbrengsten een zonnepark of windmolens in de buurt. De provincie Noord-Holland en de programmaorganisatie RES Noord-Holland hebben een aantal heldere stappen op een rij gezet om gemeenten en initiatiefnemers te helpen aan de slag te gaan met financiële participatie. 

Hoe kunnen inwoners profiteren?
Inwoners kunnen bijvoorbeeld via een energie-coöperatie mede-eigenaar worden, financieel deelnemen door aandelen te kopen of via een omwonendenregeling direct voordeel ontvangen op  lokaal opgewekte energie. Een andere vorm is een omgevingsfonds, waarbij een deel van de opbrengsten geïnvesteerd wordt in de leefomgeving.

Waar kan ik hier meer over lezen?
De Leidraad financiële participatie biedt meer informatie. Hierin wordt uitgelegd wat de verschillende vormen van financiële participatie zijn, hoe je hier op kunt sturen en welke ondersteuning er is voor gemeenten en initiatiefnemers. Van de leidraad is een infographic gemaakt, die een helder overzicht geeft van de vormen van financiële participatie en doorverwijst naar informatiebronnen.

Naar bovenNaar boven