RES 1.0

Downloadpagina

Op deze pagina kun je de volgende documenten downloaden:

  • De RES 1.0: een online PDF bestaande uit een hoofddocument met bijlagen
  • Een samenvatting
  • Zes katernen met achtergrondinformatie
  • Energieregiokaart Noord-Holland Zuid
  • Deelregiokaarten Amstelland, Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond & Zuid-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland

Wij willen het milieu ontzien. Daarom zijn de documenten online PDF’s en niet geschikt om te printen.

Samenvatting

 

PDF 12,8 MB

Uitvoeringsprogramma

 

PDF 2 MB

RES-proces van startnotitie tot RES 1.0

 

PDF 2 MB

MER en milieu-effecten

 

PDF 2,3 MB

Innovatie

 

PDF 4,1 MB

Energie-infrastructuur

 

PDF 1,7 MB

Rollen, beleidskaders en instrumenten overheden

 

PDF 84,6 MB

Thematafels

 

PDF 4 MB

Kaart Energieregio Noord-Holland Zuid

 

PDF 2,9 MB

Kaart Deelregio Regio Amstelland

 

PDF 16 MB

Kaart Deelregio Amsterdam

 

PDF 3 MB

Kaart Deelregio Gooi en Vechtstreek

 

PDF 14 MB

Kaart Deelregio Haarlemmermeer

 

PDF 15 MB

Kaart Deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland

 

PDF 13 MB

Kaart Deelregio Zaanstreek/Waterland

 

PDF 13 MB

Naar bovenNaar boven