Restwarmte kan woningen verwarmen

Met de restwarmte die de Noord-Hollandse industrie loost kunnen bijna 2 miljoen woningen worden verwarmd. Dat blijkt uit onderzoek van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in opdracht van de provincie Noord-Holland.

De warmte die normaal als koelwater of waterdamp wordt geloosd kan ook woningen verwarmen

Maar liefst 65 bedrijven in onder meer de energiesector, de chemische- en voedselindustrie, en afvalverwerkende bedrijven zijn meegenomen in het onderzoek. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 95 procent van de potentiële restwarmte. Hiermee zijn dus nagenoeg alle relevante industriële bedrijven in Noord-Holland in beeld.

Succesfactoren
Of de warmte daadwerkelijk gebruikt kan worden voor verwarming van woningen is afhankelijk van onder meer de temperatuur en de afstand tot een warmtenet. Ook is het een kwestie van geld. Op dit moment mag de industrie nog geld vragen voor de warmte aan een energiebedrijf. Maar in 2022 treedt de Wet Collectieve Warmtevoorziening in werking en moeten producenten restwarmte gratis beschikbaar stellen aan energiebedrijven.

Energietransitie
Het landelijke doel is om 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij te verwarmen in 2030. Als we dit doel vertalen naar Noord-Holland komt dit neer op 260.000 bestaande woningen die niet meer met aardgas worden verwarmd.

Restwarmte kan bijdragen’
Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie van de provincie Noord-Holland: “Restwarmte van de industrie kan daar absoluut aan bijdragen. Tegelijkertijd willen we de industrie zelf verduurzamen. Dit betekent dat er in de toekomst minder restwarmte overblijft. Maar er zal altijd energie nodig blijven bij industriële processen, en dus warmte overblijven die we elders kunnen inzetten. Dat is en blijft een win-win situatie voor inwoners én de industrie.”


Bron: provincie Noord-Holland

Naar bovenNaar boven