Zonnepanelen combineren met andere functies: hoe doe je dat?

Door zonnepanelen te combineren met andere functies kunnen we de ruimte efficiënter benutten. Provincie Noord-Holland onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Dit resulteerde in de inspiratiegids meervoudig ruimtegebruik met diverse mooie voorbeelden.

De overgang van fossiele naar hernieuwbare energie vraagt om veel ruimte. Ruimte die we in Noord-Holland beperkt hebben. Behalve de energietransitie hebben ook woningbouw, natuurontwikkeling, landbouw en andere opgaven een plek nodig. De provincie Noord-Holland heeft daarom onderzocht hoe de verschillende opgaven gecombineerd kunnen worden.

Inspiratiegids
De ‘Inspiratiegids meervoudig ruimtegebruik’ laat hiervan goede voorbeelden zien, aan de hand van vijf thema’s. Het is de bedoeling dat de inspiratiegids continu wordt aangevuld met nieuwe voorbeelden.

Voorbeelden
Hieronder twee voorbeelden:

Zon op landbouwgrond
Een van de voorbeelden die in de inspiratiegids wordt uitgelicht is het gebruik van zonnepanelen op landbouwgrond. Om landbouw met zonnepanelen te combineren worden er minder zonnepanelen per hectare geplaatst dan op grond waar geen landbouw plaatsvindt. Om dit verlies in energieopbrengst te minimaliseren worden tweezijdige en/of beweegbare zonnepanelen gebruikt, die ook gereflecteerd licht opvangen. De zonnepanelen kunnen daarnaast met de zon mee kantelen en zo de hele dag zonlicht optimaal opvangen.

Het eerste zonnepark op wielen bij de boerderij van VOF Dogterom in Oude Tonge, Goeree-Overflakkee. Foto provincie Zuid-Holland

Zon op veenweide
Veenweiden zijn naast belangrijke culturele landschappen ook van belang voor het vasthouden van CO₂. Ten gevolge van bodemdaling door veenoxidatie ontstaat extra CO₂-uitstoot. Om dit probleem te verminderen moet het waterpeil worden verhoogd, waardoor de grond voor veel functies onbruikbaar wordt. Wel kan de grond gebruikt worden voor recreatie, verhogen van de biodiversiteit en het opwekken van hernieuwbare energie met zonnepanelen. Dit is een mooie win-win situatie voor het klimaat.

Zonnepark Buinerveen aan de Paardetangendijk te Buinerveen in Drenthe staat op veengrond

Ben je geïnspireerd of heb je ook een inspirerend voorbeeld? Neem dan contact met Thijs Stam op om te praten over de stimuleringsregeling voor meervoudig ruimtegebruik. Ook kan je een voorbeeld insturen. Wie weet verschijnt jouw voorbeeld in de volgende versie van de inspiratiegids.

Naar bovenNaar boven