Inzicht in Zon- en Windzoekgebieden met de RES-viewer

Waar is actuele informatie te vinden over de zoekgebieden voor zon- en windenergie? Hoe verhouden deze zoekgebieden zich tot relevant provinciaal (ruimtelijk) beleid? Is er een overzicht van de projecten die in ontwikkeling zijn?

De RES-viewer geeft antwoord op deze vragen. Deze viewer toont de zoekgebieden van de Regionale Energiestrategieën (RES) Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid en de projecten die hier uitvoering aan geven, in combinatie met relevant provinciaal (ruimtelijk) beleid. Elk zoekgebied en project heeft een ingevuld ‘paspoort’. Dit paspoort geeft informatie over het betreffende zoekgebied of project. De informatie in het paspoort is ingevuld door de gemeente waarin het project of zoekgebied zich bevindt.

Naar bovenNaar boven