Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Noord

Uitvoeringsprogramma

In de RES 1.0 is onderzocht waar wind- en zonne-energie in de regio mogelijk gemaakt kan worden en hoeveel energie de regio zou kunnen opwekken. In het uitvoeringsprogramma staat hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en het waterschap samen met belanghebbenden aan de slag gaan om tot concrete energieprojecten te komen. 

Download het Uitvoeringsprogramma

Zonneweides en windturbines hebben impact op de omgeving. Daarom wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Ook gaat het over de regionale samenwerking rondom kansrijke warmtebronnen. Daarnaast staan er afspraken in over het delen van kennis en data, over monitoring én het proces om de RES tijdig te actualiseren tot een 2.0 versie. Het uitvoeringsprogramma geeft een duidelijk beeld van de activiteiten die de aankomende jaren uitgevoerd gaan worden.

Met kennis uit de regio

De basis voor het uitvoeringsprogramma is gelegd met bijeenkomsten (uitvoeringstafels) rondom zeven thema’s. Ruim 250 ambtenaren, netbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en bewoners hebben meegedacht. Hierbij zijn belangrijke zorgen en aandachtspunten voor de uitvoering naar voren gebracht en zijn slimme oplossingen gedeeld. 

Daarnaast is ook een aantal moties die door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen tijdens de besluitvorming over de RES 1.0 zijn aangenomen in het uitvoeringsprogramma verwerkt.

De 5 werksporen uit het uitvoeringsprogramma. Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave.

Naar bovenNaar boven