Raad van State geeft wind op land perspectief

Eneco krijgt groen licht voor de uitbreiding van windpark Delfzijl-Zuid. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State over lokale normen voor het windpark. Dit geeft perspectief voor andere windprojecten op land.

Windpark Delfzijl-Zuid (foto delfzijlzuid-uitbreiding.nl)

Dankzij de uitspraak van de Raad van State kunnen gemeente Eemsdelta en provincie Groningen vergunningen geven voor de bouw van zestien windturbines om het windpark uit te breiden.

“Dit is goed nieuws voor de energietransitie en de uitvoering van het klimaatakkoord,” zegt Ruud Butter, senior beleidsadviseur energietransitie en wind op land bij de provincie Noord-Holland. “Deze uitspraak zorgt voor perspectief voor andere windprojecten op land.”

Butter legt uit: “In Nederland wordt momenteel gewerkt aan nieuwe landelijke normen voor windturbines. Dit kan voor vertraging van windprojecten zorgen, omdat nog niet helder is wanneer deze nieuwe normen van kracht worden. De Raad van State geeft met haar uitspraak aan dat er een andere optie is: een windproject vergunnen op basis van de eigen, projectspecifieke milieunormen.”

Eerste keer uitspraak over lokale normen
In de rechtszaak over windpark Delfzijl-Zuid is het de eerste keer dat de Raad van State gemeentelijke en provinciale normen voor geluid, schaduw en veiligheid voor een windpark beoordeelt. Centraal in de zaak stond de vraag of de gebruikte normen ‘actueel, op zichzelf staand en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden’ waren. Vooral tegen de gebruikte geluidsnormen waren veel argumenten ingebracht. De Raad van State concludeert dat de normen voldoen aan de gestelde eisen en de vergunningverlening hierop gebaseerd mag worden.

Kans voor gesprek met omgeving
Gemeenten en provincies hoeven de landelijke normen niet af te wachten en mogen zelf regels stellen voor de bouw van windturbines. Dit geeft de kans om met omwonenden, lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad in gesprek te gaan over wat ze belangrijk vinden, welke zorgen ze hebben en hoe die kunnen worden weggenomen.

Kennissessie ‘Wind en gezondheid’ 25 mei
Welke invloed hebben windturbines op de gezondheid? Hoe wordt dit meegenomen bij het verlenen van vergunningen? Provincie Noord-Holland brengt je in een online kennissessie op donderdag 25 mei op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Naar bovenNaar boven