Herijking RES 2024 

 

Eén van de uitgangspunten van de Regionale Energie Strategie is dat er ruimte is en blijft voor innovaties, nieuwe zoekgebieden en initiatieven. Dat maakt dat de RES een dynamisch document is.  

Sinds de vaststelling van de RES 1.0 in 2021, zijn er nieuwe zoekgebieden aangedragen. Daarnaast zijn er door concretisering zoekgebieden afgevallen of aangepast. Daarom is door de regio besloten om de RES te herijken. De ambitie van RES-en (3,6 TWh voor Noord-Holland Noord, en 2,4 TWh voor Noord-Holland Zuid) blijven daarbij gehandhaafd. De Herijking RES 2024 gaat dus alleen over de wijzigingen op de kaart.

Gemeenten waren aan zet om aan te geven welke wijzigingen in de herijking verwerkt moesten worden. De Herijking RES 2024 wordt door de gemeenten, provincie en de waterschappen vastgesteld. Daarmee is het de basis voor ruimtelijk beleid, uitwerking van projecten en vergunning- verlening. De besluitvorming moet nog plaatsvinden:

  • Uiterlijk juli 2024  – de gemeenten en de waterschappen
  • November 2024 – Provinciale Staten

Wil je meer weten? Of de Herijking RES 2024 lezen? Hier vind je meer informatie over de Herijking RES 2024 Noord-Holland Noord en hier over de Herijking RES 2024 Noord-Holland Zuid.

Naar bovenNaar boven