Deur op een kier voor nieuwe zoekgebieden zon en wind

De energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid gaan hun kaarten met zoekgebieden vóór december van dit jaar actualiseren. Dit betekent dat er tot die tijd locaties voor zonne- en windenergie kunnen worden toegevoegd, geschrapt of aangepast. Voor de zomer van 2024 besluiten gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen over de actualisatie.

Zonnepark in aanbouw in de Haarlemmermeer (foto Bas Beentjes/Provincie NH)

De energietransitie is in volle gang. In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt.

In beide RES-regio’s Noord-Holland Noord (NHN) en Noord-Holland Zuid (NHZ) wordt hard gewerkt om de ambities voor 2030 te realiseren. Dit betekent dat er vergunningen verleend worden voor zonneweides en windturbines en dat er een forse groei zichtbaar gaat worden van zonnepanelen op grote daken.

De RES is ruim twee jaar geleden vastgesteld. Daarbij is de afspraak dat wijzigingen op de kaart met zoekgebieden mogelijk moeten zijn. De provincie, gemeenten en waterschappen hebben besloten dat dit najaar het goede moment is om te inventariseren welke wijzigingen gewenst zijn. De aanleiding daarvoor is dat er nieuwe zoekgebieden zijn aangedragen of zoekgebieden in de uitvoeringsfase moeten worden aangepast om de opwekking van hernieuwbare energie goed mogelijk te maken. 

Gemeenten aan zet 
De gemeenten in Noord-Holland zijn nu aan zet. Zij kunnen het initiatief nemen om zoekgebieden te vergroten, te verkleinen of eventueel te schrappen. Daarbij kunnen ontwikkelaars, energiecoöperaties, inwoners, bedrijven, waterschappen en Rijkswaterstaat ook ideeën aandragen. Uiteindelijk beslist de gemeente welke aanpassingen op de zoekgebiedenkaart worden doorgevoerd. De huidige planning is dat in het tweede kwartaal van 2024 kan de herijkte kaarten (RES 2.0) van NHN en NHZ worden vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen.

RES 2.0 biedt duidelijkheid
De RES 2.0 wordt na vaststelling verwerkt in de RES-viewer. De geactualiseerde kaart dient meerdere doelen. De partners in de RES (gemeenten, waterschappen en de provincie) hebben op deze manier beter inzicht in de voortgang van hun ambities. Voor de netbeheerders is de kaart een belangrijk uitgangspunt om uitbreiding van het netwerk beter in te plannen. Tot slot schept de actuele kaart met zoekgebieden duidelijkheid voor inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven