Opdracht zon in combinatie met agrarisch landgebruik.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Sijas Akkerman, directeur.
Mandy Schouws, projectleider gezonde leefomgeving.

Trots op:

Opdracht uitdagingen voor zon in combinatie met agrarisch landgebruik.

“Mede gezien het groeiende belang van de energietransitie en de schaarse ruimte in onze regio, zijn we verheugd dat we in oktober samen met LTO konden starten met deze opdracht. Daarvoor onderzoeken we de mogelijkheden om rendabele zon-pv-projecten te combineren met agrarisch gebruik van landbouwgrond.”

hoe

“In fase 1 inventariseren we de huidige stand van zaken, agrarische ervaringen en internationale praktijken, in samenwerking met TNO. Hieruit distilleren we voorwaarden voor het succes van initiatieven voor zonne-energie op agrarisch land in Noord-Holland. We bekijken dit per type agrarisch bedrijf en koppelen het aan de kansen en belemmeringen in verschillende landschappen, gebieden en gemeenten.

In fase 2 gaan we in gesprek met lokale partijen en stakeholders om te bepalen welke agrarische bedrijven kansrijk zijn voor innovatieve zonnesystemen gecombineerd met agrarisch landgebruik. Dit leidt tot een long-list van mogelijke initiatieven in Noord-Holland.

In fase 3 werken we voor geselecteerde gebieden/locaties – in overleg met TNO – een voorbeeld businesscase uit. Dit vormt de basis voor het starten van een pilot.”

Aan het einde van de opdracht denken wij enkele voorbeeld businesscases op te leveren waarbij land multifunctioneel gebruikt gaat worden. Dus zowel voor zonne-energie als voor landbouw. Wij kijken uit naar de samenwerking met alle betrokken partijen en stakeholders in Noord-Holland om samen een duurzame toekomst te creëren. Samen bouwen we aan een energieneutraal en veerkrachtig Noord-Holland.

 

 

Naar bovenNaar boven