Samen op weg naar nog meer zon op schooldaken

Hoeveel potentie voor eigen energie-opwek bieden schooldaken in jouw regio?

Landelijk maakt 43% van de scholen gebruik van schone energie van eigen schooldak. Wat is de stand op schooldaken in Noord-Holland? En hoe maken we samen werk van nog meer zon op schooldaken? Stichting Schooldakrevolutie presenteerde de stand op schooldaken tijdens de werkgroep overleggen van de deelregio’s van beide RES-en in Noord-Holland.

Basisdienstverlening beschikbaar dankzij subsidie provincie Noord-Holland

Dankzij subsidie van de provincie, is Stichting Schooldakrevolutie een constante factor in Noord-Holland. De basisdienstverlening is hierdoor kosteloos beschikbaar, zodat schooldakcoach Cathelijn van Balen nauw contact heeft met de schoolbesturen. Bovendien is zowel data als kennis beschikbaar voor gemeenten en schoolbesturen die de stap willen zetten naar zonnepanelen op schooldaken.

Zichtbaar resultaat

Met zichtbaar resultaat in Noord-Holland: in de provincie Noord-Holland is 57% van de geschikte schooldaken voorzien van zonnepanelen. Een mooie score, dus laten we de vaart erin houden. Op naar zonnepanelen op alle geschikte schooldaken. In het overleg bespraken we de schooldakkaarten, waarop per deelregio te zien is hoeveel potentie per regio nog beschikbaar is voor enerige-opwek op schooldaken. Aan de slag in jouw regio? Neem contact op met Cilian Terwindt (regio-coördinator Schooldakrevolutie) via cilian.terwindt@schooldakrevolutie.nl

Goed om te weten

  • Schooldakkaart: beschikbaar via de coördinator van jouw deelregio. Voor een kaart van een bepaalde gemeente, neem contact op via dit formulier.
  • Educatie: niet alleen op school, maar ook in scholen is aandacht voor schone energie belangrijk. Scholen kunnen kosteloos gebruikmaken van het workshopportaal.
  • Kennisbank: maak gebruik van bestaande dossiers op de kennisbank;
  • Financiering: waar gewenst is financiering met de Scholen Energiebespaarlening Schooldakrevolutie is procesbegeleider voor de aanvraag bij het Nationaal Warmtefonds.

Over Stichting Schooldakrevolutie

Schooldakrevolutie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Zij biedt schoolbesturen maatwerk begeleiding, van besluitvorming tot realisatie van zonnepanelen op schooldaken. In de besluitvormingsfase licht een onafhankelijke schooldakcoach de mogelijkheden per schoolbestuur door. Daarna wordt per school stap voor stap werk gemaakt van projectvoorbereiding tot en met de realisatie van de zonnedaken. Verder lezen? Zie: de website Schooldakrevolutie

Naar bovenNaar boven