Hoe een zonnepark genoeg draagvlak krijgt

Ook plannen om zonneparken te bouwen ontmoeten soms veel weerstand. In het Westfriese Midwoud is het wel gelukt om zonnepark Tripkouw aan te leggen met instemming van nagenoeg alle omwonenden. Dit kwam vooral door de landelijke inpassing en de financiële participatie.

Zonnepark Tripkouw, Cor Druifplein, Midwoud (foto Mooi Noord-Holland).

De opgave om meer duurzame energie op te wekken leidde eerder tot wrevel onder inwoners van Medemblik. Aan de horizon zagen ze grote windturbines verschijnen in de Wieringermeer. “In Westfriesland zijn ook zoekgebieden aangewezen, maar we wilden eerst weten hoe bewoners ertegenover stonden. Een enquête leidde tot een afwegingskader, maar daarop kregen we weinig respons. We hebben daarna bewoners actiever benaderd,” vertelt Rick Beugels, beleidsadviseur van gemeente Koggenland, tijdens een kennissessie.

Raadsleden kritisch
Sjon Wagenaar, raadslid bij gemeente Koggenland en actief voor energiecoöperatie Westfriesland, vindt participatie een ‘spannend’ proces. “Daarom kijken raadsleden hier kritisch naar. Onder burgers proef ik veel weerstand tegen windturbines en zonneweides, maar met alleen zon op dak wekken we niet genoeg energie op. Het is daarom goed om te kijken of bewoners mee kunnen profiteren van de opbrengsten uit een grootschaliger project, al vind ik het streven naar 50 procent lokaal eigendom best veel.”

Zonneweide Tripkouw
Een mooi voorbeeld van hoe het wel kan is de realisatie van zonneweide Tripkouw in Midwoud. De 16.000 zonnepanelen achter de voetbalclub wekken jaarlijks energie op voor tweeduizend huishoudens. Dat betekent een CO2-besparing van 3.500 ton per jaar. Toch was het niet alleen de duurzame impact die de inwoners enthousiast maakte voor het project. Het was vooral de combinatie van landschappelijke inpassing en bewoners die financieel konden participeren.

Landelijke inpassing
Bij zonneweide Tripkouw is een aarden wal van een meter hoog rond de zonneweide geplaatst. Daarom vallen de zonnepanelen minder op. Verder laat de opstelling ruimte op de bodem. Over een tijdje komen er schapen te grazen. Dat is gunstig voor de biodiversiteit van het gebied.

Financiële participatie
Bewoners van Midwoud en omliggende dorpen kunnen obligaties nemen in de zonneweide, met een jaarlijks rendement van 4,5 procent. Dat is fors meer dan wat mensen op een spaarrekening krijgen. Belangrijk was dat ook mensen die niet in de directe omgeving van Midwoud wonen mee konden doen. Ruim 100 inwoners in de gemeente Medemblik hebben obligaties gekocht.

Bottom-up aanpak
In Midwoud trok de Dorpsraad het project van de grond, samen met het bedrijf HVC. HVC heeft al vaker zonneweides aangelegd en kon bewoners goed voorlichten, waardoor misverstanden uit de weg werden geruimd. Jilt Sietsma, business ontwikkelaar zon & wind bij HVC: “We hebben veel overleg gehad om tot een werkbaar plan te komen. Slechts één bewoner diende een bezwaar in. Dat betekent dat het draagvlak voor de zonneweide heel hoog ligt.”

Breder kijken
Wat is de les van zonneweide Tripkouw? Sietsma: “We moeten breder kijken dan alleen financiële participatie. Zo is een vaarverbinding en een wandel- en fietspad langs het gebied gekomen. Ook draagt HVC eraan om het boetje op te knappen, een oude varkensschuur die dienst kan doen als museum. Juist de samenhang tussen al die aspecten geven het project meerwaarde voor omwonenden.”

Kennissessie
Zonneweide Tripkouw werd besproken tijdens de kennissessie over participatie. De kennissessie is terug te kijken via de rubriek ‘Kennis & Inspiratie’ op deze website.

Bron: Energieregio NH Noord

Naar bovenNaar boven