Jongeren in gesprek met politici over energietransitie

JongRES organiseert op zaterdag 7 mei PowerUp, een bijeenkomst voor jongeren tot en met 35 jaar over de energietransitie, windturbines en zonneweides, kansen en risico’s, en hoe ook gemeenten de afspraken uit het Klimaatakkoord kunnen invullen.

Met PowerUp wil JongRES de basis leggen voor een blijvend gesprek tussen bestuurders, raadsleden en jongeren. Want komende jaren moeten gemeenten keuzes maken over het opwekken van duurzame energie. Deze keuzes zijn bepalend voor de toekomst van volgende generaties.

JongRES is een landelijk netwerk van jongeren die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de RES, de regionale energiestrategie. In Noord-Holland heeft JongRES onder meer een jongerentafel georganiseerd en aanbevelingen opgesteld, die één-op-één zijn opgenomen in de RES 1.0 van de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid. Tijdens de ontwikkeling en vaststelling van de RES 1.0 is door veel gemeenteraden en provinciale staten de wens geuit om jongeren blijvend te betrekken bij vraagstukken die te maken hebben de energietransitie en dan met name bij het opwekken van duurzame energie met windturbines en zonneweides. JongRES neemt deze wens ter harte en organiseert daarom PowerUP.

Op het PowerUp Festival gaan jongeren in gesprek met politici over de energietransitie

Duurzame relatie

PowerUp vindt plaats op zaterdag 7 mei 2022in de Lichtfabriek in Haarlem. Doel van deze bijeenkomst is om per gemeente duurzame relaties te vormen tussen bestuurders, raadsleden en jongeren. Dat kan op verschillende manieren. Joachim Schellekens, lid van JongRES voor de energieregio Noord-Holland Zuid, noemt als voorbeeld dat gemeenten een jongerenambassadeur kunnen aanstellen. Deze gaat op scholen met jongeren het gesprek aan en deelt de bevindingen met de gemeenteraad. Jongeren kunnen ook gevraagd worden om mee te denken over lokale knelpunten.

In de praktijk blijkt dat dit kan leiden tot nieuwe inzichten (aan beide kanten) en concrete creatieve oplossingen. ‘Maar het betrekken van jongeren moet wel op een structurele manier georganiseerd worden. JongRES kan hierbij helpen. Wij weten hoe we jongeren kunnen bereiken,’ aldus Joachim. ‘Nu zien we vooral dat gemeenten na afloop van een participatieproces klagen dat er zo weinig jongeren hebben meegedacht.’


RES-talks
PowerUP zorgt er voor dat politici en beleidsmakers kunnen kennismaken met jongeren uit hun eigen omgeving en met elkaar in gesprek kunnen gaan over de lusten en de lasten van het opwekken van duurzame energie in de eigen gemeente, en hoe de gemeente daar samen met jongeren in kunnen optrekken. Daarnaast kunnen jongeren zich informeren over veel aspecten van de energietransitie. Dit vanuit de gedachte dat de energietransitie is begonnen, consequenties heeft voor onze leefomgeving en veel mogelijkheden biedt voor opleiding en werk.

Tijdens PowerUP worden RES-talks verzorgd door o.a. de gedeputeerde Edward Stigter en raadslid Thessa van der Windt van de gemeente Haarlem. Daarnaast zullen er ontwikkelsessies plaatsvinden over onder andere energie in de maatschappij van de toekomst, impact en ondernemerschap, en hoe de opwek van duurzame energie wel of niet samengaat met wonen, landbouw en recreatie.

Bekijk de website van PowerUp voor het programma en de sessies waarvoor je je kan aanmelden.

PowerUp wordt georganiseerd door JongRES en de jonge generatie van Frisse Blikken, en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en de RES-regio’s.

Naar bovenNaar boven