Drie windturbines aan Noorder IJplas heeft voorkeur

Drie windmolens van 200 meter hoog aan de Noorder IJplas. Daarvoor kiezen Amsterdam Wind en NDSM Energie voorlopig na overleg met omwonenden en gemeenten. ‘Het was een hele puzzel om de beste plekken voor windmolens te vinden. Dit zorgt voor de minste hinder voor omwonenden’, meldt Amsterdam Wind.

Drie windmolens van 200 meter hoog leveren de meeste windenergie en de minste hinder voor omwonenden (afbeelding Amsterdam Wind)

Het plan voor windturbines bij het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord stamt al uit 2006. Na het zien van de de film An Inconvenient Truth van Al Gore kwamen drie inwoners van Amsterdam Noord in actie. Ze richtten in 2007 energiecoöperatie Onze Energie op. Al snel kwam ook het plan voor windmolens in de eigen achtertuin. Ze haalden bij buren 750 handtekeningen op vóór windmolens. Gemeente Amsterdam wees de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein aan als één van de zeven zoekgebieden voor windmolens aan.

Coöperatieve windmolens
Bijzonder van dit gebied is dat het gaat om coöperatieve windmolens, die in bezit zijn van bewoners en bedrijven in Amsterdam. Om dit voor elkaar te krijgen is Amsterdam Wind opgericht, een samenwerkingsverband van vier Amsterdamse burgercoöperaties, die samen enkele duizenden Amsterdammers vertegenwoordigen. Amsterdam Wind werkt samen met NDSM Energie, een Amsterdamse energiecoöperatie voor ondernemers die groene stroom levert aan het bedrijfsleven.

Voorlopige keuze
Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben na gesprekken met buurtbewoners en gemeenten een voorlopige keuze gemaakt voor drie windmolens aan de Noorder IJplas en het CD-terrein. De turbines hebben een ashoogte van 160 meter en een tiphoogte van 200 meter. Deze variant zorgt voor veel minder geluidsoverlast bij omwonenden, èn levert veel méér windenergie op dan vijf kleinere windmolens. “Met drie grotere molens wekken we meer stroom op dan met vijf kleinere, en er is ook nog eens minder geluid, want er zijn minder geluidsbronnen,” aldus Amsterdam Wind.

Beste plekken: hele puzzel
Het was een hele puzzel om de beste plekken voor windmolens te vinden, meldt Amsterdam Wind. “We hebben in dit gebied naast woningen en bedrijven te maken met hoogspanningslijnen, vaarwegen, vliegroutes voor de luchthaven en plannen voor nieuwe woningbouw. Er bleven drie geschikte plekken over. Deze worden verder onderzocht, voordat de vergunning wordt aangevraagd. Er wordt onder andere goed gekeken naar de invloed van het geluid en de slagschaduw op de gezondheid.” Veel is al onderzocht door Bosch & Van Rijn en Bureau Waardenburg.

Lokaal eigendom
De drie windturbines worden 100% lokaal eigendom omdat deze door vijf energiecoöperaties worden ontwikkeld en beheerd. Hierdoor kunnen inwoners en bedrijven in Amsterdam meedenken over de plannen en mede-eigenaar worden van de windturbines. Amsterdammers die dit initiatief willen ondersteunen kunnen lid worden van één van de vijf deelnemende energiecoöperaties. Ze kunnen lid worden en investeren in de windmolens met een bedrag naar keuze. Ze krijgen een jaarlijks rendement; na afloopt krijgen ze hun inleg terug.

Naar bovenNaar boven