Sneller vergunning voor uitbreiding elektriciteitsnet

In de taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland werken de netbeheerders Liander en TenneT, de provincie en gemeenten aan het voorkomen van vertraging bij netuitbreidingen. Zij worden ondersteund door adviesbureau Royal HaskoningDHV. Een mooi voorbeeld voor een soepel vergunningsproces komt uit Alkmaar.

Transformatorstation Oterleek, nabij Alkmaar (foto Norbert Cuiper)

In de gemeente Alkmaar is Mark Balder een actieve spin in het web bij netuitbreidingen. Mark is senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft een juridische achtergrond in omgevingsrecht. Zijn motto is: niet alleen kijken naar wat er niet kan, maar ook naar wat er wél kan. Die insteek heeft hij meegenomen naar de gemeente Alkmaar.

Uitbreiding transformatorstation
Een voorbeeld daarvan is de uitbreiding van het transformatorstation van netbeheerder Liander bij Oterleek, waar een nieuw 10 kV-gebouw bijgeplaatst moest worden. Deze uitbreiding paste niet in z’n geheel op het terrein van Liander, maar zou deels op het eigendom van een derde partij geplaatst moeten worden.

Vroegtijdig om tafel
Het oorspronkelijke plan van de netbeheerder zou leiden tot maatschappelijke en politieke weerstand. Mark is al vroeg met Liander om tafel gaan zitten en zo kwamen beide partijen op een alternatief plan: een terreinruil. Hiermee is Mark naar de verantwoordelijke wethouder gegaan, die er akkoord voor gaf.

Als Mark niet al vroeg met de netbeheerder in gesprek was gegaan, dan was er waarschijnlijk een plan aan het college van B&W of de gemeenteraad voorgesteld dat geen doorgang had gevonden. Door vroegtijdig en open met elkaar te communiceren is hiermee vertraging voorkomen.

Voorbereiding
Na het akkoord van de wethouder en het college van B&W is Liander de plannen gaan voorbereiden, om vervolgens bij Mark terug te komen met de vraag over welke vergunningen en plannen nodig waren. Daarop heeft Mark alle partijen samengebracht: de netbeheerder, de uitvoerder en de plantoetser en jurist van de gemeente.

Gezamenlijk is besproken wat er in de aanvraag moest komen te staan en wat er nodig zou zijn voor vergunningverlening. Tevens is er afgestemd hoe de planning van de netbeheerder eruit zou komen te zien, waar de gemeente rekening mee kon houden.

Vertraging voorkomen
Het samenbrengen van de partijen en het vroegtijdig afstemmen met elkaar heeft verdere vertraging voorkomen. Daarbij weet de netbeheerder de juiste mensen bij de gemeente nu goed te vinden, wat op zichzelf wederom vertraging voorkomt.

Momenteel is het project in procedure en loopt het. Sinds het akkoord van het college van B&W heeft het voorbereidende proces een jaar in beslag genomen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen in het najaar de voorbereidingen starten en zal in het nieuwe jaar de bouw beginnen.

Bijsturen mogelijk
Al met al heeft deze uitbreiding dan twee jaar geduurd om tot start van de bouw te komen. Wat daarin het meest geholpen heeft, is het vroegtijdig identificeren van voor- en nadelen, afgestemd op de ambtelijke ambitie. Daardoor is vroegtijdige bijsturing mogelijk geweest, wat vertraging voorkomt. Mark noemt dit zelf ook wel netwerkbeheer; niet in de zin van stroom, maar van contacten. Intern de weg weten, het gesprek aangaan, vragen stellen en uitleg geven waar nodig is daarin essentieel. Denk in oplossingen!

Webinar
Is dit een interessant onderwerp voor uw werkzaamheden? Op 20 juli van 12:00 tot 13:00 uur organiseren we vanuit de taskforce een webinar over vergunningverlening voor netuitbreidingen. Wilt u daarvan op de hoogte gebracht worden, mail dan naar:
emma.schook@rhdhv.com

Naar bovenNaar boven