Provincie geeft subsidie voor slimme oplossingen tegen netcongestie

Provincie Noord-Holland investeert dit jaar 1,5 miljoen euro in een subsidieregeling voor slimme oplossingen om de schaarste op het elektriciteitsnet te verminderen.

Een windmolen kan een elektriciteitskabel delen met een zonnepark. Dit 'cable pooling' is één van de slimme oplossingen tegen netcongestie (foto Firan)

Bedrijven die gezamenlijk stroom willen delen op een bedrijventerrein of agrariërs die overtollige zonnestroom willen opslaan in een batterij, kunnen daarvoor subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland. Dat geldt ook voor bewonerscollectieven die samen energie willen opslaan of voor andere slimme oplossingen die het elektriciteitsnetwerk ontlasten. Ook in 2023 is 1,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor deze oplossingen, meldt provincie Noord-Holland in een persbericht.

Netcongestie
De vraag naar elektriciteit groeit hard. Steeds meer huizen schakelen over op warmtepompen, het aantal elektrische auto’s groeit en bedrijven elektrificeren. Ook wordt er op steeds meer plekken groene stroom opgewekt door zonneparken en windparken. Op diverse plekken in de provincie heeft het elektriciteitsnet daardoor zijn maximale capaciteit bereikt. Dit zorgt voor netcongestie, oftewel filevorming op het net. De provincie doet er samen met de netbeheerders en gemeenten alles aan om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet in Noord-Holland optimaal blijft functioneren. Dat gebeurt door de netcapaciteit uit te breiden, door bijvoorbeeld dikkere kabels aan te leggen.

Slimme oplossingen
Er zijn echter ook alternatieve oplossingen voor netcongestie. Dergelijke slimme energieoplossingen zijn in veel gevallen sneller te realiseren dan netuitbreidingen. Soms zijn het tijdelijke oplossingen, totdat de uitbreidingen van het net klaar zijn. Vaak zijn het ook duurzame oplossingen voor de toekomst. Eén van deze oplossingen is cable pooling. Hierbij maken bijvoorbeeld een zonnepark en een windturbine gebruik van dezelfde kabel. Dit principe is ook haalbaar voor meerdere kleine zonneprojecten, zoals zonnedaken bij agrariërs. Dat blijkt uit onderzoek in de Wieringermeer.

Regeling SON
Om slimme oplossingen te stimuleren stelt provincie Noord-Holland de subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie (SON) voor de tweede keer open. De regeling werd in 2022 binnen tien dagen overschreven. De grote belangstelling maakt duidelijk dat bedrijven hiermee aan de slag willen. De subsidie kan worden gebruikt om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en voor het daadwerkelijk realiseren van oplossingen. Per samenwerkingsverband is maximaal € 250.000 beschikbaar voor een collectieve oplossing; individuele partijen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal € 75.000. De subsidie kan van 23 mei tot en met 30 november 2023 worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie.

Regeling Kansen voor West III
De provincie Noord-Holland heeft ook de regeling Kansen voor West III voor slimme oplossingen voor netcongestie op bedrijventerreinen. Hiervoor heeft de provincie per 17 april 2023 het budget verhoogd tot 5,25 miljoen euro. Er is subsidie voor het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en voor het daadwerkelijk realiseren van tijdelijke of duurzame en innovatieve oplossingen voor netcongestie. Het maximale subsidiebedrag per project is 600.000 euro. De subsidie kan worden aangevraagd via kvw3.kansenvoorwest.nl.

Meer slimme oplossingen
Wilt u meer voorbeelden van slimme oplossingen?

Naar bovenNaar boven