Zonnedakje toont daken voor zonnepanelen

Op welke daken in Noord-Holland kunnen nog zonnepanelen worden gelegd? Met de digitale tool Zonnedakje is dat in één oogopslag te zien. Zonnedakje geeft een actueel beeld van waar al zonnepanelen liggen en waar niet, en welke daken qua ligging geschikt zijn voor zonnepanelen.

Nieuw Vennep, 03-10-2019. Op een bedrijfspand worden 600 zonnepanelen geplaatst. Foto: Johannes Abeling

Aan de hand van luchtfoto’s laat Zonnedakje zien waar al zonne-energie wordt opgewekt en welke gebieden nog mogelijkheden bieden. Door jaarlijks nieuwe foto’s in de tool op te nemen, worden de komende jaren ook de ontwikkelingen van zonne-energie op daken gevolgd. Op die manier is het beeld minder afhankelijk van het feit of zonnepaneel-installaties worden aangemeld bij een beheerder van het elektriciteitsnet. Met de tool kunnen gemeenten zon op dak slimmer monitoren èn stimuleren, bijvoorbeeld dankzij analyses op wijkniveau die de lokale kansen in beeld brengen.

Alle daken in beeld
Lútzen van den Dobbelsteen, beleidsmedewerker energietransitie bij provincie Noord-Holland: “Er is hard aan gewerkt om Zonnedakje geschikt te maken voor Noord-Holland. Met een steekproef bij een aantal gemeenten is de tool verbeterd. Uniek is dat Zonnedakje zowel alle gerealiseerde zonnedaken als de nog onbenutte daken in kaart brengt, via een gebruiksvriendelijke online tool. Het brengt alle daken in kaart beeld, dus zowel kleine (particuliere) als grote (bedrijfs)daken.”

Zon op dak in RES
Zon op dak zorgt voor meer dan de helft (53%) van de extra grootschalige opwek van duurzame elektriciteit in 2030. Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat & Energie: “Tijdens de gesprekken over mogelijke plekken voor zonne-energie, in het kader van de Regionale Energiestrategieën (RES) voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, kwam naar voren dat veel mensen de voorkeur geven aan zon op dak. Het is fantastisch dat we die wens met Zonnedakje nog beter kunnen ondersteunen.”

Actuele data
Als een gemeente inlogt laat Zonnedakje ook zien waar de opgewekte zonne-energie nog zonder problemen op het elektriciteitsnet kan worden geleverd, en waar dat mogelijk problemen oplevert. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van actuele gegevens van Liander. De tool is publiek toegankelijk. Gemeenten kunnen de achterliggende data downloaden met een inlogsleutel.

Overijssel
De provincie Overijssel maakt sinds januari 2021 al met succes gebruik van Zonnedakje. Overijssel houdt met de tool bijvoorbeeld in de gaten in welke wijken relatief weinig zonnepanelen liggen – en waar dus nog ontwikkeling mogelijk is. Hiervan is een kort filmpje te bekijken.

Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft Sobolt geholpen met het verder ontwikkelen van de tool. Eerder heeft Sobolt in samenwerking met Noord-Holland en de gemeente Rotterdam de tool ParktheSun ontwikkeld waarop te zien is welke parkeerterreinen geschikt zijn voor zonnepanelen. Voor deze solar carports heeft provincie Noord-Holland onlangs een subsidieregeling gelanceerd.

Je kunt de tool Zonnedakje hier bekijken: https://zonnedakje.nl/home

Bron: persbericht Provincie Noord-Holland

Naar bovenNaar boven