Jetten: jongeren aan tafel voor energietransitie

Jongeren hebben hun beste ideeën voor de energietransitie overhandigd aan minister Rob Jetten. Deze ideeën stelden ze onlangs voor op festival PowerUP, een initiatief van JongRES. De minister gaat verkennen hoe jongeren een vaste rol aan tafel kunnen krijgen om mee te praten over de ambities en plannen van hun eigen gemeente.

Minister Rob Jetten zegde toe om volgend jaar bij PowerUp 2.0 aanwezig te zijn. Tevens werd hij benoemd tot erelid van JongRES. V.l.n.r. Joachim Schellekens, Allissa Valent, Loes Hoefnagels, Rob Jetten, Corné Timmer, Marloes Noordermeer, Duco Bijleveld.

De stem van jongeren is belangrijk in de energietransitie. Daarom organiseerde de Noord-Hollandse afdeling van JongRES Nederland op 7 mei in Haarlem het festival PowerUp. De ‘ideeëngenerator’ was één van de onderdelen deze dag. Jongeren gingen met elkaar op zoek naar oplossingen voor de energietransitie. Op het festival mochten de aanwezigen stemmen op de ideeën. De winnende ideeën zijn op 7 juni door de bedenkers gepresenteerd aan minister Jetten.

Mbo-opleidingen beter waarderen
Het eerste idee heeft als doel de energietransitie te versnellen. De bedenkers, Marloes Noordermeer en Corné Timmer, legden aan de minister uit dat om dit te realiseren de technische mbo-opleidingen beter gewaardeerd moeten worden, bijvoorbeeld door betere werkvoorwaarden en een verbetering van het imago. Dat is nodig om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. De energietransitie levert tot 2030 naar schatting 10.000 extra banen op in Noord-Holland ten opzichte van 2013.

Transitiekunde op scholen
Het tweede idee richt zich op het verbeteren van jongerenparticipatie. De bedenkers, Loes Hoefnagels en Alissa Valent vertelden de minister dat ze graag zien dat op scholen het vak ‘transitiekunde’ wordt gegeven. Leerlingen van alle opleidingsniveaus moeten gestimuleerd worden om over de grenzen van vakgebieden heen te kijken, zodat ze hun kennis over natuurkunde, economie en maatschappijleer combineren tot oplossingen die op alle vlakken kloppen.

Bij beide ideeën ligt de sleutel van de energietransitie in het onderwijs, concluderen de jongeren na afloop van PowerUp.

Reactie minister
Jetten reageerde op Instagram enthousiast op het bezoek van de jongeren: “Vandaag mocht ik de winnende ideeën van het PowerUp-festival van het netwerk JongRES in ontvangst nemen. Het is geweldig om te zien hoe jongeren betrokken worden bij de energietransitie. De winnaars benadrukken het belang van aandacht voor de energietransitie in het onderwijs en dat hiervoor genoeg technisch geschoolde mensen nodig zijn. Hier maken we ons hard voor!”

Vaste rol aan tafel
De minister zegde toe te verkennen hoe jongeren een vaste rol aan tafel kunnen krijgen om mee te praten over de ambities en plannen van hun eigen gemeente. JongRES roept jongeren op om mee te denken over de stappen die in hun eigen gemeente gezet worden.

Wil je ook meedoen?
Jongeren die mee willen denken en gemeenten die jongeren willen betrekken kunnen contact opnemen met Jong RES door te mailen naar nh-zuid@jongresnederland.nl

Jongeren in gesprek tijdens PowerUp op 7 mei 2022 in Haarlem
Tijdens PowerUp was ook ruimte voor ontspanning. Deelnemers konden buiten hapjes en drankjes nuttigen en genieten van het optreden van diverse muzikanten
Naar bovenNaar boven