Eerste RES-monitor toont groei van zon en wind op land

Hoe staat het met de groei van de opwekking van wind- en zonne-energie op land in de energieregio’s van Noord-Holland? De RES-monitor geeft met cijfers een eerste inzicht in de voortgang. De monitor van Noord-Holland Noord verscheen vandaag, die van Noord-Holland Zuid op 25 oktober.

Noord-Holland wil 6,3 TWh duurzame energie opwekken in 2030

In de zomer van 2021 is de RES 1.0 voor de energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vastgesteld. Hierin staat hoeveel duurzame energie de regio’s op land op willen wekken in 2030. Voor Noord-Holland Noord is dit 3,6 terawattuur (TWh) en voor Noord-Holland Zuid 2,7 TWh. Bij elkaar opgeteld is dit 6,3 TWh voor heel Noord-Holland.

Voortgang monitoren
Eén van de afspraken uit het uitvoeringsprogramma is om de voortgang hiervan te monitoren. De monitor geeft zicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod. De afgelopen periode is samen met de betrokken gemeenten hard gewerkt om de laatste stand van zaken inzichtelijk te maken.

Monitor RES NHN
De monitor voor de RES Noord-Holland Noord is vandaag openbaar geworden en is in te zien via onderstaande knop.

Monitor RES NHZ
De monitor voor de RES Noord-Holland Zuid is op 25 oktober gepubliceerd en in te zien via onderstaande knop.

Van monitor naar voortgangsrapportage
De monitor is gebaseerd op gegevens die aangeleverd zijn door de deelregio’s en geeft aan waar de regio’s op dit moment staan met de energietransitie. Het vormt de basis voor de voortgangsrapportage die het proces schetst voor het vervolg. Doel van de voortgangsrapportage is het beantwoorden van de hoofdvraag: ‘Liggen we op koers richting 2030, moeten we bijsturen en/of moeten we dingen anders doen?’.

Online sessies
In online sessies met volksvertegenwoordigers gingen we in gesprek over de uitkomsten van de monitor. Centraal stond de vraag of we op koers liggen richting 2030 en of bijsturing nodig is.

Op 9 november gaven wij online een toelichting op de monitor en gingen we in gesprek over welke lessen wij hieruit kunnen trekken. Stakeholders en overige geïnteresseerden konden zich hiervoor aanmelden.

Enquête
Naast de bijeenkomsten werd ook een vragenlijst uitgezet. De uitkomsten hiervan zijn input voor de voorgangsrapportage van de RES, die in het voorjaar van 2023 wordt vastgesteld.

Naar bovenNaar boven