Openstelling subsidieplafond Kansen voor West III

De provincie Noord-Holland verhoogt binnen Kansen voor West III samen met budget partner Amsterdam het subsidieplafond. Voor een groener, koolstofarm Europa door de bevordering van een schone en eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer.

Deze openstelling is bedoeld voor collectieve en regionale smart grids gericht op bedrijventerreinen en/of werklocaties. De focus ligt primair op uitvoeringsprojecten van nieuwe, efficiënte en collectieve energiesystemen. Welke bestaande en/of nieuwe gebouwen, activiteiten en bedrijfsprocessen van duurzame energie kunnen voorzien in de gebieden waar nu sprake is van netcongestie of waar op korte termijn netcongestie te verwachten valt.

Lees hier alles over deze subsidieregeling en vind hier ook de aanvraaglink:

Provincie Noord-Holland / Klimaat / Netcongestie voor bedrijventerreinen (2.3.PNH.2) (kansenvoorwest.nl)

Naar bovenNaar boven