Buitendijks Plan

Energieregio Noord-Holland Noord daagt de regio en het Rijk uit om samen natuureilanden in combinatie met zonnepanelen (‘zonne-atollen’) te realiseren op het IJsselmeer. Een beoogde locatie tussen Medemblik en Den Oever is uitgewerkt in het Buitendijks Plan. Het zoekgebied bevindt zich in de Wieringerhoek op het grondgebied van gemeenten Hollands Kroon en Medemblik. Het plan biedt de mogelijkheid om opwek van zonnestroom te combineren met de ecologische doelen die zijn gesteld voor het IJsselmeer. Daarnaast zijn er ook kansen voor recreatie en toerisme.

Het plan is aangepast in een versie 2.0. Bekijk de bijbehorende documenten in de rechterkolom hiernaast. De documenten van het oude plan (versie 1.0) zijn te vinden onderaan deze pagina.

Pim Kupers van H+N+S Landschapsarchitecten vertelt over het ‘Buitendijks Plan’, februari 2023.

Interview met Kor Buitendijk over het plan voor de zonne-atollen op het IJsselmeer, april 2021

(Rand)voorwaarden

Belangrijke voorwaarde voor de betrokken overheden is dat de combinatie natuurontwikkeling en duurzame energieopwekking leidt tot een win-winsituatie. Daaraan koppelen zij een aantal randvoorwaarden:

  1. geen negatieve effecten voor de landbouw;
  2. recreatieve meerwaarde;
  3. geen nadelen voor de doorvaarbaarheid;
  4. meerwaarde voor natuur en ecologie.

Het plan moet stapsgewijs worden uitgewerkt door het Rijk, in samenwerking met provincie, betrokken gemeenten, omwonenden en belanghebbenden. De potentie van het plan is groot (voorzichtig ingeschat op 1,1 TWh; volgens het plan is 1,7 TWh haalbaar). Het plan moet fasegewijs worden ontwikkeld met per fase een onafhankelijk monitorprogramma. Met dit programma stellen betrokken overheden vast of de positieve te verwachten effecten ook daadwerkelijk optreden.

RES kaart NHN met locatie zoekgebied Wieringerhoek : Buitendijks plan

Update november 2021

Voor de ontwikkeling van Buitendijks Plan is initiatiefnemer Kor Buitendijk een intentieovereenkomst aangegaan met GroenLeven en Van Oord. Samen pakken zij de ontwikkeling van het plan op. Het Buitendijks Plan combineert de ontwikkeling van natuur, ecologie en waterkwaliteit met de opwekking van duurzame energie en biedt kansen biedt voor (water-) recreatie en toerisme.

GroenLeven en Van Oord staan open/moedigen deelname van natuurorganisaties en energiecorporaties aan en willen het project samen met overheden en maatschappelijke organisaties verder uitwerken en realiseren.

Het Buitendijks plan 1.0

Onderzoek Deltares

Q&A’s Buitendijks Plan

Interview Kor Buitendijk

“In Buitendijks Plan gaan natuur, recreatie en duurzame energie hand in hand”

Samenwerking BuitendijksPlan GroenLeven en Van Oord

Update februari 2023


Het Buitendijks Plan is aangepast. Over de aanpassingen en de status van het plan (2.0) vertelt initiatiefnemer Kor Buitendijk in een interview, dat is gepubliceerd in de nieuwsbrief van 23 februari 2023

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven