Helpdesk helpt met zon op dak

Noord-Holland wil circa de helft van de duurzame energieopwekking realiseren met zon op daken en andere objecten. Dit wordt landelijk ondersteund met de helpdesk Zonopwek. Eén van de hulpmiddelen is een handreiking voor een uitvoeringsstrategie voor gemeenten en RES-regio’s.

Zonnepanelen op het dak van ijsbaan De Meent in Alkmaar (foto NP RES)

Wat is de helpdesk Zonopwek?
De helpdesk Zonopwek ondersteunt RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten bij het realiseren van zon op daken en objecten. De helpdesk Zonopwek is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen. Het Nationaal Programma RES en Rijkdienst voor Ondernemend Nederland zijn de uitvoerende organisaties. 

Wat doet de helpdesk?
Samen gaan we het realiseren van zon op daken en objecten, zoals gevels, parkeerplaatsen en langs infrastructuur, versnellen. We kunnen dat doen door kennis uit te wisselen. Maar ook door kansen te benutten, bijvoorbeeld via het inzetten van innovatieve technieken. En door te zoeken naar oplossingen voor knelpunten als netcongestie. De helpdesk Zonopwek helpt daarbij. De helpdesk ondersteunt bij het opstellen van een uitvoeringsstrategie voor zon op daken en objecten. Ook delen we kennis en vormen een lerend netwerk.

Voor wie is de helpdesk?
De helpdesk Zonopwek ondersteunt RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten.  De helpdesk Zonopwek is voor iedereen die werkt aan een uitvoeringsstrategie voor zon op daken en objecten, of onderdelen daarvan. Het biedt een uitgebreide kennisbank, praktijkvoorbeelden, leidraden, werkbladen en diverse producten waarvan een aantal, zoals ook de website zelf, nog in ontwikkeling is. Feedback en tips ontvangen we graag via dit formulier.

Waarom zon op daken?
De meeste regio’s hebben zon op daken en andere objecten in hun Regionale Energiestrategie opgenomen. Het is de eerste stap van de voorkeursvolgorde zon, ook wel zonneladder genoemd. Versnellen van de uitvoering ervan is hard nodig om de ambities van gemeenten en RES-regio’s in 2030 te realiseren en de lange termijndoelen in 2050 te halen. Om dit te ondersteunen biedt de helpdesk verschillende producten aan:

Handreiking 
De handreiking helpt RES-regio’s en gemeenten om een uitvoeringsstrategie voor zon op daken en objecten op te stellen. Door de stappen van de handreiking te volgen werk je aan een concrete en efficiënte strategie om zo meer grip te krijgen op de uitvoering. Vanaf half februari 2023 is de handreiking voor de uitvoeringsstrategie online beschikbaar. 

Naar bovenNaar boven