Samenwerking met de omgeving als belangrijke succesfactor

Netbeheerder TenneT

Manon Raats, Stakeholdermanager Offshore 700 MW projecten Noord-Holland + Zuid-Holland

Trots op: Samenwerking met de omgeving als belangrijke succesfactor.

“Zodra het offshore windpark Hollandse Kust Noord eind dit jaar wordt opgeleverd, sluiten TenneT, exploitant CrossWind en EZK gezamenlijk de Routekaart 2023 af. Met de aansluiting van vijf windparken op de Noordzee heeft TenneT in de afgelopen tien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstelling uit het Energieakkoord (2013): (ruim) 4,5 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen aan wind op zee in 2023.

Dat is ook nog eens binnen planning en budget. Tien jaar pionieren, plannen maken, ontwikkelen, bouwen en testen. Vanuit het niets zijn we met alle betrokken partners via deze succesvolle uitrol gegroeid naar een volwaardige duurzame offshore energiebranche. Ook de goede samenwerking met de omgeving in de regio IJmond is een belangrijke succesfactor geweest voor deze mijlpaal in de energietransitie.”

“Eén van de meest zichtbare onderdelen was toch wel het zandkasteel bij Heemskerk/Wijk aan Zee, waar de zeekabels voor ‘noord’ en ‘west Alpha’ aan land kwamen. Voor de boringen onder de duinen door moest het werkterrein op het strand tijdelijk verhoogd worden met ruim 40.000 kuub zand. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken hebben we met elkaar alle mogelijke scenario’s tegen het licht gehouden en gewogen.

Juist op die constructieve samenwerking met de community ben ik het meest trots. Zo kwamen we met behulp van joint fact finding samen tot ideeën, waar we zelf nooit op waren gekomen. De uiteindelijke oplossing om dat zand even verderop op het strand – waar jaarlijks veel zand wordt afgezet – te winnen, werd door een van de strandexploitanten aangedragen. Met die oplossing zijn we erin geslaagd zo’n 2.500 zware vrachtwagens met zand buiten de dorpskern te houden.”

“Mensen laten meedenken in de uitvoering is iets waar nog niet iedere organisatie zich comfortabel bij voelt. Dat is jammer want bewoners en lokale ondernemers kennen hun eigen omgeving uiteraard als geen ander. Als je mensen op basis van de onderbouwde feiten en cijfers zelf tot conclusies laat komen, vertaalt zich dat in draagvlak voor je plannen. Die aanpak kost meer tijd en aandacht aan de voorkant. Maar dat verdien je dubbel en dwars weer terug tijdens de uitvoering.”

Naar bovenNaar boven