Wat kan een gemeente doen om solar carports te stimuleren?

Ook gemeenten kunnen solar carports subsidiëren. Dat is niet de enige manier om zonnepanelen op grote parkeerplaatsen te ondersteunen. Wat kan een gemeente nog meer doen op dit gebied?

’s Werelds grootste solar carport staat op het parkeerterrein van Lowlands in Biddinghuizen, Flevoland. Met de 90.000 zonnepanelen kunnen omgerekend zo’n 10.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien (foto Solarfields).

Uit onderzoek dat de Participatiecoalitie uitvoerde in opdracht van gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel volgen diverse adviezen en aanbevelingen die gemeenten kunnen gebruiken om solar carports te stimuleren. In het rapport staan onderstaande tips voor gemeenten die zonnepanelen op parkeerplaatsen willen realiseren.

  1. Neem initiatief

Voor het overkappen van grote parkeerplaatsen met zonnepanelen is de overheid voor een groot deel aan zet. De meeste grote parkeerplaatsen zijn namelijk in eigendom en/of in beheer bij overheden, met name gemeenten. Bij de weinige solar carports die tot nu toe zijn gerealiseerd heeft de overheid in alle gevallen een voortrekkersrol gespeeld. Belangrijk is om hiervoor iemand vrij te maken en de juiste expertise in huis te halen.

  1. Ondersteun initiatieven van anderen

Regelmatig wordt de overheid ervaren als remmende factor bij het ontwikkelen van solar carports. Ook als ambtelijke organisatie is dit pionieren. Zorg dat het voor initiatiefnemers, of dat nou bewoners, commerciële ontwikkelaars, terreineigenaren of lokale energiecoöperaties zijn, duidelijk is welke regels er gelden, wie de contactpersonen in de gemeente zijn en welke procedures en kosten zij vanuit de gemeente kunnen verwachten (leges).

Blijf in gesprek met de initiatiefnemer(s). Maak ook hiervoor iemand vrij en zorg dat je de juiste expertise in huis hebt.

  1. Denk na over de financiering-uitdaging

De businesscases van solar carports zijn (nog) niet sterk. De bijkomende kosten van de constructie wegen hierbij zwaar mee. Het is veel pionieren. Overheden kunnen hierbij tegemoetkomen door beschikbare regelingen goed inzichtelijk te maken, specifieke regelingen voor solar carports te initiëren, financieel te participeren of garant te staan voor leningen, waardoor een lager rentepercentage kan worden behaald. Zeker bij het verzilveren van koppelkansen is creativiteit qua financiering meestal noodzakelijk.

Denk ook na over mogelijke combinaties met parkeergelden en inkomsten uit laadvoorzieningen.

  1. Neem (ruimtelijke) beperking zoveel mogelijk weg en ontwikkel duidelijk beleid

Zelfs als alle lichten op groen staan is de ruimtelijke procedure en het verkrijgen van de vergunning nog een hele klus. Wees dit voor, door in bestemmingsplannen nu al ruimte te maken, specifiek voor solar carports. Doe dit zo min mogelijk per locatie, maar zoveel mogelijk voor een geheel gebied. Beschrijf de inpassingseisen die hierbij gehandhaafd moeten worden, wees duidelijk, maar wees je er van bewust dat te veel eisen een ontwikkeling financieel onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk kunnen maken.

  1. Help koppelkansen te verzilveren

Bepaalde koppelkansen liggen bij solar carports voor de hand, zoals versterken van het landschap, bijdragen aan biodiversiteit, opfrissen van parkeerplaatsen en stimuleren van duurzame mobiliteit (met bv. laadmogelijkheden). Combinaties met slim laden of opslag kunnen helpen met het ontlasten van het net. Het verzilveren van dit soort koppelkansen is echter niet zomaar geregeld. Veelal kost het meer tijd en geld. Geld dat de toch al dunne businesscase van een solar carport niet biedt.

De gemeente kan helpen met dit soort koppelkansen, onder meer door te helpen ze te identificeren en door te helpen ze te financieren. Misschien zijn er door de koppelkans fondsen/middelen beschikbaar vanuit andere beleidsterreinen (infra, natuur en landschap), kan de gemeente garant staan voor een bepaalde lening, of kan de gemeente de (coöperatieve) projectontwikkelaar helpen met het vinden van subsidie(s).

  1. Wees creatief

Bijna alle solar carports in Nederland hebben een andere weg bewandeld, blijkt uit een analyse. Zowel qua initiatiefnemer, qua ontwerpkeuzes als qua financiering hebben alle solar carports een totaal eigen profiel. Er is dus (nog) niet echt sprake van een standaard werkwijze om een solar carport te ontwikkelen. Het is echt maatwerk, wees daarbij creatief.

Naar bovenNaar boven