ESNH ondersteunt energiegemeenschappen in Noord-Holland.

#energiecooperatie #energietransitie #zonopland #warmte #windenergie


Nomen est omen. Energie Samen Noord-Holland, kortweg ESNH, werkt samen met diverse partijen in de energietransitie. Van energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties tot gemeenten. Daarbij ondersteunt ESNH de energiegemeenschappen en ontzorgt ze waar nodig. “Dat doen we op vele manieren”, aldus Liesbet Hanekroot, kwartiermaker van ESNH. Met haar hadden we een gesprek over de kansen van energiecoöperaties in de energietransitie.

Wat doet ESNH?

Op de website staat dat ESNH hét platform is voor de coöperatieve energietransitie. Maar wat houdt dat precies in? Liesbet Hanekroot legt het graag uit: “We zijn ervoor om alle energie-initiatieven in onze provincie te versterken en de impact van hun energie gerelateerde activiteiten te vergroten. Dat doen we onder meer door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling, begeleiding bij organisatieontwikkeling en concrete projecten, ontwikkeling van handige hulpmiddelen, en het met elkaar in contact brengen van energie-initiatieven. Bijvoorbeeld: energiecoöperaties hebben vaak ‘handjes’ nodig, namelijk mensen uit de buurt die bepaalde taken en activiteiten willen en kunnen uitvoeren. Veelal geheel of gedeeltelijk vrijwillig. Wij gaan dan samen met die energiecoöperaties op zoek in hun omgeving en organiseren eventueel bijeenkomsten of trainingen. Daarnaast kijken we altijd op welke vlakken we een meer substantiële bijdrage kunnen leveren.”

 

“Een mooi voorbeeld is dat ESNH nu zelf projectleiders opleidt voor het opstarten en ontwikkelen van coöperatieve zon-op-land projecten in Noord-Holland.”

Zelf diensten aanbieden

“De door ons opgeleide projectleiders gaan na de opleiding namens ESNH energiecoöperaties bijstaan om hun zonneweide of zonnedak van het begin tot einde te realiseren. Wij koppelen eventueel gemeenten en andere overheden, ontwikkelaars en/of grondeigenaren aan energie-initiatieven en ondersteunen het proces daar waar nodig om het gezamenlijk eigenaarschap (lokaal eigendom) in te vullen. Soms richten we ons slechts op één aspect, bijvoorbeeld op het doorrekenen van de businesscase. Een andere keer is dat het werven van deelnemers. Net wat er nodig is in dat gebied op dat moment.”

RES-opdracht

Als provinciale partner voor de coöperatieve energietransitie zet ESNH van onderaf in om tot een breed gedragen invulling van de Regionale Energiestrategie (RES) te komen. Daarvoor werkt ESNH ook met andere organisaties samen. Hanekroot zegt daarover: “Zo trekken we onder de paraplu Participatiecoalitie op met een organisatie als Natuur- en MilieuFederatie Noord-Holland om de RES-opdracht meer en beter te laten landen bij gemeenten, andere overheden, ontwikkelaars en coöperaties. Vooral gemeenten zijn blij met ons. Gemeenten hebben een RES-opdracht, maar hebben niet altijd een idee hoe ze dat moeten regelen. Daar kunnen wij ze in bijstaan, omdat we al ervaring hebben in en met andere gemeenten en gebieden.”

Ook gemeenten ondersteunen

Naast het ondersteunen en adviseren van energiecoöperaties, is ESNH ook een vraagbaak voor gemeenten. Hanekroot hierover: “Neem het onderwerp aanbesteden van opdrachten. Vaak gaat de bieder met de laagste geldprijs er met de opdracht vandoor, terwijl er op dit gebied veel meer mogelijk is. Zoals maatschappelijk aanbesteden, bijvoorbeeld voor Diensten Algemeen Economisch Belang ( DAEB). Oftewel het creëren van maatschappelijke waarden (waaronder lokale werkgelegenheid en sociale versterking) met betrokken burgers en met andere lokale partijen. Een ander voorbeeld is het streven van gemeenten naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap van grote opwekinstallaties. Ook daar ontbreekt vaak de kennis en ervaring bij gemeenten en kunnen wij hen op weg helpen. Gemeenten laten zich vaak overdonderen door ontwikkelaars en het is dan fijn als wij daar een adviserende rol in kunnen spelen. Dat wordt zeker gewaardeerd.”

Alles in kaart

 

Wie meer inzicht wil hebben in lopende projecten van coöperaties in de provincie, kan bij ESNH terecht. Alle energie-initiatieven in Noord-Holland heeft ESNH in kaart gebracht. Zo kunnen gemeenten, andere overheden, inwoners, ontwikkelaars en MKB snel uitvinden of er in hun gebied al een lokaal collectief is. “Dat klopt”, zegt Hanekroot. “Deze kaart vind je op onze website. Daarnaast hebben we nog een extra tool, de Quick Scan. Op verzoek kunnen we in kaart brengen waar in de gemeente geschikte grond is. Grond waarop eventueel coöperatief zon-op-land-projecten gerealiseerd kunnen worden.”

Centrale vraag

‘Samen’ is de rode draad van Energie Samen Noord-Holland. Liesbet Hanekroot blijft dat benadrukken: “Voor ons is het belangrijk dat we de leden altijd actief overal bij betrekken en dat we samen oplossingen zoeken en uitwerken. De vraag die we bij energie-initiatieven daarom ook altijd stellen is: Dient dit jullie eigenlijk wel? Het gaat namelijk niet om ons (ESNH) bestaan, maar om dat van hen. Als dat eenmaal helder is, gaan we kijken wat er nodig is om dat doel te realiseren.”

Noot: Meer weten over de quickscan voor gemeenten? Kijk dan op https://energiesamennoordholland.nl/cooperatiefzonopland/

Naar bovenNaar boven