Waterschappen willen aquathermie versnellen

De waterschappen willen aquathermieprojecten versnellen, zodat zodat warmte en koude uit oppervlaktewater meer kunnen bijdragen aan de hernieuwbare energiemix. Om dit voor elkaar te krijgen vragen de waterschappen meer steun van het kabinet.

Oppervlaktewater kan woningen verwarmen, zoals in havenbuurten als Spaarndam (foto Ted Jansen, beeldbank provincie NH)

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat oppervlaktewater kan voorzien in een belangrijk deel van de vraag naar warmte en koelte. Maar aquathermie komt nu nog onvoldoende tot ontwikkeling. Dat komt vooral door de rol en manier van financiering van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Dit meldt de Unie van Waterschappen samen met de provincies en gemeenten in een notitie. De notitie is gestuurd aan Kamerleden die op 9 maart een debat voerden in de Tweede Kamer over over het elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en de Regionale Energiestrategieën (RES’en).

Aanvullende financiering
De waterschappen willen op korte termijn aanvullende financiering voor aquathermie. Want juist dit zijn projecten met weinig impact op de omgeving. En ze kunnen een bijdrage leveren aan de warmtetransitie en aan het ontlasten van de elektriciteitsnetten. Door de aard van de aquathermieprojecten is het vaak niet mogelijk om ze te betalen uit de waterschapsbelastingen. Daarom roepen de waterschappen de Kamer op om het kabinet te vragen gedurende drie jaar hiervoor 2 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor de waterschappen. Ook vragen ze de Kamer om het kabinet te verzoeken belemmeringen voor aquathermieprojecten weg te nemen, aldus de Unie van Waterschappen.

Aquathermie uit Sloterplas
Ook in Amsterdam wordt nagedacht over aquathermie. Buurtbewoners van de wijk Oostoever in Nieuw-West willen hun huis kunnen verwarmen met water uit de Sloterplas, meldt NH Nieuws. De bewoners, die zich hebben verenigd in de buurtcoöperatie ‘Oostoever Duurzaam’, hopen zo over een paar jaar van het aardgas af te kunnen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat onderzoeken of ‘aquathermie’ ook echt kan in de Sloterplas. “We verwachten dat het een positief effect zal hebben,” zegt Sander Mager van het Waterschap.

Andere onderwerpen in debat
Tijdens het debat in de Tweede Kamer kwamen ook andere onderwerpen aan de orde, zoals het meervoudig gebruik van zonnevelden, het versnellen van de aanleg van energie-infrastructuur, financiële participatie bij duurzame energieprojecten en het ophogen van de RES-doelstelling. Van het debat staat een verslag op de website van de Tweede Kamer.

Naar bovenNaar boven