RES 1.0

Downloadpagina


Op deze pagina kun je de volgende documenten downloaden:

  • De RES 1.0: een online PDF bestaande uit een hoofddocument met bijlagen
  • Een samenvatting
  • Zes katernen met achtergrondinformatie
  • Energieregiokaart Noord-Holland Noord
  • Deelregiokaarten regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en Westfriesland

Wij willen het milieu ontzien. Daarom zijn de documenten online PDF’s en niet geschikt om te printen.

Samenvatting

 

PDF 12,3 MB

Uitvoeringsprogramma

 

PDF 2 MB

RES-proces van startnotitie tot RES 1.0

 

PDF 2 MB

MER en milieu-effecten

 

PDF 2,6 MB

Innovatie

 

PDF 6 MB

Energie-infrastructuur

 

PDF 1,8 MB

Rollen, beleidskaders en instrumenten overheden

 

PDF 57 MB

Thematafels

 

PDF 4,3 MB

Bijlage 4. Netimpactanalyse Noord-Holland Noord

 

PDF 6 MB

Kaart Energieregio Noord-Holland Noord

 

PDF 40 MB

Kaart Deelregio Regio Alkmaar

 

PDF 8 MB

Kaart Deelregio Kop van Noord-Holland

 

PDF 4 MB

Kaart Deelregio Westfriesland

 

PDF 6 MB

Naar bovenNaar boven