Een topavond voor het milieu

Westfriese jongeren komen op eigen Klimaattop met ideeën voor verduurzaming

De Jongerenklimaattop Westfriesland werd op 3 november gehouden in Het Postkantoor van Bovenkarspel (foto Berend Berlijn)

Je hoeft jezelf niet met lijm vast te plakken aan kunst om je punt op klimaatgebied te maken. De zeven Westfriese gemeenten organiseerden de Jongerenklimaattop Westfriesland zodat jongeren zich konden uitspreken over hun ideeën voor een duurzamere regio. Een verslag van Berend Berlijn.

Tekst: Berend Berlijn, namens regio Westfriesland

Windmolens? Die dingen kunnen best in Westfriesland. Maar laten we ze dan een beetje kunstzinnig aankleden. Nu zijn het van die saaie objecten! Laat jongeren aan het woord en opeens ziet de wereld er heel anders uit. Het was een van de interessante uitkomsten van de Jongerenklimaattop Westfriesland, die op 3 november werd gehouden in theatergebouw Het Postkantoor te Bovenkarspel.

Pijn lijden
Aan de hand van stellingen en groene en rode kaartjes gaven jongeren hun mening over duurzame kwesties. Ben je bereid om minder online te bestellen? Meer de trein te pakken? En wat vinden we van een autoloze zondag? Jongeren blijken best pijn te willen lijden voor minder CO2-uitstoot en een schoner leefmilieu, maar alles met mate. Je wilt ook een toekomst opbouwen.

Zo gingen de discussies heen en weer en luisterden de wethouders duurzaamheid – Harry Nederpelt van gemeente Medemblik en Fione de Vos-Janssen van gemeente Drechterland – aandachtig toe. De wethouders deden zelf ook actief mee aan de gesprekken.

En hoe nu verder?
Vooral duurzame mobiliteit leverde veel gespreksstof op. “Mijn vuistregel is: als ik twee keer zoveel tijd kwijt ben aan het reizen met het OV naar een bestemming, dan neem ik de auto”, zei een van de aanwezigen. Deelmobiliteit blijkt vooralsnog weinig populair. Jongeren in Westfriesland willen – op termijn – graag een eigen auto, waarbij ze wel in meerderheid kiezen voor een elektrische uitvoering. “Maar dan moeten de laadpalen ook echt groene stroom leveren”, was een andere reactie. De bestuurders beloofden de inhoud van de avond op zich in te laten werken en te komen met een concreet gebaar in de geest van deze top.

Beste duurzame idee
Daarnaast bogen de wethouders zich over de jurering van ‘het beste duurzame idee voor de regio’. Lola Verhoeks won met haar idee om op elke middelbare school in Westfriesland een groen toilet te realiseren met een Good Roll: een toiletrol van 100% Europees gerecycled wc-papier waarvan de helft van de opbrengst wordt benut voor de bouw van toiletten in Ghana. Als prijs krijgt Verhoeks 1500 euro om haar idee uit te voeren, zo meldt de Westfriese Jongerenklimaattop op Instagram.

Minder ikke, ikke, ikke
Kortom, de impact gaat verder dan alleen deze bijeenkomst. Dat moet ook. De wereld verander je niet op één dag of avond. Daar moet iedereen zijn schouders onder zetten, oud en jong. Of zoals stadsdichter van Hoorn, Levi Noë, het in zijn afsluitende gedicht verwoordde: ‘minder ikke, ikke, ikke en meer wij moeten samen dingen gaan beslissen’.

Wat vinden de Westfriese jongeren?

Westfriese jongeren vinden dat er voor de opwekking van duurzame energie het meest moet worden ingezet op zonnepanelen op daken en windmolens die worden verborgen in het landschap. Dat blijkt uit een enquête onder 120 jongeren van 15 tot 25 jaar in de zeven Westfriese gemeenten. In de vragenlijst geven de jongeren hun mening over klimaatverandering en duurzaamheid en hoe zij willen dat dit in de regio wordt aangepakt. Tijdens de Jongerenklimaattop Westfriesland is verder gepraat over dit onderwerp met 25 jongeren en twee wethouders.

Naar bovenNaar boven