Solar carports hebben specifieke steun nodig

Het overkappen van grote parkeerplaatsen met zonnepanelen is qua ruimtegebruik beter, maar wel duurder dan zonneparken. Daarom is specifieke subsidie nodig voor solar carports. De provincie Noord-Holland zorgt daar inmiddels voor. Gemeenten kunnen echter ook helpen.

’s Werelds grootste solar carport staat op het parkeerterrein van Lowlands in Biddinghuizen, Flevoland. Met de 90.000 zonnepanelen kunnen omgerekend zo’n 10.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien (foto Solarfields).

Er is veel draagvlak voor overkapping van parkeerplaatsen met zonnepanelen. Dit komt vooral omdat dit nauwelijks impact heeft op natuur en landschap. Zo hoeft er geen landbouwgrond te worden opgeofferd. Noord-Holland heeft nu drie solar carports: in Bloemendaal aan Zee, in Alkmaar bij de schaatsbaan en op Texel bij het gemeentehuis in Den Burg. Samen leveren deze drie solar carports jaarlijks circa 2,5 gigawattuur aan zonnestroom. Goed voor bijna 900 huishoudens.

Businesscase
Dat smaakt naar meer, zou je zeggen. Toch zijn de meeste eigenaren van parkeerplaatsen niet geneigd om te investeren in overkapping met zonnepanelen, omdat solar carports nu een slechte businesscase kennen in vergelijking met zonneweiden. Dit komt vooral doordat de constructie hoger moet zijn voor voldoende ruimte voor auto’s. Ook moet de constructie bestand zijn tegen een botsing van een auto. Dat maakt een solar carport duurder dan een normale zonneweide.

SDE-subsidie
Solar carports en zonneweiden vallen nu onder dezelfde categorie bij de SDE-subsidie. Deze subsidie wordt langzaam afgebouwd, waardoor de kansen op exploitatie minder rooskleurig worden. Dat brengt vooral de solar carports in het nauw, zegt David de Jong van Solarfields in Cobouw. Hij adviseert om voor solar carports een aparte categorie te maken bij de SDE-subsidies. Hij voorziet dat de combinatie met laadpalen solar carports interessant maken.

Steun provincie
Alle gemeenten in Noord-Holland willen samen voor 2030 in totaal 177 GWh extra groene stroom opwekken met solar carports. Dat volgt uit de ambitie in de regionale energiestrategieën die de gemeenten samen met de provincie en de waterschappen hebben vastgesteld. Om dit te ondersteunen lanceerde de provincie dit voorjaar een subsidieregeling voor solar carports. De provinciale subsidie is bedoeld voor locatiespecifiek onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports, voor realisatie van de solar carport zelf, en voor tijdelijke opslag van elektriciteit via batterijen.

Subsidieplafond
Het gaat hard met de subsidie voor solar carports, meldt provincie Noord-Holland. Diverse initiatiefnemers hebben de subsidie van de provincie al aangevraagd, meldt Lutzen van den Dobbelsteen, beleidsmedewerker energietransitie van de provincie Noord-Holland. Hij raadt overige initiatiefnemers aan om niet te lang te wachten met het indienen van een aanvraag, want het subsidieplafond voor dit jaar komt dichterbij. Paniek is echter niet nodig, want net als in 2022 zal er in 2023 weer 750.000 euro aan subsidie beschikbaar zijn.

Naar bovenNaar boven