Terugblik op 2022: een roerig jaar

We kijken terug op 2022, een jaar waarin de energietransitie urgenter werd. Dat werkt ook door bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES). Positief is de groei in opwekking van duurzame energie. Die lijn willen we als regio in 2023 doorzetten.

In de achteruitkijkspiegel kijken we naar de weg die achter ons ligt. Zo blikken we ook terug op 2022 (foto Projectbureau MRA-Elektrisch)

Het jaar 2022 stond in het teken van de uitvoering van de RES. In alle deelregio’s in Noord-Holland wordt gewerkt aan onder andere zon boven parkeerterreinen, lokaal eigendom, beleid voor kleine windturbines en zon langs snelwegen.

Ontwikkelaars en energiecoöperaties zijn op veel plaatsen aan de slag en kloppen aan de deur bij de gemeenten. Inwoners worden zo goed mogelijk betrokken en denken, doen en investeren actief mee. We hebben in diverse online sessies veel kennis gedeeld, onder andere over financiële participatie en meervoudig ruimtegebruik.

Wat gebeurde er nog meer?
Ook was 2022 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe wethouders en raadsleden gingen aan de slag. We namen ze mee in de wondere wereld van de energietransitie via een webpagina voor raadsleden, informatieavonden, en een bustour langs betekenisvolle locaties.

2022 was daarnaast het jaar van hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Veel nadruk ligt op besparen, zowel door inwoners als bedrijven. Ook zien meer mensen dan ooit tevoren dat we meer duurzame energie moeten opwekken om minder afhankelijk te zijn van het buitenland voor onze energievoorziening.

Netcongestie
En 2022 was ook het jaar van krapte op het elektriciteitsnet, waardoor bedrijven en grote projecten langer moeten wachten op een aansluiting op het net. In de regio wordt gewerkt aan slimme oplossingen. De provincie werkt hiervoor samen met netbeheerders Liander en Tennet in de Taskforce Energie-Infrastructuur Noord-Holland.

RES-monitor
In de zomer van 2022 is samen met gemeenten, waterschappen en provincie gewerkt aan de eerste RES-monitor. Hieruit  blijkt dat er steeds meer duurzame energie wordt opgewekt, maar dat er nog veel moet gebeuren om de ambities voor 2030 te halen. Over de monitor gingen we in gesprek met volksvertegenwoordigers, stakeholders en overige geïnteresseerden. De resultaten nemen we mee in de voorgangsrapportage van de RES, die eind februari wordt gepubliceerd.

Blik vooruit
Als we vooruitblikken naar 2023 zien we dat de focus bij de RES opnieuw op de uitvoering ligt: van zoekgebied naar vergunningverlening voor mooie duurzame energieprojecten met minimaal 50% lokaal eigendom. De verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen worden in maart gehouden. Ook in 2023 zullen de energieprijzen naar verwachting hoog zijn en zal de netcongestie nog niet opgelost zijn.

Samenwerken aan de energietransitie blijft dus belangrijk.

Maar nu is het tijd om even op te laden!

We wensen een ieder fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

Odile Rasch, programmamanager RES Noord-Holland Noord

Roos Peeters, programmamanager RES Noord-Holland Zuid

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven