Transdev maakt ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe bedrijven.

#energieinfrastructuur #circulaireeconomie #energietransitie #transdev #liander

Bart Kraayvanger (links) van Transdev en Paul van Engelen van Liander.

Vanuit de busremise van Connexxion in Amstelveen wordt gereden met elektrische bussen. Om die te laden, ligt er een aansluiting op het elektriciteitsnet met een zeer hoge capaciteit. Een hogere capaciteit dan nodig, blijkt nu. Daarom heeft Transdev, het moederbedrijf van Connexxion, in overleg met Liander besloten om de aansluiting aan te laten passen naar een kleinere aansluiting. Hiermee kan het bestaande elektriciteitsnet beter worden benut, waardoor Liander een aantal bedrijven in de regio eerder kan aansluiten dan voorzien.

Overcapaciteit door slimmer laden

De busremise is gebouwd in 2018. Met het oog op de toekomst is toen gekozen voor een stroomaansluiting van 10MVA (Mega Volt Ampère), met een eigen kabel naar het elektriciteitsstation van Liander. Mede doordat laden steeds slimmer en sneller gaat, blijkt deze aansluiting groter dan nodig is. Een belangrijke innovatie die hieraan heeft bijgedragen is TakeCharge. Een door Transdev ontwikkeld digitaal systeem dat continu overzicht geeft van de busritten, batterijpercentages en laadmomenten. Daardoor kan er efficiënter gepland en geladen worden.

Capaciteit teruggeven

Transdev besloot om de overcapaciteit en de eigen kabel terug te geven aan Liander. Hierdoor kan Liander het net uitbreiden zonder een nieuwe kabel te hoeven leggen en versnelt de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebeid. Resultaat: Nieuwe bedrijven kunnen zich vestigen of bestaande bedrijven uitbreiden of verduurzamen.

Bart Kraayvanger, manager zero emission bij Transdev: “Wij zetten hiermee een belangrijke en unieke stap die navolging verdient. Het levert een bijdrage aan de energietransitie en de economische mogelijkheden in de regio. Dit sluit goed aan bij de visie van Transdev. Daarnaast bespaart het ons ook nog eens kosten.”

Slimme oplossingen

Het teruggeven van de aansluitcapaciteit helpt de economie en de energietransitie in dit gebied. Dit tegen lagere maatschappelijke kosten. Want er zijn minder nieuwe kabels nodig om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Paul van Engelen, regiolead bij Liander is blij met de oplossing die Transdev biedt: “Transdev levert op een mooie wijze een bijdrage aan de opgave van Liander. Op deze manier kunnen we ons net uitbreiden zonder extra kabels aan te leggen. Mooi om te zien dat zij door slimmer om te gaan met hun bedrijfsvoering hun belasting op het net kunnen beperken en ook nog kosten kunnen besparen. Om de energietransitie haalbaar te maken moeten we niet alleen het net uitbreiden, maar het ook slimmer gebruiken. Ik hoop dat veel meer klanten dit mooie voorbeeld volgen.”

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven