Agenda

Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd over de Regionale Energiestrategie en gerelateerde onderwerpen. Niet alleen door ons als programmaorganisatie, maar ook door andere partijen zoals de Participatiecoalitie Noord-Holland, het Servicepunt Duurzame energie, het Nationaal Programma RES en anderen. Een overzicht hiervan vindt u in onze agenda.

Aankomend

Uitgebreid
Jun12
12:30 - 13:15 uur

Webinar ‘Aquathermie van A tot Z – lancering nieuwe handreiking’

Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water lanceren op 12 juni 2023 de nieuwe online handreiking Aquathermie. Met de handreiking willen ze beschikbare tools en kennis over aquathermie voor iedereen – van bewoners of initiatiefnemer tot waterbeheerder of warmtebedrijf – makkelijk toegankelijk maken. In dit webinar laten we zien hoe de handreiking is opgebouwd aan de hand van de fases in een aquathermieproject en verdiepende thema’s: techniek, financieel, stakeholders, juridisch en impact op omgeving. 

Lees verder

Jun13
10:00 - 11:15 uur

Kennissessie Solar Carports

Wat is de potentie van een solar carport, een parkeerruimte die zonne-energie opwekt? En hoe kom je tot realisatie van een solar carport? Helpdesk Zonopwek houdt hierover een online kennissessie, met diverse praktijkvoorbeelden. Ook komen knelpunten en thema’s aan de orde, zoals lokaal eigendom, de businesscase, organisatievorm en oplossingen voor netcongestie.

Lees verder

Jun20
15:00 - 16:30 uur

Webinar Energy hubs: kansen en uitdagingen in de lokale omgeving

Wat is een energy hub? Welke kansen en uitdagingen zijn er voor de lokale omgeving? En welke rol neemt een gemeente in de praktijk? Krijg antwoord op deze en andere vragen in het webinar op 20 juni. Dit webinar is bedoeld voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Lees verder

Jun21
10:00 - 15:00 uur

Tweedaagse masterclass: Energiesysteem van de toekomst

Bent u onlangs bij een gemeente begonnen aan de energietransitie? En heeft u behoefte aan meer inzicht in de opgave, handvatten om daadwerkelijk het verschil te maken en het opbouwen van een eigen netwerk? Meld u dan aan voor een van de tweedaagse masterclasses die VNG organiseert. Doelgroep: ambtenaren en gemeentelijke projectleiders die starten in de energietransitie. Locatie: Doorn.

Lees verder

Jun21
19:30 - 21:30 uur

Bijeenkomst Inpassing Energie-infrastructuur

Voor de energietransitie en de groeiende vraag naar elektriciteit wordt het elektriciteitsnet uitgebreid. Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe energie-infrastructuur landschappelijk goed wordt ingepast? Wat betekent dat voor Noord-Holland? En hoe worden de bewoners hierbij betrokken? Om deze vragen te beantwoorden organiseert Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland een bijeenkomst in Alkmaar. 

Lees verder

Jun22
13:00 - 18:00 uur

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Live 3.0

Hoe zien bedrijventerreinen er in de toekomst uit? Krijgen ondernemers nog wel een aansluiting op het net? Of zijn er andere oplossingen? Welke rol gaat klimaatverandering spelen op bedrijventerreinen? Hoe geven we de energietransitie vorm? PVB Nederland organiseert op 22 juni de derde editie van 'Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Live' in Breda.

Lees verder

Jun28
19:30 - 21:00 uur

Webinar ‘De Energieregio NH gaat door!’

In Noord-Holland wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES), de verduurzaming van onze woningen en bedrijventerreinen, en de uitrol van bijbehorende energie-infrastructuur. Tijdens deze online kennissessie geven de Provincie Noord-Holland en Energieregio Noord-Holland inzicht in de laatste ontwikkelingen. Ook goede voorbeelden uit de regio’s komen aan bod.

Lees verder

Jun29
14:15 - 18:00 uur

Event en zomerborrel: van HOE naar ZO in de energietransitie

De Noord-Hollandse energieregio’s, het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) en de energie-infrastructuur-collega’s van de provincie nodigen je gezamenlijk uit voor een middag vol inspiratie en kennisdeling. Communicatieadviseurs, ambtenaren, energiecoöperaties, bedrijfsleven, alle professionals in de energietransitie zijn welkom. Want we hebben elkaar nodig om van Hoe naar Zo te komen! Locatie: Hoofddorp.

Lees verder

Jul06
15:00 - 17:00 uur

Online bijeenkomst ‘Leren met het netwerk’

Waar staan de RES-regio’s, welke dilemma’s of knelpunten spelen in de uitvoering en wat zijn de kansen, uitdagingen en successen? Hierover organiseert het Nationaal Programma voor de Regionale Energiestrategieën (NP RES) een online bijeenkomst met de regio's en landelijke partners. Peter Derk Wekx zal de 'foto' van NP RES van juli 2023 presenteren. Daarna volgt een gesprek over de drie grootste uitdagingen voor de RES'en in de komende jaren.

Lees verder

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven