Agenda

Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd over de Regionale Energiestrategie en gerelateerde onderwerpen. Niet alleen door ons als programmaorganisatie, maar ook door andere partijen zoals de Participatiecoalitie Noord-Holland, het Servicepunt Duurzame energie, het Nationaal Programma RES en anderen. Een overzicht hiervan vindt u in onze agenda.

Aankomend

Uitgebreid
Jan31
09:00 - 10:00 uur

Online kennissessie ‘RES in vogelvlucht’

NP RES organiseert op dinsdag 31 januari een online kennissessie ‘RES in vogelvlucht’ voor nieuwe bestuurlijk trekkers, regiocoördinatoren en collega's binnen de RES-regio's. Zij krijgen ‘in vogelvlucht’ een introductie in de Regionale Energiestrategie (RES).

Lees verder

Feb09
12:00 - 13:00 uur

Lunchgesprek RES NH met ontwikkelaars duurzame energie

Programmaorganisatie RES Noord-Holland organiseert op 9 februari een online lunchsessie voor ontwikkelaars van duurzame energieprojecten. Begin 2023 is er naar verwachting meer duidelijkheid over de nieuwe landelijke windnormen en de Europese noodwet voor de energietransitie. Een goed moment om hierover kennis tijdens de lunchsessie te delen.

Lees verder

Feb14
09:00 - 17:00 uur

Evenement HIER Opgewekt ‘Liefde voor lokaal’

Op dinsdag 14 februari 2023 vindt de 11e editie van het Evenement HIER opgewekt plaats: het grootste landelijke evenement voor en over lokale duurzame energie-initiatieven in Nederland. Doelgroep: gemeenten en lokale initiatiefnemers, van startende bewonersinitiatieven tot energiecoöperaties. Ook samenwerkingspartners van lokale initiatieven zijn welkom, zoals provincies, Rijksoverheid, warmtebedrijven, netbeheerders, energieleveranciers en serviceverleners. Locatie: Amersfoort.

Lees verder

Feb16
15:00 - 16:30 uur

Webinar: werken in de energietransitie voor jongeren aantrekkelijk maken

Terwijl de energietransitie om steeds meer werknemers vraagt, kiezen maar weinig jongeren voor een energiegerelateerde opleiding of baan. Hoe kan dat, aangezien zoveel jongeren zich zorgen maken om het klimaat? Hoe kunnen we dat veranderen? NVDE houdt een webinar om in gesprek te gaan over de drijfveren van jongeren en horen we van hen waar een goede werkomgeving aan moet voldoen. 

Lees verder

Feb23
12:30 - 16:00 uur

Inspiratiebijeenkomst ‘Meervoudig ruimtegebruik’

Zonnepanelen boven drassige veengronden, lichtdoorlatende PV-panelen boven akkerbouw of fruitteelt, een natuurinclusief zonnepark of windturbines in een agrarisch landschap. Het zijn voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik. Tijdens een inspiratiebijeenkomst op locatie gaan we in groepen aan de slag met praktijkcases op gebied van meervoudig ruimtegebruik. De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenteambtenaren, projectontwikkelaars, energiecoöperaties, waterschappen en belangenorganisaties.

Lees verder

Mar02
10:00 - 15:00 uur

NPE Werkplaats: Denk mee over het energiesysteem van de toekomst

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar we komende decennia als samenleving voor staan. Op weg ernaartoe moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Veel partijen moeten in relatief korte tijd grote stappen zetten. Het beste plan ontwikkelen we samen. Het ministerie van EZN nodigt jou uit om mee te denken over het energiesysteem van de toekomst. De eerste bijeenkomst is donderdag 2 maart in Den Bosch, de tweede woensdag 8 maart in Amersfoort, en de derde donderdag 16 maart in Zwolle.

Lees verder

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven