Schooldakrevolutie helpt schooldak vol te leggen met zonnepanelen

Stichting Schooldakrevolutie maakt het laagdrempelig voor scholen om over te stappen op zonne-energie. Hoe kunnen scholen snel voorzien worden van zonnepanelen? En hoe kunnen gemeenten daarbij helpen?

Schooldakrevolutie helpt schooldak vol te leggen met zonnepanelen (foto Neeltje Kleijn)
Schooldakrevolutie maakt scholieren bewuster van hun energiegebruik (foto Neeltje Kleijn)

Tekst: Mathilde de Gooijer

In de gemeente Huizen heeft SBO de Wijngaard haar dak vol zonnepanelen gelegd, zo meldde de provincie Noord-Holland in een persbericht. Daarmee wekt de school nu zelf energie op. Een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met regiocoördinator Cilian Terwindt en schooldakcoach Cathelijn van Balen.

Hoe werkt Schooldakrevolutie?
Schooldakrevolutie helpt gemeentes bij het behalen van ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES) door schooldaken te voorzien van zonnepanelen. Deze stichting ondersteunt schoolbesturen en gemeentes in het hele proces. Te beginnen bij een dakscan en het financiële plaatje, maar ze kijkt ook naar de beste momenten om energie te gebruiken en naar energiebesparing.

Waarom schooldaken?
“We willen alle kinderen in Nederland betrekken bij de energietransitie en ze hiervoor enthousiasmeren. Alle kinderen zitten op een school, dus is dit dé manier om ze te bereiken. Bovendien hebben scholen vaak grote daken, dus is er volop plek voor panelen,” zegt Terwindt. Leerlingen worden in het hele proces betrokken en leren over stroom van eigen dak en hoe dit ervoor zorgt dat de school langzaamaan duurzamer wordt gemaakt.

Gratis workshoppakket
Schooldakrevolutie biedt voor alle leeftijden gratis workshoppakketten die docenten kunnen implementeren in hun lessen. “We zien dat leerlingen die kennis meenemen naar huis. Ze letten er bijvoorbeeld op dat de stekker uit ongebruikte apparaten gaat en vragen hun ouders of ze thuis ook over kunnen gaan op zonne-energie. De kinderen worden als het ware ambassadeurs. Dat is het sneeuwbaleffect waar we op hopen.”

Geschikt dak
Of een schooldak geschikt is, hangt af van de zoninstraling en de dakconstructie. “De constructie moet het gewicht kunnen dragen, maar we houden de nieuwe technieken in de gaten. Er komen steeds lichtere en efficiëntere zonnepanelen op de markt,” vertelt Van Balen.

Het kan voorkomen dat een schooldak niet geschikt is of dat er slechts ruimte is voor een paar panelen, maar ook dan is er veel mogelijk op het gebied van besparing. “We geven voorlichting en kijken naar wat wél kan. Door bijvoorbeeld in het weekend alle computers uit te zetten, kan men al een hoop besparen. Ramen openzetten als je ook ventilatie hebt, werkt niet alleen averechts, maar zorgt ook voor verspilling. De beste besparing is de energie die je niet verbruikt.”

Van aanvraag tot opwekking
“Schooldakrevolutie bestaat omdat er zoveel ingewikkelde dingen komen kijken bij het realiseren van zonnepanelen op een schooldak. Je hebt niet alleen te maken met veel regels, maar ook met veel verschillende partijen. Denk aan de gemeente en schoolbesturen, maar ook de leveranciers, monteurs en verzekeraars. Wij hebben de kennis en ervaring om in ieder stadium de juiste mensen bijeen te brengen en we ontzorgen hierdoor scholen en gemeentes,” zegt Van Balen.

Een integraal huisvestingsplan is een belangrijke voorwaarde en het helpt als duurzaamheid daarin is opgenomen. De opdracht voor de aanleg van zonnepanelen komt van de gemeente of de RES, maar iedereen kan bij Schooldakrevolutie een aanvraag doen. “Ouders, oud-leerlingen en zelfs kinderburgemeesters kloppen bij ons aan voor hulp,” zegt Terwindt blij.

De stichting adviseert en ondersteunt bij de aanleg, maar legt de panelen niet zelf aan. Ze weten in het proces precies bij wie je moet zijn. Uiteindelijk wordt het besluit genomen door de schoolbesturen. In Noord-Holland zijn ongeveer 1300 scholen en de stichting is met bijna alle 178 schoolbesturen in gesprek. Op de schooldakkaart is te zien op welke schooldaken in Nederland al energie wordt opgewekt en welke daken nog geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen. 

Gastles aan schoolkinderen over zonne-energie (foto Schooldakrevolutie)

Terugverdienen
De gemiddelde terugverdientijd van de zonnepanelen is zes tot zeven jaar, dus minder dan schooltijd van één kind. Met de nieuwe contracten en huidige energieprijzen kunnen de zonnepanelen zelfs in drie tot vier jaar terugverdiend worden. Zonnepanelen worden alleen maar goedkoper, dus de terugverdientijd loopt terug.

De energiebehoefte van scholen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digiborden, maar neemt ook het aantal elektrische fietsen in de stallingen toe.

Het streven is om iedere school zelfvoorzienend te maken qua stroom, maar dat is niet altijd mogelijk. “In ons advies houden we rekening met de nabije toekomst, want de techniek gaat vooruit, maar scholen hebben misschien ook plannen.” Als een school bijvoorbeeld van plan is om een nieuw ventilatiesysteem te installeren, moet daar in de energievoorziening rekening mee worden gehouden.

Feestje op school
“Van de opening maken we graag een feestje. De hele school is hierbij uitgenodigd, maar ook de ouders en de wethouder of gedeputeerde.” Op een monitor kunnen leerlingen zien hoeveel stroom er is opgewekt. “Ze kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel telefoons er kunnen worden opgeladen en dat spreekt echt tot de verbeelding.”

Hoe gemeentes kunnen versnellen
Gemeenten kunnen direct gebruik maken van het bestaande netwerk van Schooldakrevolutie en de opgedane kennis voor hun schoolbesturen. De provincie Noord-Holland steunt met een subsidie tot eind 2023 het werk van Schooldakrevolutie in de regio. Om de stap naar zonnepanelen verder te versnellen kunnen gemeenten kiezen uit het dienstenpakket dat het beste aansluit bij de behoefte in hun gemeente: van begeleiding bij de besluitvorming, tot projectvoorbereiding en realisatie. Schooldakcoach Cathelijn heeft afgelopen maanden al met ruim 100 schoolbesturen in Noord-Holland contact gehad. In veel gevallen gaat het erom dat gemeenten hun steun inzetten om besturen te helpen bij het doorpakken.

Maak scholen zelfvoorzienend
Door zelf energie op te wekken, kunnen scholen minder afhankelijk worden van stroomleveranciers. Zeker met de huidige energieprijzen is de investering snel terugverdiend. De provinciale subsidie voor zon op dak loopt tot eind 2023. “Het is belangrijk dat alle kinderen leren over de energietransitie. Zo hebben we er flink wat ambassadeurs bij! Help met versnellen door samen met Stichting Schooldakrevolutie het gesprek aan te gaan met schoolbesturen. Schooldakrevolutie zorgt voor begeleiding in het hele traject.”

Meer informatie

Wil je meer weten?

Naar bovenNaar boven