Programmamanager

Roos Peeters

Mail Energieregionh@noord-holland.nl

Stuur ons een e-mail

Algemeen e-mailadres

Mail Energieregionh@noord-holland.nl

Heeft u vragen over de RES Noord-Holland Zuid? Dan kunt u die in dit formulier aan ons stellen. Voor volksvertegenwoordigers (bijv. raadslid, statenlid, fractielid) is het mogelijk om via dit formulier technische vragen te stellen.

Contactgegevens gemeenten

Wilt u meedoen of meedenken over locaties voor windturbines of zonneweides in uw omgeving, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt.

Contactgegevens

Programmaorganisatie RES Noord-Holland Zuid (NHZ)

De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie, die in opdracht werkt van de 31 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij de 27 gemeenten, provincie Noord-Holland en de drie waterschappen.

De programmaorganisatie zorgt voor aansturing van het proces van de RES. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Stuurgroep RES NHZ, deze zorgt voor de procesbewaking. In de Stuurgroep RES NHZ zitten bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de zes deelregio’s (Zaanstreek/Waterland, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond & Zuid-Kennemerland en Amstelland), de provincie Noord-Holland, het waterschap Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, waterschap Rijnland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) en de netbeheerders (Liander en Stedin). Op basis van de agenda wordt de stuurgroep uitgebreid met vertegenwoordigers van Energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie en (duurzame) energiebedrijven.

Naar bovenNaar boven