Meer dan duizend Noord-Hollandse bedrijven kampen met netcongestie

Het stroomnet in Noord-Holland is zo vol, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen voorlopig geen aansluiting kunnen krijgen. Slimme oplossingen bieden tijdelijk soelaas, schrijft gedeputeerde klimaat en energie Edward Stigter van de provincie Noord-Holland.

Gedeputeerde klimaat en energie Edward Stigter van de provincie Noord-Holland

Stigter: “De bedrijven kunnen door deze netcongestie niet verhuizen, uitbreiden en verduurzamen. Zeker nu willen we met zijn allen dolgraag van het gas af, maar het alternatief is onbereikbaar. Met alle gevolgen van dien. De situatie in Noord-Holland is dramatisch, en er zijn geen kant- en- klare oplossingen waarmee we op korte termijn uit de brand geholpen zijn.

Lastige keuzes
We staan voor ontzettend lastige keuzes: zowel nieuwe woonwijken bouwen als ziekenhuizen uitbreiden en bedrijven verduurzamen lukt op dit moment niet. Daar is simpelweg geen ruimte voor op het elektriciteitsnet. Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied zijn samen verantwoordelijk voor bijna 70% van de CO2-reductie die we in Noord-Holland moeten halen volgens het Klimaatakkoord. Deze bedrijven hebben zoveel last van de file op het elektriciteitsnet dat ze het doel om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten niet gaan halen.

Energie-infrastructuur is niet ‘sexy’, maar de koperdraadjes in energienetwerken zijn essentieel voor de totale energietransitie. Samen met netbeheerders Liander en TenneT en de gemeenten in Noord-Holland pakken we onze verantwoordelijkheid. We zetten alles op alles om deze problemen aan te pakken. Dit gebeurt binnen de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland.

Hoe pakken we dit aan?
Als eerste lossen we de belangrijkste knelpunten in het elektriciteitsnetwerk zo snel mogelijk op door beter samen te werken en procedures beter te stroomlijnen. Dat klinkt misschien ambtelijk, maar dat is keihard nodig.

Tegelijk kijken we naar mogelijkheden om het net te ontlasten door bijvoorbeeld energie te besparen en proberen we slimme oplossingen uit om bijvoorbeeld stroom te delen. En we werken aan een ontwerp voor nieuwe energienetwerken die ook in de toekomst de vraag en het aanbod van de verschillende soorten energie aankunnen.

Ook waterstof, warmtenetten en energieopslag
De energietransitie heeft een enorme impact op de energienetwerken. Het elektriciteitsnet moet fors worden uitgebreid, het gasnetwerk moet worden voorbereid op het transport van waterstof en er zullen veel warmtenetten moeten worden aangelegd. Daarnaast moet er flink worden geïnvesteerd in opslag en flexibiliteit om het energiesysteem in balans te houden.”

Informatieloket
Bent u op zoek naar mogelijkheden voor andere oplossingen, waarbij u hulp kunt gebruiken? Stuur een mail naar de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland: taskforce-energieinfra@noord-holland.nl

Naar bovenNaar boven