“Het nieuwe normaal is dat er schaarste is.”

 

De uitspraak hierboven is van Odile Rasch, sinds een half jaar programmamanager van de Taskforce Energie Infrastructuur Noord-Holland. We spraken haar over netcongestie in Noord-Holland en wat de Taskforce E-infra hierin kan betekenen.

Schaarste

“Het heeft geen zin om dingen mooier te maken dan ze zijn” begint Rasch. “Er is een enorme belasting van het stroomnet en de elektrificatie neemt alleen nog maar toe. Kijk alleen al naar het aantal zonne- en windparken, de toename in elektrisch rijden, de aansluiting van warmtenetten en warmtepompen en de verduurzaming van bedrijven. Het is nu al duidelijk dat het net het niet overal meer aankan. We zullen moeten accepteren dat schaarste het nieuwe normaal is en dat uitbreiding van de infrastructuur bittere noodzaak is.”

 

Taskforce

Rasch is vanaf september 2023 programmamanager van Taskforce Energie Infrastructuur Noord-Holland. Een initiatief van de Provincie Noord-Holland, Liander, TenneT en Gasunie.

“In de Taskforce streven we naar een duurzaam en efficiënt energienetwerk dat de veranderende energievraag aankan. Om die ambitie waar te maken, doen we er alles aan om de samenwerking tussen het rijk, de provincie en gemeenten en de netbeheerders te verbeteren en nog meer te intensiveren.”

Drie sporen: bouwen, vooruitkijken en slimmer omgaan met ons net

De Taskforce richt zich met haar beleid op drie sporen, spoor 1-2 en 3. Rasch legt het graag uit:

Bouwen

“Oorspronkelijk richtten we ons als Taskforce alleen op het realiseren van de infrastructuur. Dat is wat we nu Spoor 1 noemen. Daar werken we aan de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk: het bouwen van nieuwe stations, uitbreiding van bestaande en de bijbehorende kabels en leidingen. Daar komen zaken aan de orde als de locatie bepalen, vergunning verlenen en uiteindelijk het bouwen. Het gaat over ruimte maken, wetende dat er in Nederland bijna geen ruimte meer is.”

Vooruitkijken

“Gaandeweg beseften we dat we ook vooruit moeten kijken. Dat is Spoor 2 geworden. In Spoor 2 richten we ons op het energienetwerk van na 2030. We stellen daar een Energievisie voor op.  Dan kun je denken aan vragen waar de energievraag zich gaat ontwikkelen en hoe dat gaat gebeuren. Wat gaat de rol van groen gas, waterstof en niet-fossiele warmtebronnen worden? Moeten de overheden gaan sturen op waar grote energievragers zich gaan vestigen? Of laten we dat aan de markt over? Dit zijn ingewikkelde vraagstukken waar je niet alleen de overheden en de netbeheerders bij moet betrekken maar ook belangrijke stakeholders zoals het bedrijfsleven en specifieke sectoren zoals mobiliteit, landbouw, industrie. En ook de natuur- en milieuorganisaties en woningbouw coöperaties.”

Slimmer

Spoor 3 tenslotte gaat over slimme energie systemen. Hoe kun je slimmer gebruikmaken van het bestaande energienet? Het klinkt zo logisch maar in de praktijk staat er nog veel in de weg. Gelukkig zijn alle partijen – netbeheerders en overheden – zich bewust van de beren op de weg en worden die stuk voor stuk opgeruimd. Zo heeft de Tweede Kamer in juni een nieuwe Energiewet aangenomen en die biedt veel meer ruimte voor slimme oplossingen. Liander heeft een mooie tool ontwikkeld, de Buurtscan, waarin bedrijven kunnen zien of samenwerken op een bedrijventerrein lonend kan zijn. We hebben inmiddels al veel ervaring opgedaan en we delen deze kennis in onze SES-community. We hebben ook fiksers in dienst die bedrijven helpen met slimme oplossingen en er is subsidie beschikbaar voor de eerste stap die bedrijven sowieso moeten nemen: inzicht krijgen in het eigen energieverbruik. Na de zomer staat ons netcongestieportaal online, waarin we praktische informatie delen en de weg wijzen naar meer hulp, zoals de fiksers, subsidies of handreikingen.”

Energyboard

“De werkzaamheden in de Taskforce E-infra Noord-Holland wordt besproken in de Energyboard. In dit bestuurlijk overleg komen alle energie-infra gerelateerde zaken aan de orde die spelen in de provincie Noord-Holland (minus Amsterdam). De Energyboard heeft een brede agenda, op deze manier houdt iedereen zicht op de samenhang, de afhankelijkheden en de voortgang.”

Samenwerken is hard werken

Er wordt op vele tafels gewerkt aan de uitdagingen die netcongestie in Noord-Holland met zich meebrengt. Daarover is Odile Rasch duidelijk: “We zullen de komende jaren echt moeten leren werken en leven met schaarste. Dat is niet eenvoudig en we komen elke dag nieuwe uitdagingen tegen. Er zijn ook echt veel schrijnende gevallen, bedrijven die zich niet kunnen vestigen, een asielboot die geen aansluiting kan krijgen. Iedereen binnen dit programma is zich terdege bewust van de urgentie. Samenwerken blijft hard werken: je moet veel afstemmen en elkaars taal leren spreken. Je moet elkaar begrijpen en elkaar toch aanspreken op het maken van vaart.”

Het team van Taskforce Energie Infrastructuur. Vlnr. Joy Waterval, Odile Rasch en Bob Gorter.

Meer informatie

Heb je vragen over de Taskforce? Mail dan naar odile.rasch@noord-holland.nl. Zij beantwoordt graag je vragen.

Wil je hulp van een fikser, mail dan naar taskforce-energieinfra@noord-holland.nl

Wil je meer weten over de subsidie voor meer inzicht in je energieverbruik, hou dan rond 1 juli onze berichtgeving in de gaten.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief – energieregio Noord-Holland (energieregionh.nl)

Of volg ons in de SES-community op LinkedIn:

SES-community: Overview | LinkedIn

Naar bovenNaar boven