Noord-Holland verkent zon en wind langs snelwegen

Opwekking van duurzame energie langs snelwegen is ook een vorm van meervoudig ruimtegebruik. In het OER-programma onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerder Liander de opties. Welke snelwegen worden onderzocht?

Impressie zonnepanelen langs de A7 bij knooppunt Middenmeer (foto Rijkswaterstaat)

OER staat voor Opwek van hernieuwbare Energie op Rijksvastgoed (OER). Het programma treft voorbereidingen voor realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Dit ondersteunt de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES), waarbij zoekgebieden voor zon en wind zijn aangewezen.

Vooral zon langs snelwegen is favoriet, zo blijkt uit de eerste verkenningen en pilotprojecten. Windenergie is wel een optie, maar vanwege de minimaal benodigde afstand tot de snelweg valt dit vaak buiten Rijksgrondgebied. Op sommige locaties is het echter wel mogelijk om windturbines te plaatsen. De betrokken partners in de RES-regio bepalen voor welke duurzame bron (zon of wind) wordt gekozen.

Snelwegen in Noord-Holland

Welke snelwegen verkent Noord-Holland voor de opwekking van duurzame energie?

Energieroute Noord-Holland

Dit jaar verkennen Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, twaalf omliggende gemeenten en netbeheerder Liander gezamenlijk de opties voor opwekking van duurzame energie langs de A9, A5, A22 en noordelijke gedeelten van de A1 en A2. Dit gebeurt in het samenwerkingsproject ‘Energieroute Noord-Holland’. Het traject van de vijf rijkswegen betreft ongeveer 65 kilometer. Uit een voorverkenning blijkt dat er 685 hectare potentieel beschikbaar is, overwegend voor zon.

Lees meer over de Energieroute Noord-Holland

Zon langs A7

Het pilotproject ‘Zon langs de A7’ is een samenwerkingsproject van de Provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Rijk. Op en nabij vier knooppunten langs de A7, bij Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer, verrijzen medio 2024 zonneparken. In totaal gaat het om ongeveer 5,5 hectare, in potentie goed voor circa 5 MWp aan duurzaam opgewekte energie.

Lees meer over Zon langs de A7

De vier- op en afritten van de A7 zijn de eerste in een groter aantal. De mogelijkheden langs de A7 worden nu nader verkend. Naar verwachting zullen er meer zonnevelden kunnen worden gerealiseerd.

Overige OER-trajecten

De zonne-atollen in het IJsselmeer zijn door de provincie Noord-Holland, gemeente Medemblik en Hollands Kroon opgegeven voor een OER-traject. Het ministerie van Economische zaken doet nu een voorverkenning om te bepalen of het kan worden opgenomen in het OER-programma.

De A1 en de A6 zijn ook opgegeven voor het OER-programma door de provincie en de aanliggende gemeenten. Naar verwachting zal dit project snel starten.

Daarnaast zijn er op dit moment gesprekken in de regio Noord-Holland Noord om de volgende gebieden aan te melden voor een OER-traject:

  • Het Marineterrein in Den Helder
  • De N9 en de N99 in de Noordkop

Hierover wordt in het voorjaar besloten.

Ter inspiratie

Landschapstalk langs de A9 (video)
Welke opties biedt de snelweg voor het opwekken van zonne-energie? Daarover spraken Edward Stigter (gedeputeerde duurzame energie en klimaat van provincie Noord-Holland), landschapsontwerper Laura de Bonth (Urban Synergy), Jan Timmerman (Rijkswaterstaat), en Ian Minnes (Jong RES Noord-Holland) tijdens een Landschapstalk langs de A9.

Zonnepanelen tussen weg en landschap
Het opwekken van duurzame energie langs snelwegen is een van de kansen die in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) zijn onderzocht. Er lijkt ook veel draagvlak voor te bestaan, met name voor zonnepanelen in de berm. Belangrijk is een goed ontwerp waarbij oog is voor ruimtelijke inpassing en participatie van omwonenden.

Lees het artikel van Marrit van Zandbergen

Naar bovenNaar boven