Taskforce werkt aan elektriciteitsnet

Provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander en TenneT en gemeenten werken samen in een Taskforce om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk te verzwaren. Daarnaast bieden slimme oplossingen tijdelijk soelaas. Wat doet de Taskforce en wat zijn de slimme oplossingen?

Foto: TenneT

Het elektriciteitsnet in Noord-Holland heeft op veel plekken in de provincie de maximale capaciteit bereikt. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, woningbouw en de groei van duurzame energie. Door de explosieve vraag naar elektriciteit kunnen grootverbruikers van stroom in grote delen van de provincie geen nieuwe aansluiting of extra elektriciteit meer krijgen totdat het net uitgebreid is.

Gevolgen
Ook in het Noordzeekanaalgebied kampen bedrijven met deze netcongestie, dat wordt omschreven als filevorming op het net. Daardoor dreigt het industriële NZKG-cluster zelfs haar CO2-reductiedoel voor 2030 niet te halen, aldus de provincie. Vooral in Noord-Holland Noord heeft het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit bereikt voor transport van wind- en zonnestroom. Hier hebben de netbeheerders ook wachtlijsten moeten instellen voor nieuwe windparken, zonneparken en grootschalige zonnedaken.

Netverzwaring
De provincie Noord-Holland wil dat de problemen op het elektriciteitsnet zo snel mogelijk worden opgelost. De netbeheerders Liander en TenneT werken aan uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Er zijn in Noord-Holland bijna 100 projecten gepland tot aan 2030. Het gaat om uitbreiding en nieuwbouw van transformatorstations en verbindingen. De provincie ondersteunt deze investeringen.

Taskforce Energie-infra
Provincie Noord-Holland, Liander en TenneT en gemeenten werken samen in de Taskforce Energie-infrastructuur aan een aanpak voor het versnellen van de geplande uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Projectplanningen voor netuitbreidingen worden gezamenlijk uitgewerkt, waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om procedures te versnellen, zo meldt de provincie.

Slimme oplossingen
De Taskforce werkt ook aan onderzoek naar en ondersteuning voor slimme alternatieve oplossingen die efficiënt of beperkt gebruik maken van het elektriciteitsnet. Dergelijke slimme oplossingen kunnen uitkomst bieden voor de huidige schaarste op het net en totdat de netuitbreidingen gerealiseerd zijn. In sommige gevallen zijn het ook duurzame oplossingen voor de toekomst. 

Opgave voor de toekomst
Naast de vele geplande netuitbreidingen tot aan 2030 kijkt de Taskforce ook verder vooruit. In de toekomst zal er nog heel veel extra energie-infrastructuur moeten worden gerealiseerd. De Taskforce zet zich daarom in om het energienet van de toekomst te ontwerpen en te programmeren.

Naar bovenNaar boven