Programmamanager

Wies Thesingh

Mail Energieregionh@noord-holland.nl

Stuur ons een e-mail

Algemeen e-mailadres

Mail Energieregionh@noord-holland.nl

Heeft u vragen over de RES Noord-Holland Noord? Dan kunt u die in dit formulier aan ons stellen. Voor volksvertegenwoordigers (bijv. raadslid, statenlid, fractielid) is het mogelijk om via dit formulier technische vragen te stellen.

Contactgegevens gemeenten

Wilt u meedoen of meedenken over locaties voor windturbines of zonneweides in uw omgeving, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt.

Contactgegevens

Programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord (NHN)

De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie, die in opdracht werkt van de 19 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij de 17 gemeenten, provincie Noord-Holland en het waterschap.

De programmaorganisatie zorgt voor aansturing van het proces van de RES. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Stuurgroep RES NHN, deze zorgt voor de procesbewaking. In de Stuurgroep RES NHN zitten bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de drie deelregio’s (Kop van Noord-Holland, West-Friesland en regio Alkmaar), provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook Alliander neemt deel in de stuurgroep, vanwege de grote betrokkenheid bij de uitvoering van de energietransitie. Op momenten wordt de stuurgroep uitgebreid met bestuurders van belangrijke betrokken partijen.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven