Onderzoek: Overlast voor gemeenteraadsleden belangrijkste factor voor beoordeling energieprojecten

Afgelopen voorjaar heeft Alissa Valent in het kader van haar masterstudie Environmental Economics aan de VU onderzoek gedaan naar afwegingen van gemeenteraadsleden in Noord-Holland met betrekking tot de Regionale Energiestrategie. Van de 1.153 gemeenteraadsleden hebben er 122 de volledige vragenlijst ingevuld. Uitkomst is dat ‘overlast’ de belangrijkste factor is voor het beoordelen van een energieproject. Daarna volgen ruimtelijke samenhang, de impact op het landschap en hoe goed een project in het landschap kan worden geïmplementeerd.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de methode ‘participatieve waarde evaluatie’. De essentie van een PWE is dat op een laagdrempelige manier keuzevraagstuk van de overheid voorgelegd kunnen worden. In het onderzoek van Alissa zijn raadsleden 6 verschillende wind- en zonne-energie projecten voorgelegd. Elk project scoorde anders op de principes uit de RES. Raadsleden konden 100 punten verdelen over de principes van de RES, zoals deze zijn vastgesteld in de Regionale Energiestrategie 1.0 van Noord-Holland Noord en Zuid. Daarnaast is gevraagd om 100 punten te verdelen over zes duurzame energieprojecten. Overlast scoort daar met 19 punten het hoogst gevolgd door ruimtelijke samenhang met 17 punten. Eerlijke verdeling (14), efficiëntie (13), biodiversiteit (12) en gecombineerd ruimtegebruik (12) zijn ongeveer gelijk. De opleverdatum (8) werd als minst belangrijk beoordeeld.

Tekst gaat verder onder de foto

De deelnemers aan het onderzoek vormen een goede weerspiegeling van de vertegenwoordigging van politieke partijen in Noord-Holland. PvdA en SP zijn in het onderzoek licht ondervertegenwoordigd. Lokale partijen en de VVD zijn enigszins oververtegenwoordigd.

Het rapport is hier te lezen.

Naar bovenNaar boven