Energiecoöperaties krijgen meer erkenning.

Provincie Noord-Holland

Pierre Kas, beleidsadviseur Energietransitie.

Trots op:

Energiecoöperaties krijgen meer erkenning.

“Ik ben er trots op dat we in Noord-Holland zoveel professionele energiecoöperaties hebben die samen zorgen voor een lokaal gedragen energietransitie. Deze coöperaties zorgen er vaak voor dat inwoners op een laagdrempelige manier bij kunnen dragen aan lokale projecten.” 

“Vanuit de provincie ondersteunen we energiecoöperaties door middel van verschillende opdrachten en subsidies. Daar helpen we ook gemeenten bij. Een voorbeeld van de opdrachten die we hebben gegeven is bijvoorbeeld om bestaande initiatieven in de gemeente Dijk en Waard samen te voegen tot een sterke energiecoöperatie. Daarmee wordt een basis gelegd om ook duurzame projecten van de grond te krijgen.

Het is soms ingewikkeld om direct de nut en noodzaak van een energiecoöperatie bij een project te kunnen aantonen. Daarbij speelt ook dat de Nederlandse wetgeving er niet altijd op is ingericht om energiecoöperaties een optimale positie te geven in overheidsplannen. Het blijft dus belangrijk dat we, ook als overheden, de positie van energiecoöperaties in de energietransitie blijven benadrukken. Dat kunnen we doen door lokale energiecoöperaties vroegtijdig te betrekken bij projecten uit de RES.”

“We zien steeds meer dat het belang van energiecoöperaties wordt erkend. Zo ook in het coalitieakkoord van de provincie waar nu expliciet benoemd staat dat lokale energiecoöperaties bij kunnen dragen aan het draagvlak voor de energietransitie. Energiecoöperaties hebben deze erkenning naast dat het vanuit de provincie komt, ook nodig op Rijks- en lokaal niveau.”

Naar bovenNaar boven