Provincie helpt met zon en wind op land

Provincie Noord-Holland biedt ondersteuning aan bij de uitwerking van plannen voor opwekking van wind en zon op land. Er zijn subsidieregelingen voor participatie met bewoners en voor meervoudig ruimtegebruik.

Onder 's werelds grootste solar carport in Biddinghuizen grazen schapen en koeien als er geen bezoekers zijn op het Lowlands-terrein (foto Leo Jaarsma)

Provincie Noord-Holland biedt financiële hulp bij de uitwerking van de zoekgebieden voor zon en wind. Er is ondersteuning bij onder andere participatie met bewoners en meervoudig ruimtegebruik. De subsidieregelingen zijn niet alleen interessant voor gemeenten en initiatiefnemers, maar ook voor energiecoöperaties en projectontwikkelaars. Tijdens een online lunchessessie op donderdag 8 september lichten wij dit toe. 

Lunchsessie ‘Financiële hulp bij plannen voor duurzame energieopwekking’

  • Wanneer: donderdag 8 september van 12.00 tot 13.00 uur
  • Waarover: financiële hulp bij plannen voor duurzame energieopwekking
  • Voor wie: energiecoöperaties en projectontwikkelaars die actief zijn in Noord-Holland
  • Door wie: provincie Noord-Holland
  • Hoe: online, via Teams

Procesparticipatie
Het doel van deze regeling is gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties te helpen bij participatie met bewoners. Het verkrijgen van draagvlak voor eventueel te nemen maatregelen voor het opwekken van hernieuwbare energie staat hierbij centraal. Met deze regeling helpt een team van experts met participatie in en rond het zoekgebied in samenwerking met de gemeente(n).

Meervoudig ruimtegebruik
Het doel van deze regeling is initiatiefnemers te stimuleren de mogelijkheden voor zogenoemd ‘meervoudig ruimtegebruik’ te onderzoeken. Bijvoorbeeld door een zonnepark te combineren met natuur en/of landbouw. Of door een parkeerterrein te overkappen met zonnepanelen, zoals op het Lowlands-terrein in Flevoland (zie foto).

Meer info over regelingen
Deze subsidieregelingen staan op de website van de provincie.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven