Trots op onze video Van Hoe naar Zo.

SED Gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland).

Karen Span, woordvoerder SED-gemeenten

Trots op:

Onze eigen video Van Hoe Naar Zo.

“Ik vind het mooi dat onze organisatie er voor open stond om mee te doen met de pilotcampagne Van Hoe naar Zo  (https://energieregionh.nl/vanhoenaarzo). Uiteindelijk duurde het langer voordat we echt van start gingen, maar we bleven aangehaakt.”

“Het was af en toe zoeken naar dé boodschap die wij als gemeente willen uitdragen en de manier waarop we dat goed konden combineren met Van HOE Naar ZO. Je hebt te maken met je eigen gemeente (in ons geval drie gemeenten), de samenwerking binnen West-Friesland als het gaat om duurzaamheid en communicatie en tenslotte het aanbod vanuit de RES. Dat telt allemaal mee.”

“Het resultaat is dat we afgelopen tijd veel aandacht hebben besteed aan het goede gesprek: wat hebben we als duurzaamheidsteam en als gemeenten ook alweer voor ogen? Hoe komen we samen verder in deze energietransitie? Wat hebben we nodig om inwoners te informeren en te betrekken?

Zo’n pilot als Van HOE naar ZO heeft ons geholpen om ons duurzaamheidsverhaal verder aan te scherpen. Bovendien kunnen we nu beter afwegen welke elementen voor onze gemeenten waardevol en bruikbaar zijn en welke elementen nog verdere verfijning vragen. Zo kun je uiteindelijk beter inzoomen op de lokale situatie met voorbeelden en projecten die inwoners herkennen.”

Bekijk hier de campagnevideo en de blog van de SED-gemeenten.

Naar bovenNaar boven