Hoe een uniek bedrijventerrein bij Schiphol verduurzaamt.

#energieinfrastructuur #liander #energietransitie #SADC

 

De Van HOE naar ZO-video van Haarlemmermeer is wellicht bekend. Daar is te zien hoe bedrijven op Schiphol Trade Park hun overcapaciteit aan energie delen met andere ondernemingen. Drijvende kracht achter deze energiecoöperatie is Schiphol Area Development Company, kortweg SADC. De gebiedsontwikkelaar met een grote ambitie op het gebied van verduurzaming en energietransitie.

Ecologische visie

SADC is ooit opgericht om hoogwaardige, internationaal concurrerende werkomgevingen te realiseren in de omgeving van Schiphol. De aandeelhouders zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, provincie Noord-Holland en Schiphol Group. Samen willen zij de concurrentiepositie verstevigen in de regio. Tegelijkertijd hebben ze de taak om een substantiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming. Wouter Witkamp, projectmanager van SADC licht dit graag toe:

“Schiphol Trade Park heeft altijd de ambitie gehad om het meest duurzame en innovatieve businesspark van Europa te zijn. Met de Outstanding BREEAM-NL-certificering zijn we vorig jaar zelfs het meest duurzame logistieke business park van de wereld geworden. Als projectmanager duurzaamheid begeleid ik verschillende duurzame initiatieven op de bedrijventerreinen van SADC, en zorg ik ervoor dat de ecologische visie wordt nagestreefd. Dan moet je denken aan de voorwaarden die wij stellen bij gronduitgifte, het hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit zoals het verbeteren van OV-verbindingen, het gebruik van groene energie en een natuurpositieve inrichting van het gebied.”

Projectmanager Wouter Witkamp

“Schiphol Trade Park heeft altijd de ambitie gehad om het meest duurzame en innovatieve businesspark van Europa te zijn. Met de Outstanding BREEAM-NL-certificering zijn we vorig jaar zelfs het meest duurzame logistieke business park van de wereld geworden.

Als projectmanager duurzaamheid begeleid ik verschillende duurzame initiatieven op de bedrijventerreinen van SADC, en zorg ik ervoor dat de ecologische visie wordt nagestreefd.

Dan moet je denken aan de voorwaarden die wij stellen bij gronduitgifte, het hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit zoals het verbeteren van OV-verbindingen, het gebruik van groene energie en een natuurpositieve inrichting van het gebied.”

Virtuele net

Witkamp heeft vanuit zijn positie ook een belangrijke rol in het virtuele net van Schiphol Trade Park. “Daar ging inderdaad het Van HOE naar ZO filmpje over. Veel partijen hebben een bepaald vermogen gecontracteerd. Dat is gebaseerd op de te verwachten toekomstige behoefte van deze partij. Maar die afgesproken capaciteit wordt niet altijd volledig benut. We hebben het nu zo georganiseerd dat andere bedrijven die overcapaciteit, ook wel vrije ruimte genoemd, kunnen gebruiken en zo de netcongestie kunnen vermijden. Daarvoor hebben we het virtuele net ontwikkeld. De bedrijven op Schiphol Trade Park vormen de energiecoöperatie Schiphol Trade Park.”

Materialenpaspoort

SADC stelt zeer hoge eisen aan bedrijven die zich willen vestigen. Bijvoorbeeld op het gebied van energieverbruik, de energie opwek, maar ook voor het materiaalgebruik, de manier van bouwen en natuurinclusiviteit. Witkamp zegt daarover: “Iedereen die gaat bouwen moet een materialenpaspoort laten zien zodat we weten welke materialen ze willen gebruiken. Zo kunnen wij ze onder andere sturen om de CO2-footprint zo laag mogelijk te houden. We ambiëren altijd dat de energie-impact lager is dan de wettelijke norm. Ook qua circulariteit kijken we verder naar de toekomst. We hebben bijvoorbeeld bedrijven die demontabel gebouwd hebben. Met verbindingen die op een bijna lego-achtige manier in elkaar zitten. Daardoor kun je in de toekomst makkelijker het bedrijf uitbouwen of misschien wel verplaatsen als dat nodig is.”

"SADC zet met haar bedrijventerreinen in op natuurinclusiviteit van het landschap."

Foto: The Flying Dutchmen

 

“We gaan ervan uit dat het gebouw tijdelijk is, maar het landschap permanent. Je kunt niet in de toekomst kijken, maar het kan natuurlijk dat de gebouwen over twintig jaar een andere functie hebben of eventueel een andere locatie. Ook zijn we bezig om de grondstoffencyclus in het gebied te verbeteren. We hebben een strook langs de A4 waar pachters miscanthusgras, oftewel olifantsgras, verbouwen. Dat wordt verkocht aan onder andere betonproducenten die het verwerken tot biobased-beton. We hebben dat zelf ook voor onder meer de stoepen, tegels en betonranden op Schiphol Trade Park gebruikt. Naast het gras bevat ons beton ook materiaal dat teruggewonnen is uit gesloopte gebouwen. Dat maakt het bijna een volledig circulair product.”

Transitie versnellen

SADC heeft het team ‘Werklandschap van de toekomst’ opgericht om innovatie te stimuleren en de energietransitie te versnellen. Witkamp is daar enthousiast over: “We zijn nu nog beter georganiseerd om dingen voor elkaar te krijgen. Dat werkt. Er zijn op veel gebieden mooie initiatieven die we nu sneller kunnen realiseren omdat we de kennis gebundeld hebben en aan elkaar kunnen koppelen. Eigenlijk zijn we voortdurend bezig om de toekomst te voorspellen. We moeten vandaag iets verzinnen dat adaptief is voor over vijftien, twintig of misschien wel honderd jaar.”

Verbindende factor

Dat SADC een atypische gebiedsontwikkelaar is, beaamt Witkamp: “Als ontwikkelaar besteden wij aanzienlijk meer aandacht aan duurzaamheid dan een commerciële partij. Op onze bedrijventerreinen nemen we veel meer ruimte voor groenstructuren en ecologie dan traditionele bedrijventerreinen.  Daarnaast sturen we veel meer op het maatschappelijke rendement en lokale initiatieven, zoals het virtuele net voor Schiphol Trade Park. Gelukkig kunnen we dit allemaal doen omdat we een privaat-publiek bedrijf zijn. Zo kunnen we te allen tijde de verbindende factor zijn tussen overheid en commerciële partijen.”

Foto: SADC

Meer weten over SADC? Kijk dan op SADC • Schiphol Area Development Company

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven