Wie zijn we

Taskforce E-Infra is een samenwerkingsverband en ondersteunt de volgende betrokken partijen in Noord-Holland: Liander, Provincie Noord-Holland, TenneT, Gasunie, gemeenten en de Waterschappen.

Gemeenten en de Waterschappen​

Onze ambitie

Binnen de taskforce werken we aan de versnelling van de energietransitie in Noord-Holland. Daarnaast helpen we een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en efficiënt energienetwerk realiseren, dat de veranderende energievraag aankan. Dit houdt in dat we het net uitbreiden (werkspoor 1) en integraal programmeren (werkspoor 2), en slimme oplossingen toepassen (werkspoor 3). Met lokale oplossingen en alternatieve energiedragers als streven.

Energyboard

Noord-Holland heeft net als de overige provincies een Energyboard. Hier komen alle energie-infra- gerelateerde zaken van Noord-Holland binnen (met uitzondering van Amsterdam). En houdt men zicht op samenhang, afhankelijkheid en voortgang.

Dit bestuurlijk overleg vindt drie à vier keer per jaar plaats, en is breder dan de scope van de Taskforce. Op de agenda staat – naast de drie werksporen – onder andere: de Cluster Energiestrategie (CES) van NZKG en overige industrie (CES6), aanlanding wind op zee, waterstof- en warmteontwikkeling en 380 kV trajecten.

Het overleg is in tweeën gesplitst. In het eerste deel nemen provincie, Liander, TenneT, Gasunie, industriecluster NZKG en EZK deel. En in het tweede deel schuiven afgevaardigde gemeenten en Waterschappen aan. Op uitnodiging kunnen ook andere partijen deelnemen, zoals Havenbedrijf Amsterdam of Greenport.

Governance

Onderstaande governance geeft weer hoe samenwerking en afstemming georganiseerd zijn. Het doel van de samenwerking is om drempelloos ambtelijk en bestuurlijk samen te werken met netbeheerders, overheden en daar ook de stakeholders zo veel mogelijk bij te betrekken.

Programmaplan 2024

Het programmaplan van Taskforce E-infra Noord-Holland vind je hier.

Contactpersonen Taskforce E-infra

Odile Rasch
Programma manager
taskforce-energieinfra@noord-holland.nl
06 516 071 87

Bob Gorter
Communicatie adviseur
bob.gorter@alliander.com
06 428 572 21

Fiksers

Er zijn adviseurs beschikbaar voor ondernemers in Noord-Holland die bedrijven kunnen helpen met slimme netoplossingen. Deze experts, ook wel fiksers genoemd, kunnen out of the box meedenken over oplossingen die het tekort aan transportcapaciteit oplossen.

Hoe ze werken

Fiksers denken mee over onconventionele en slimme energie-oplossingen. En geven daarnaast informatie over netcongestie, wachtlijsten, de planning van netuitbreidingen, de komst van nieuwe contractvormen en de meerwaarde ervan.

De fikser biedt partijen een centraal aanspreekpunt, waar ze met hun verhaal en vragen over transportbeperkingen terecht kunnen. Ook kan de fikser het maatschappelijk prioriteren toelichten. Door de korte lijnen tussen casushouders, fikser en Liander is er meer ruimte voor het persoonlijke verhaal en komt er meer inzicht in het soort problemen waar casushouders mee kampen.

Waar ze ingezet worden

Het werkgebied van de fikser omvat alle ondernemingen met een grootverbruikersaansluiting bij de netbeheerder in de provincie Noord-Holland. Van scholen tot bloemenkwekerijen, en van restaurants tot opvanglocaties voor asielzoekers. Ze zetten zich in voor iedereen die met netcongestie te maken heeft (behalve individuele huishoudens) en daardoor bedreigd wordt in zijn reguliere bedrijfsvoering. Daarvoor kun je het advies van een fikser inroepen.

Waar moet een aanvraag aan voldoen

Om in aanmerking te komen voor de inzet van een fikser moet er sprake zijn van netcongestie, wat het uitbreiden, verduurzamen of zich vestigen in de weg staat.

Een aanvraag kun je indienen bij Ellen van der Heijde, via: taskforce-energieinfra@noord-holland.nl of bij je eigen gemeente, Taskforce E-infra of het duurzame bedrijvenloket in jouw regio.

Inspiratieverhalen

Video afspelen

Zo doen we dat bij Liander

Met extra netstations iedereen een plekje geven op het stroomnet

Video afspelen

Zo doen we dat in Haarlemmermeer

Met een slim energiesysteem weer ruimte maken op een overbelast net

Naar bovenNaar boven