Geslaagde bustour door Noord-Holland

Met een bus vol met volksvertegenwoordigers reden we in Noord-Holland naar een zonneweide, een kas zonder gas en een wijk met een warmtenet. Het was een mooie manier om kennis te maken met de RES en mensen te horen over hun praktijkervaringen met de energietransitie.

De bus zat vol met zo’n vijftig raadsleden, vanuit Den Helder tot Uithoorn. De animo voor de bustour was groter dan het aantal beschikbare plekken in de bus, ondanks het regenachtige weer op vrijdagochtend 23 september. Er was zelfs een wachtlijst gemaakt, zo vertelde programmamanager Odile Rasch van energieregio Noord-Holland Noord. Ze was blij met de belangstelling en de moeite die deelnemers namen om zich te verdiepen in wat er in de regio gebeurt.

Medeorganisator van de bustour was Mooi Noord-Holland, die veel werk uit handen nam. Onderweg werden presentaties gegeven, in de bus èn op locatie. Van de bustour is een filmpje gemaakt op de dag zelf; op drie locaties zijn eerder filmpjes opgenomen, met zonnig weer. Vandaar het contrast in weertype tussen de filmpjes, die hieronder zijn te zien.

Start bij HVC
De ontvangst met koffie, thee en koek was bij HVC bij Alkmaar, waar we welkom werden geheten door HVC-directeur Arjan ten Elshof. Hij gaf een toelichting op de projecten waarbij HVC betrokken is en die onderdeel uitmaken van de busroute: zonnepark Midwoud, warmtenet Amigo Plant, Rivierenwijk-Zuid en windmolen De Boekel. Vervolgens was het de beurt aan de gedeputeerde Edward Stigter. Hij gaf een inhoudelijke introductie op de Regionale Energiestrategie (RES).

Daarna wandelden we met paraplu’s en regenjassen naar de bus, die gereed stond voor vertrek. In de bus spraken Bart van Leeuwen van de provincie Noord-Holland en Laura de Bonth, stedenbouwkundige Urban Synergy, over de opwek van zonne-energie langs snelwegen. Ze gingen in op de plannen voor zonneparken langs de A7 vanuit een ruimtelijk perspectief en in relatie tot het OER-programma van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zonneweide
Eenmaal aangekomen in Oostwoud stapten we uit om de zonneweide Tripkouw bij Midwoud te bewonderen. Voorzitter Ralph Peter Maitimo van  de dorpsraad Midwoud/Oostwoud en programmamanager duurzaamheid Sigrid van der Valk van gemeente Medemblik spraken over de totstandkoming van het project, een initiatief van de gemeente en HVC. De grond waarop het zonneveld zich bevindt is in eigendom van de gemeente, die het verhuurt aan de ontwikkelaar HVC.

De zonneweide bestaat uit 16.000 zonnepanelen, goed voor zo’n 2000 huishoudens. Het project is een voorbeeld van een succesvolle landschappelijke inpassing, vanwege de begrenzing door natuurlijke begroeiing en de aanleg van fiets-, vaar- en wandelroutes. Van de inwoners nemen 118 deel in het project dankzij de aanschaf van obligaties, waarop ze jaarlijks 4,5% rendement krijgen. Doordat de dorpsraad in een vroegtijdig stadium werd betrokken stemden de meeste inwoners in met het plan voor de zonneweide.

Netcongestie
In de bus vertelde relatiemanager Mark Valkering van Alliander over het probleem van netcongestie en over de uitbreiding van elektriciteitsstations in de toekomst om dit op te lossen. Bij onderstation De Weel nabij ‘t Veld gaf operationeel beheerder Sergio Koelemij van Alliander een toelichting op de praktische uitbreiding die in De Weel zal plaatsvinden. Voorheen bepaalde netbeheerder Liander zelf de investeringen, maar provincie en gemeenten willen de laatste tijd meer invloed uitoefenen op de plannen om netcongestie te voorkomen.

Kas zonder gas
Rond het middaguur kwamen we aan bij de kassen van vetplantenteler Amigo Plant in Dijk & Waard (voorheen Heerhugowaard). Daar kregen deelnemers een lunch en spraken Nicole Berkhout en Rob van Langen over de verduurzaming van het familiebedrijf. Het bedrijf heeft meerdere vestigingen in Nederland en Portugal. De vestiging in Dijk & Waard krijgt via een pijpleiding restwarmte van de huisvuilcentrale in Alkmaar. Hierdoor hoeft het bedrijf geen warmte meer op te wekken met aardgas. In een grote opslagtank wordt het warme water gebufferd totdat deze nodig is in de kassen.

Warmtenet
Na de lunch sprak Nicole van Wijk, bestuurder bij Woonwaard, over de aansluiting van Rivierenwijk-Zuid in Dijk&Waard op het warmtenet van HVC. Dit warmtenet voorziet 4.000 woningen van warmte. Robert Crabbendam, business manager bij HVC, gaf een technische uitleg vanuit de bus. Het project is een voorbeeld van een goede samenwerking tussen de gemeente Dijk&Waard, Liander en HVC. Het project is ook aangegrepen om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren door de aanleg van nieuwe speelplekken en groenvoorzieningen.

Windmolens
Terug in Alkmaar reed de bus nog een rondje over bedrijventerrein Boekelermeer. Nicole Mulder, wethouder duurzaamheid gemeente Alkmaar, sprak over de opwekking van windenenergie op het terrein, waar al een windmolen is gerealiseerd door HVC, samen met zes gemeenten en deels in lokaal eigendom. Deze windmolen heet De Boekel en wekt jaarlijks groene stoom op voor circa 1900 huishoudens. De Boekelermeer is in de RES aangewezen als zoekgebied voor windenergie. Daarom zijn er plannen om in de toekomst meer windmolens te plaatsen.

Bedrijventerrein Boekelermeer, met een zonneveld op een voormalige vuilnisbelt (foto Mooi NH)
Windmolen De Boekel op bedrijventerrein Boekelermeer (foto Mooi NH)
Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven